Eldre kan få omsorgsbolig med elektronisk «kammertjener»

I Danmark kan eldre mennesker snart bli tilbudt plass i en høyteknologisk omsorgsbolig. Forskerne tror dette kan spare samfunnet for milliarder.

Bli med inn i en høyteknologisk omsorgsbolig i Danmark

PROTOTYP: Bli med Danmark Radios reporter inn i den danske prototypen på fremtidens eldrebolig.

Automatiske gardiner, lamper som tennes når du setter bena på sensorgulvet, et toalett som vasker seg selv, og et gulv som slår alarm om en dement person er på vei ut av boligen.

Dette er noen av de toppmoderne elementene som er installert i en prototyp på en ny omsorgsbolig i Danmark, melder Danmarks Radio. Omsorgsboligen er laget av elinstallatørfirmaet Sif Gruppen.

Boligen er utstyrt med gulv som fungerer som en touch-skjerm og registrerer hvor beboeren er, fjernstyring av varme, lys, gardiner, toveis kommunikasjonssystemer, adgangskontroll, TV-systemer og informasjonsskjermer.

«Elektronisk kammertjener»

I flere danske kommuner er høyteknologi allerede tatt i bruk i boliger for handikappede som har fått stemmestyrte systemer for åpning og lukking av dører, styring av vann i dusjen og justering av temperatur.

Funksjonshemmede som har tatt flere av systemene i bruk kaller det sin «elektroniske kammertjener».

Inforskjerm i omsorgsbolig

Ved hjelp av sensorer og skjermer kan personalet se hvor i huset beboeren er til enhver tid.

Foto: Danmarks Radio

Velferdsteknologi som dette er stadig mer etterspurt. Tallet på eldre og pleietrengende øker. Samtidig sliter samfunnet med å få nok hender i eldreomsorgen.

Kan spare milliarder

En ny rapport om velferdsteknologi fra det danske SFI, et nasjonalt forskningssenter for velferd, viser at der kan spares enorme beløp med moderne teknologi.

Hvis samtlige av Danmarks 37 700 omsorgsboliger for eksempel ble utstyrt med automatiske vaske- og tørketoaletter, ville det spare de offentlige budsjettene for nesten 7 milliarder danske kroner i året.

Rapporten har vurdert ulike typer av velferdsteknologi i omsorgsboliger i Aarhus kommune for å finne ut om bruk av moderne teknologi bidrar til høyere livskvalitet for beboerne, bedre arbeidsmiljø for de ansatte og økonomisk gevinst for kommunen.

Noen kan bli skremt og forvirret

Forskerne konkluderer med at blant innbyggere som er kognitivt og fysisk sterke nok til å bruke velferdsteknologien, kan det gi en betydelig økt livskvalitet.

Likedan kan teknologien gi økt livskvalitet til dem som er pleietrengende dersom de får kyndig og vedvarende veiledning fra ansatte slik at de kan bruke teknologien med assistanse. Dette kan bidra til at de ansatte får bedre arbeidsmiljø, gi tidsbesparelser og redusert sykefravær – som til sammen vil gi det offentlige store gevinster.

Men forskerne advarer også om at helsemessig svekkede beboere, uten tilgang til vedvarende og kyndig veiledning, kan få nedsatt livskvalitet. Det kan gjelde mennesker som blir redde og forvirret i møte med velferdsteknologien. Da kan resultatet også bli dårligere arbeidsmiljø, flere arbeidsoppgaver, økt tidsbruk og økt sykefravær.

Les hele rapporten her: Velfærdsteknologi i plejeboliger

SISTE NYTT

Siste nytt