Hopp til innhold

Dramatisk økning i drepte og skadde sivile rundt norsk leir

Antall drepte og skadde sivile i området rundt militærleiren i Maimana i Afghanistan har økt dramatisk de siste årene. Ansvaret for leiren og oppgaven med å skape trygghet og sikkerhet i området har Norge.

Dramatisk økt antall drepte Maimana (grafikk/montasje)

Antallet drepte rundt leiren i Maimana har økt kraftig. I 2009 ble tolv sivile drept i området (markert med røde figurer).

Foto: NRK Grafikk/Scanpix

Fra de over 90.000 dokumentene som Wikileaks har lekket fra krigen i Afghanistan, har NRK skilt ut hendelser skjedd i en radius på 40 kilometer rundt den norskledede leiren i Maimana, og leiren i Mazar e Sharif der det også er stasjonert mange nordmenn.

– Roligere enn andre områder i Afghanistan

Oversikten over hendelser der de norske styrkene er stasjonert viser en kraftig økning i antall drepte og skadde sivile.

– Økningen er ganske betydelig prosentvis de siste årene, og har etter alle solemerker også fortsatt inn i 2010. Samtidig viser tallene tross økning at situasjonen i Faryab-provinsen der de norske styrkene er stasjonert fortsatt er langt roligere enn i mange andre deler av Afghanistan, for eksempel i sørlige og østlige deler av landet, kommenterer rådgiver Helge Lurås i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Sjekk alle hendelsene selv i det interaktive kartet

Helge Lurås

Helge Lurås hos NUPI mener tallene fra Wikileaks-dokumentene stemmer med den generelle utviklingen i området.

Foto: NUPI

I de lekkede dokumentene er det registrert at 12 sivile er drept i 2009 i området rundt den norske leiren i Maimana, ingen året før. Tallet for 2009 er over dobbelt så høyt som antall drepte i hele perioden 2004-2008.

Dette er nye tall om hvordan krigen påvirker lokalbefolkningen i det området av Afghanistan der Norge har påtatt seg ansvar for å skape sikkerhet. Dette fordi det norske forsvaret har valgt å ikke gå ut med detaljert informasjon om antall drepte og skadde blant sivile og opprørere.

Rundt leiren i Maimana er det rapportert 99 hendelser i 2009, mot 33 hendelser året før. Til sammenligning var det i 2009 totalt over 28 000 hendelser i landet.

Les også: Hendelser med nordmenn involvert

Drepte innenfor ca. 40 km fra den norske leiren i Maimana:

Drepte innenfor ca 40 km fra flystripen i Maymana

År

Rapporter

Drepte i alt

Drepte sivile

Drepte allierte

Drepte fiender

2004

10

5

5

0

0

2005

0

0

0

0

0

2006

11

0

0

0

0

2007

22

3

0

2

1

2008

33

2

0

1

1

2009

99

21

12

0

9

– Vi gjør en viktig og riktig jobb

Forsvaret bekrefter at tallene fra Wikileaks-dokumentene om økt antall drepte og skadde sivile også stemmer med det inntrykket de har fra felten i Afghanistan.

– Tallene stemmer med vårt inntrykk, og det gjelder også for resten av Afghanistan. Dessverre øker antallet drepte sivile, opprørere og internasjonale styrker, sier major Christian Øverli som er pressetalsmann for Forsvarssjefen til NRK.

Han sier at det kan være vanskelig å gi et kort og enkelt svar på hvorfor utviklingen går den veien, men mener samtidig at det norske bidraget gjør en god jobb tross økning i antall drepte og skadde sivile. Det totalet antallet skadde i området rundt Maimana økte fra totalt 19 i 2008, til 42 i 2009. Blant dem 39 sivile og tre opprørssoldater.

– Vi føler at vi gjør en viktig og riktig jobb. Da er noe av det viktigste å bistå afghanske sikkerhetsstyrker slik at de kan ivareta sikkerheten i regionen, sier Øverli som mener at å være med aghanske styrker ut i nye områder kan føre til flere trefninger med skadde og drepte som resultat.

PRT Meymaneh, norsk leir i Faryab, Afghanistan

Den nye norske ISAF-leiren i Maimana der norske, finske og latviske ISAF soldater fra stabiliseringsstyrken PRT Meymaneh holder til.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Øverli mener at tallene NRK kan presentere om sivile tap i det norske ansvarsområdet utfra analyser av de lekkede militærdokumentene er lite nytt. Han mener også Forsvaret har informert om utviklingen tidligere.

– Det er feil at vi ikke sier noe om utviklingen. Det norske forsvaret rapporterer rutinemessig ting som vi mener er av offentlig interesse. Så når vi med jevne mellomrom det siste halve året har rapporter om økt antall trefninger og det har også vært flere drepte norske soldater, viser det at aktiviteten har økt mener vi.

Les: Nordmenn i kamp hver tredje dag i Afghanistan
Les: - ISAF-soldatar døyr kvar dag

Hvorfor hører vi ikke noe om de sivile da?

– Generelt er tapstall for sivile og opprørere veldig vanskelig å omtale, og det er en av grunnene til at vi har unngått å snakke om det. Det har vi gjort både av verdighet for de som mister livet og fordi det er vanskelig, svarer Øverli i Forsvaret.

Les også: Minst 40 opprørere drept av norske styrker

Skadde innenfor ca. 40 km fra den norske leiren i Maimana:

Skadde innenfor ca 40 km fra Maymana

År

Rapporter

Skadde i alt

Skadde sivile

Skadde allierte

Skadde fiender

2004

10

0

0

0

0

2005

0

0

0

0

0

2006

11

0

0

0

0

2007

22

8

0

7

1

2008

33

19

15

4

0

2009

99

42

39

0

3

– Provoserer frem reaksjoner fra opprørerne

Lurås som jobber mye med krigen i Afghanistan som rådgiver hos NUPI tror økningen i hendelser med drepte og skadde i provinsen Faryab er sammensatt, men mener endret taktikk fra norske og internasjonale styrker kan ha bidratt.

