Dramatisk nedgang i antall elefanter

Nye tall viser at det er langt færre elefanter i Afrika enn forskere hittil har trodd.

Elefanter i Kenya

Elefanter i Amboseli nasjonalpark i Kenya, et av de få landene i Afrika der antall elefanter er økende.

Foto: THOMAS MUKOYA / REUTERS

For første gang har forskere gjennomført et større prosjekt for å finne ut et presist tall for hvor mange elefanter det finnes på det afrikanske kontinentet.

– Jeg blir spurt om jeg er optimist eller pessimist når det gjelder fremtiden til afrikanske elefanter. På dager som i dag føler jeg at vi svikter elefantene, sier Mike Chase til CNN.

Chase forsker på elefanter og er vitenskapelig leder for prosjektet Great Elephant Census. I løpet av to år har 90 forskere fløyet nesten 10.000 timer mens de har talt opp elefanter i 18 land.

Fordi undersøkelsen har vært basert på telling fra fly, har den bare tatt for seg elefanter som lever på savannene, ikke elefanter som bor i tett skog.

Savanne-elefantene har lenge vært regnet som mindre truet av utrydding enn skogselefantene, som krypskyttere lettere kan få drept uten å bli tatt.

Mens tidligere anslag over antall elefanter har vært kvalifisert gjetning, har forskerne nå kommet frem til et tall på 352.271 elefanter, ifølge en artikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PeerJ onsdag.

Statstikk over afrikanske elefanter
Foto: NRK

Dramatisk nedgang på få år

Statistikken viser en dramatisk nedgang i antall elefanter i Afrika.

På 1500-tallet, før europeerne kom til kontinentet, er det anslått at det var 26 millioner elefanter.

Ved forrige århundreskifte var tallet nede i rundt ti millioner, mens det ved den første store tellingen i 1979 ble funnet at bestanden var på rundt 1,3 millioner dyr.

Bare siden 2007 har det vært en nedgang i bestanden på 30 prosent og hvis utviklingen fortsetter vil det i 2025 bare være rundt 160.000 elefanter igjen.

– Det er symbolske skapninger for Det afrikanske kontinentet, de er symboler for Afrika, symboler for frihet. Hvis vi ikke kan bevare de afrikanske elefantene, er jeg bekymret for resten av Afrikas dyreliv, sier Mike Chase.

105 tonn elfenben

105 tonn elfenben som var konfiskert fra smuglere ble i april i år brent opp av kenyanske myndigheter.

Foto: THOMAS MUKOYA / Reuters

Nesten forsvunnet mange steder

Tellingen viste hvordan elefantene allerede er praktisk talt utryddet i områder der de før var tallrike.

På Afrikas horn, et område på størrelse med Mexico, er det i dag bare igjen en liten flokk på 36 dyr i Babile-reservatet i Etiopia.

I Angola holdt elefantene seg unna landet i tiårene med borgerkrig. Etter at krigen tok slutt vendte elefantene tilbake, men etter en kraftig oppgang i antallet som blir drept av krypskyttere, har elefantene igjen forlatt landet.

Elefantforskeren Mike Chase sier at selv om mange dyr blir ofre for krypskyting, er det mange grunner til den dramatiske nedgangen i antatt elefanter.

– Disse dyrene står overfor mange problemer. Det er ikke bare krypskyting, det er at deres naturlige områder forsvinner, det er konflikt med mennesker, det er klimaendringer, sier Mike Chase.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt