Hopp til innhold

Ekspert: – Ingen har så mykje feilinformasjon som Tiktok

Takka vere enormt mange brukarar og lite filtrering av innhald har Tiktok på kort tid blitt den største kjelda til desinformasjon om krigen i Ukraina.

Tiktok

VERSTING: Fleire ekspertar trekker fram Tiktok som ein versting når det gjelder handtering av falsk informasjon om Ukraina-krigen i sosiale medium.

Foto: Kiichiro Sato / AP

Kvar dag pløyer BBCs Shayan Sardarizadeh seg gjennom ei hallusinerande blanding av falsk og villeiande informasjon om krigen, som blir delt gjennom den populære videonettstaden.

– Denne krigen er verkeleg ikkje bra for Tiktok. Eg har ikkje sett noka anna plattform med så mykje falskt innhald, seier Sardarizadeh.

Han jobbar i gruppa til den britiske kringkastaren som avdekkjer desinformasjon.

– Vi har sett alt: Videoar frå tidlegare konfliktar som blir resirkulerte, ekte bilete som blir framstilte på ein villeiande måte, ting som er openbert falske, men som likevel får titals millionar visningar.

Det er vanskeleg nok for vaksne å skilje mellom det som er ekte og det som er propaganda i Ukraina. Det er svært problematisk at unge brukarar blir fôra med all denne falske informasjonen

Chine Labbe i NewsGuard / Chine Labbe i NewsGuard

Falske direktesendingar

Han seier det mest urovekkjande er falske direktesendingar, der folk lèt som om dei er på bakken i Ukraina, men bruker videoinnhald frå tidlegare konfliktar – eller til og med frå spel – og ber om pengar til å finansiere «rapporteringa».

– Millionar loggar seg på og ser på. Dei legg til og med på falsk skyting og eksplosjonar, seier Sardarizadeh.

Anastasija Zjyrmont i gruppa Access Now seier det ikkje er noka unnskyldning at krigen kom som ei overrasking.

– Denne konflikten har bygd seg opp sidan 2014, og problema med propaganda og desinformasjon frå Kreml er teken opp med Tiktok lenge før invasjonen. Dei har lova å doble innsatsen og samarbeide med faktasjekkere, men eg ikkje sikker på om dei tek forpliktingane sine alvorleg, seier Zjyrmont til nyheitsbyrået AFP.

Ho seier problemet kan vere mangelen på ukrainskspråklige moderatorar, noko som gjer det vanskelegare å fange opp feilinformasjon.

Få detaljar frå Tiktok

Tiktok seier til AFP at dei har både russisk- og ukrainskspråklige folk, men opplyser ikkje kor mange.

Selskapet seier òg at dei har tilført nye ressursar som skal konsentrere seg om krigen, men går ikkje i detalj om dette.

Nokon seier til og med at strukturen til videotenesta skaper problem når det er snakk om meir alvorleg innhald enn sketsjar og dans.

– Måten du konsumerer informasjon på Tiktok – ved å rulle raskt frå ein video til ein annan – betyr at det kvar enkelt innhaldssnutt kjem utan å bli sett i ein samanheng, seier Chine Labbe i NewsGuard, som følgjer med på feilinformasjon på nettet.

Vi har sett alt: Videoar frå tidlegare konfliktar som blir resirkulerte, ekte bilete som blir framstilte på ein villeiande måte, ting som er openbert falske, men som likevel får titals millionar visningar.

Shayan Sardarizadeh / Shayan Sardarizadeh, BBC

Blir raskt fôra med desinformasjon

I eit eksperiment prøvde NewsGuard å finne ut kor lang tid det tek før nye brukarar byrjar å få falsk informasjon dersom dei følgjer videoar om krigen.

Svaret? 40 minutt.

– NewsGuard sine funn føyer seg inn i materialet som viser at Tiktoks manglande merking og moderering av innhald. Dette, kombinert med at dei er flinke til å servere innhald som gjer at folk blir i appen, har gitt grobotn for spreiing av desinformasjon på plattforma, heiter det i rapporten frå NewsGuard.

Tiktok erkjenner at dette er eit problem. I eit blogginnlegg 4. mars seier selskapet at dei bruker «ein kombinasjon av teknologi og folk til å verne plattforma vår» og at dei samarbeider med uavhengige faktasjekkere for å setje ting i samanheng.

Alder er eit problem

Samtidig er alderen til brukarane eit særeige problem for Tiktok. Til dømes er ein tredel av brukarane i USA 19 år eller yngre.

– Det er vanskeleg nok for vaksne å skilje mellom det som er ekte og det som er propaganda i Ukraina. Det er svært problematisk at unge brukarar blir fôra med all denne falske informasjonen, seier Labbe.

Alle dei intervjua i denne saka seier desinformasjonen florerer i alle sosiale medium, men at Tiktok har gjort endå mindre enn Facebook, Instagram og Twitter til å kjempe mot problem.

Fordi Tiktok er relativt nytt, har brukarane så langt ikkje kasta seg inn i kampen mot feilinformasjon på same måte som på andre plattformer.

– Det er grupper på Twitter og Instagram som jobbar mot desinformasjon. Nokon har byrja faktasjekk og opplæring av folk på Tiktok, men er snakkar vi om nokre titals brukarar, samanliknar med hundrevis på Twitter, seier Sardarizadeh i BBC.

SISTE NYTT

Siste nytt

Amerikansk politi: Meldingar om skyting på universitet i Las Vegas

Ifølge politiet er fleire ofre frakta til sjukehus. Motivet til gjerningspersonen er ukjent.