Dumper flyktningenes lønn til 49 kroner timen

Danmark dumper flyktningenes lønn for å få flere av dem ut i jobb. I Norge kaller LO tiltaket for sosial dumping.

Iskender Mijit

FIKK PRØVE SEG: Iskender Mijit er politisk flyktning fra Kina og er en av mange flyktninger som har slitt med å få seg jobb i Norge. I januar fikk han endelig prøve seg i én måned hos Elite Vask i Kristiansand.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Etter knappe fem ukers forhandlinger er den danske regjeringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisajsonene enige om en avtale.

Avtalen åpner for at arbeidsgivere kan ansette flyktninger for 49 kroner timen.

Målet er å få flest mulig nyankomne flyktninger inn på arbeidsmarkedet, skriver Politiken.

– Dette er meget verdifullt for Danmark, sier arbeidsminister Jørn Neergaard Larsen (V).

Lønn på 49 til 120 kroner

Den lave lønnen er del av en ny lærlingeordning for nyankomne, der flyktninger kan ansettes i to år med lærlinglønn. Lønnen ligger på mellom 49 og 120 kroner timen. 20 uker skal brukes på utdannelse og kvalifiseringsprogram.

Slik håper Danmark å få bukt med problemet med at bare hver tredje flyktning er i arbeid tre år etter å ha fått innvilget asylsøknaden.

I Norge er 40 prosent av flyktningene arbeidsledige etter fem år.

Norsk LO: – Sosial dumping

Her til lands har likevel forslag om å gi flyktninger lavere lønn, blitt møtt med skepsis.

Trude Tinnlund, LO-sekretær, utenfor inngangen til LO-huset.

SOSIAL DUMPING: Det mener LO-sekretær Trude Tinnlund om å sette ned lønninger for flyktninger.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

På Sørlandet har en tidligere NAV-sjef tatt til orde for at slike forslag må diskuteres. LO har på sin side kalt forslaget for sosial dumping.

– Det er å utnytte mennesker. Å gi lavere lønn vil bety å lage et A, B- og C-lag i arbeidlivet. Man vil få en underklasse, har LO-sekretær Trude Tinnlund sagt til NRK.

LO og NHO har i stedet foreslått å innføre en ordning der bedrifter som ansetter flyktninger får et lønnstilskudd på 75 kroner i timen i maksimalt ett år.

Dansk LO: – Veldig stolt

Fagbevegelsen i Danmark har tidligere vært bekymret over at lavere lønninger for flyktninger skulle skyve dansker lenger bakover i arbeidsledighetskøen.

Den nye modellen er imidlertid danske LO enig i, fordi den inneholder et element av utdannelse.

– Den danske modellen har nok en gang vist seg å virke. Jeg er veldig stolt over at vi sammen kan søke løsninger for Danmark, sier LO-leder Lizette Risgaard til Politiken.

Men økonomer og liberale tenketanker tviler på at den nye avtalen vil få mange i jobb.

Nettopp utdannelsesbiten, der flyktningen er borte fra jobb i 20 uker, kan gjøre at arbeidsgivere vegrer seg, sier økonomer og eksperter til Politiken.

SISTE NYTT

Siste nytt