Moland og French dømt til døden igjen

Tjostolv Moland og Joshua French ble nok en gang dømt til døden i Kongo, men spionasjeanklagene mot Norge frafalt.

Video Dødsdømt i Kongo igjen

Video: Domsavsigelsen i Kongo.

De ble begge dømt til døden i forbindelse med drapet på sjåføren Abedi Kasongo den 5. mai i fjor.

Moland ble dømt for drapet på Kasongo, mens begge er dømt for spionasje, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund, mens spionasjetiltalen mot Norge frafalt.

I tillegg fikk Moland 20 år for ulovlig våpenbesittelse.

Ikke spioner

Joshua French håpet i det lengste at han og kameraten Tjostolv Moland skulle bli frifunnet når dommen falt i Kisangani i formiddag, men dommen var nesten lik, bortsett fra på et viktig punkt.

Spiontiltalen mot Norge frafalt og dermed vil ikke den norske stat bli krevd for en milliard-erstatning. Dette kan bidra til enklere forhandlinger i forhold til en soningsoverføring mellom Norge og Kongo.

UD bekrefter overfor NRK at de raskt vil starte med samtaler om en soningsoverføring, hvis dette blir en rettskraftig dom.

Det forutsetter at både de to nordmennene og påtalemyndighetene aksepterer dommen.

Sjåførens enke er blitt tilkjent 3 millioner dollar, hennes bror 1,5 millioner.

I tillegg skal de to vitnene få 250.000 dollar hver i erstatning. Fagforeningen som Kassongo var kasserer for er tilkjent 100.000 dollar.

Moland, French og den norske stat er dømt solidarisk til å betale erstatningen, skriver VG Nett.

Video Direkte utenfor UD

Video: UD er klare til å starte samtaler med Kongo.

De to nordmennene ønsket ikke å gi noen umiddelbar kommentar etter domsavsigelsen. Nordmennenes norske advokat, Morten Furuholmen, er til positivt at tiltalen om spionasje frafalles.

– Vi har fått et langt bedre resultat enn den dommen vi fikk opphevet i den militære høyesteretten i Kinshasa. Den var for å si det rett ut helt skrekkelig, sier Morten Furuholmen til NRK.

– Dommeren gjorde ikke jobben sin

Like før halv ti ankom Tjostolv Moland og Joshua French rettslokalet i garasjen bak militærtribunalet i Kisangani. Noen minutter senere ble retten satt.

Dommerne i Kongo-saken. Oberst Pierre Mawa Aloma (t.h)

Dommerne sitter rett foran Moland og French. Til høyre sitter Oberst Pierre Mawa Aloma som er rettens president.

Foto: Jørn Tveter / NRK

Dommeren bruker den første tiden til å lese opp anklagepunktene, den gamle dommen og de to sidenes argumentasjon.

– Den første dommeren gjorde ikke jobben sin, sa dagens dommer, da han gikk gjennom forsvarets argumentasjon, som mener den tidligere dommeren i for stor grad la vekt på de to vitnenes forklaringer.

– ID-kortene er bevis for spionasje

Aktoratet la ned påstand om dødsstraff og et erstatningskrav på 30 millioner kroner, de ble bare delvis hørt.

De kom tidlig indikasjoner på at det ville komme en annen dom i dag. Tidligere har retten vært veldig bastant på at Moland og French har vært spioner, dette ble tonet ned av de nye dommeren fra Kinshasa.

– Det at de hadde med seg kart, kompass og GPS beviser ikke at de er spioner, men de militære ID-kortene viser at de jobbet for Norge, sier dommeren i sin gjennomgang, som understreker at det er kombinasjonen mellom disse forholdene og tekstmeldingene er grunn til å tro at de jobbet for en fremmed makt.

– Meldingen som ønsker Moland lykke til med jobben da de reiste inn til Kongo på turistvisum viser at de var på et hemmelig oppdrag, sa dommeren, som henviser til en fransk dom der de tiltalte ble dømt på bakgrunn av tekstmeldinger på sin telefon.

Ville ikke snakke

Ingen av de to ønsket å snakke med pressen verken før eller etter domsavsigelsen.

– De ble fulgt av 12-15 soldater som har satt seg til rette under et tre i bakgården, melder NRKs Afrika korrespondent, Dag Bredvei som er til stede i Kisangani.

Sluttstrek

Etter over ett år i kongolesisk fangeskap kan punktum ha blitt satt i dag. De to nordmennene og deres advokater har nemlig åpnet for at de ikke kommer til å anke saken videre.

Men det betyr ikke at saken er slutt, for både påtalemyndighetene og de fornærmede kan både anke og gå til sivilt søksmål.

I og med at spiondommen frafalt, kan også dette indikere at rettssaken har blitt ført for feil rettsinstans. Siden dette var en militær rett og ikke en sivil, som de to nordmennene selv har hevdet skulle være den rette instans.

Har tro på en avtale

Ifølge P4 mener den norske ambassadøren i Angola, at det er mulig å få til en avtale om utlevering.

– Jeg tror vi kan få til en soningsavtale for Tjostolv Moland og Joshua French, sier ambassadør Jon Vea.

Nordmennenes norske juridiske rådgiver, advokat Morten Furuholmen, var ikke til stede når dommen falt i bakgården på militærtribunalet i dag.

Men han har tidligere sagt at han tror retten i det minste vil droppe spionasjeanklagene mot de to, en teori French deler.

SISTE NYTT

Siste nytt