Radioaktivitet på vei mot havet

Målinger av grunnvannet ved det katastroferammede kjernekraftverket i Fukushima viser nå en mangedobling av radioaktive stoffer på kort tid.

Fukushima-arbeidere

Noen av arbeiderne som jobber med opprenskingen av Fukushima-anlegget venter på å starte skiftet. Bildet fra november 2011, åtte måneder etter tsunamien.

Foto: /David Guttenfelder / AP

Ingeniørene vet ikke hvor radioaktiviteten kommer fra.

Det er i testbrønner på sjøsiden av kraftverkets reaktor nummer to de alarmerende målingene er gjort.

Prøver tatt mandag denne uken viser 90 ganger høyre forekomster av det kreftfremkallende stoffet cesium-134 enn målinger tatt for bare en uke siden.

Nivået av tritium og cesium-137 har steget nesten like mye i samme tidsrom.

Vet ikke hvordan

Eierne av kraftverket forteller nå til japansk media at det ikke er tvil om hvor stoffene kommer fra, men at de ikke har en god forklaring på hvordan de har nådd fram til testbrønnene.

Alle de radioaktive isotopene er typiske produkter fra en kjernereaktor, og det finnes enorme mengder av det i bakken under kraftverket.

Vært der siden 2001

Helt siden ulykken har de japanske ingeniørene vært sikre på at stoffene lå trygt plassert i rørledninger og inne i betongstrukturer.

Nå må noe ha skjedd slik at de har brutt ut av sine demninger og kommet inn i grunnvannet.

Testbrønnene ligger bare noe meter fra havet, og det er fare for at radioaktiviteten kommer ut i sjøvannet.

Stoffene har relativt kort halveringstid, men kan likevel være en betydelig miljøtrussel i årene som kommer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Vanntanker i Fukushima

Rekke på rekke av vanntanker med radioaktivt vann i Fukushima, viser dette bildet fra 10. februar 2013.

Foto: Kyodo News / AP

Mystisk

For et par måneder siden ble det klart at nivået av tritium har steget, men det ble ikke ringt i noen store alarmklokker på grunn av det.

Tritium er et relativt uskyldig radioaktivt stoff, og det har det med å følge grunnvannet mens der siver gjennom jordsmonnet.

Cesium er noe helt annet. Det sterkt kreftfremkallende stoffet blir vanligvis tatt opp av jordsmonnet og blir liggende ufarlig i grunnen til det har strålt fra seg.

At cesium er oppdaget i brønnene som tester grunnvannet, betyr at det kan finnes et annet, kanskje ukjent, reservoar av det et sted ved anlegget, mener japanerne.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Video Tsunami

Video: Se de dramatiske bildene fra 11. mars 2011 da tsunamien traff Japans kyst.

Kamp mot klokka

De ansvarlige ved Fukushima-anlegget sier nå at de gjør alt de kan for å demme opp lekkasjene i tide. De sier også at det er uklart om de nye målingene tyder på at helse og miljø er truet.

Det som er klart, er at stoffene med en gang de kommer ut i havet vil bokstavelig talt bli vannet ut til en mye mindre farlig konsentrasjon.

Grunnvannet som nå er målt viser en konsentrasjon av radioaktive stoffer som er 150 ganger høyere enn det loven tillater, men det er altså før det renner ut i havet.

SISTE NYTT

Siste nytt

Ny tribunekollaps – to døde

To mistet livet og 132 ble skadd da en tribune kollapset i en synagoge ved Jerusalem, melder AP. Synagogen skal ha vært under oppussing.