Norske kjørtetøyer på patrulje i Ghowrmach, Afghanistan

Norske styrker på patrulje i området rundt Ghowrmach, et av de nye områdene de har vært mer aktive i de senere årene.

Foto: Forsvaret / SCANPIX

– Taliban er generelt på fremmarsj i Afghanistan, og Faryab-provinsen som de norske styrkene har ansvaret for er et strategisk viktig område. Samtidig har ISAF og de norske styrkene vært mer offensive og sånn sett på en måte provosert fram reaksjoner fra Taliban og kriminelle grupper, sier Lurås til NRK.

En analyse han får støtte for av Øverli hos Forsvaret:

– Økningen kan skyldes at både norske og allierte styrker sammen med afghanske styrker er aktive i områder hvor vi tidligere ikke har vært. Det gjør at vi kan provosere lokale maktfaktorer som dermed går til angrep på de allierte styrkene, sier talsmannen hos Forsvarssjefen.

Lurås mener at de norske soldatene som er stasjonert i Afghanistan gjør så godt de kan, men at den overordnede strategien er feilslått siden utviklingen går feil vei både i området og hele landet.

– Det er veldig få nordmenn i forhold til den store provinsen de har ansvaret for, og man kan nok sette spørsmålstegn ved den generelle strategien som NATO og ISAF har lagt. Dermed blir kanskje problemet også for de norske styrkene at den overordnede strategien er feilslått, sier Lurås til NRK.

– Fortsetter å øke

Tallene fra Wikileaks-dokumentene går ikke lengre enn til desember 2009, og det er ganske uklart om dokumentlisten for alle årene er fullstendige. Helge Lurås tror likevel at hvis vi hadde hatt de samme dokumentene også for i år ville vi sett en videre økning.

– Det vi har sett i år er en ytterligere økning. Både norske sivile og militære myndigheter har gått ut og sagt at de forventer en fortsatt økning i antallet hendelser og trefninger norske styrker er involvert i. I tillegg er det nå kommet inn en del amerikanske styrker i det norske området. De utfører en del skarpe oppdrag som nok ytterligere kan skape konflikter, forteller Lurås om hvordan han ser situasjonen utvikle seg i området.

Drepte innenfor ca. 40 km fra den norske leiren i Mazar e Sharif:

Drepte innenfor en radius på 40 km av Camp Marmal

År

Rapporter

Drepte i alt

Drepte sivile

Drepte allierte

Drepte fiender

2004

18

10

2

0

8

2005

3

2

0

0

2

2006

18

3

0

0

3

2007

50

22

15

1

6

2008

57

1

1

0

0

2009

86

27

16

3

8

Skadde innenfor ca. 40 km fra den norske leiren i Mazar e Sharif:

Skadde innenfor en radius på 40 km av Camp Marmal

År

Rapporter

Skadde i alt

Skadde sivile

Skadde allierte

Skadde fiender

2004

18

2

0

0

2

205

3

2

0

1

1

2006

18

0

0

0

0

2007

50

28

17

11

0

2008

57

12

10

2

0

2009

86

39

25

14

0

– Stiller spørsmål om Wikileaks bidrag til bildet av krigen

Om dokumentene fra Wikileaks gir et fullstendig bilde av krigen er vanskelig å si. Tall og fakta er ikke direkte bekreftet av Forsvaret, og informasjonen er basert på en dokumentlekkasje man ikke vet hvem som står bak.

Les også: Guide til de lekkede dokumentene

Les også: – Wikileaks er kommet for å bli

Blant annet viser NRKs gjennomgang at det ikke er registrert noen hendelser rundt leiren i Maimana for året 2005. Noe som kan virke unaturlig.

Likevel gir dokumentene et innsyn i krigen som aldri før har vært tilgjengelig, blant annet med tall for skadde og drepte sivile i områdene norske styrker har ansvaret for. Forsvaret mener likevel at dokumentene ikke nødvendigvis bidrar til bildet av krigen i Afghanistan.

– Det er ingen av rapportene som kommer som noen overraskelse på oss. Vi har vært der nede siden 2002, og det er grunn til å stille spørsmål om Wikileaks bidrar til å gi et riktig bilde av krigen, sier presstalsmann Christian Øverli hos Forsvarssjefen.

Så til tross for at store internasjonale medier har avslørt nye forhold mellom viktige aktører som Pakistans og Talibans rolle i krigen, og at norske medier har kunnet fortelle nye historier om Norges rolle mener Forsvaret at Wikileaks-lekkasjen ikke bidrar til et riktig bilde av krigen.

Les også: - Forsvaret kan måtte endre alle rutiner

– Vi mener jo at slik vi kommuniserer offentlig nå, så er det ingenting vi forsøker å holde tilbake fra offentligheten. Likevel er det så klart en balansegang for oss. For vårt viktigste hensyn er våre soldater og deres sikkerhet. Samtidig har vi de siste månedene vært veldig åpne, og til og med gitt ut stridsdagbøker knyttet til hendelser hvor norske soldater har blitt skadd, sier Øverli.

Evakuering av skadde i Afghanistan

Det norske forsvaret har i den senere tid vært stadig mer åpne. Blant annet har de vært raske med å slippe bilder ved alvorlige hendelser, her fra evakueringen av en skadd soldat 2. mai i år.

Foto: Lars Kroken / Forsvaret

SISTE NYTT

Siste nytt