Hopp til innhold

Amnesty: – Frykter at piskingen kan starte i løpet av få uker

Menneskerettsaktivisten Raif Badawi er dømt til 1.000 piskeslag og ti år i fengsel blant annet for å ha opprettet en nettside for liberal og sosial debatt.

Raif Badawi

Raif Badawi har sittet fengslet siden 2012, og er dømt til 1000 piskeslag, ti år i fengsel, ti års utreiseforbud etter det, pluss til å betale en bot på knappe halvannen millioner kroner, fordi han opprettet bloggen Free Saudi Liberals.

Foto: privat/Amnesty

Brev til Raif Badawi

Mange barneskoleelever har sendt brev til Badawi. Her er ett av dem. Se flere nederst i saken.

Raif Badawi er en av grunnleggerne av Free Saudi Liberals. Han ble dømt for å ha utfordret moral og religiøse autoriteter i Saudi-Arabia fordi han opprettet en nettside for liberal og sosial debatt.

Begrunnelsen peker på en rekke artikler på siden Raif Badawi opprettet, både andres og innlegg han selv har skrevet. Blant sakene er en artikkel om Valentine’s Day, som er forbudt i Saudi-Arabia.

Han er også anklaget for å ha latterliggjort den saudiarabiske kommisjon, også kjent som det religiøse politiet, for å fremme dyd og hindre synd.

Han har sittet fengslet siden 2012, og er dømt til 1000 piskeslag, ti år i fengsel, ti års utreiseforbud etter det. Han må også betale en bot på knappe halvannen millioner kroner.

Dommen oppretthold etter anke

En ankedomstol opprettholdt mandag denne uken dommen mot Raif Badawi.

Amnesty frykter derfor at piskingen kan starte i løpet av få uker. Dommen sier at han ikke skal få mer enn 50 piskeslag om gangen, og at det ikke skal gå mindre enn en uke mellom hver gang. Dette er for å unngå at han dør av piskeslagene.

Han skal piskes offentlig etter fredagsbønnen i al-Jafali-moskeen i Jeddah.

– Ved 50 piskeslag, med minst en uke mellom hver gang, må han piskes i alle fall 20 ganger. I og med at dommen er endelig kan piskeslagene gjennomføres rimelig raskt, så videre protester må skje nå, sier seniorrådgiver i Amnesty, Ina Tin.

– Dommen er endelig. Nå kan bare kongen gripe inn, så det haster. Vi fortsetter våre appeller om løslatelse og om at piskeslagene ikke gjennomføres, og at hele saken droppes, sier hun.

Saudi-Arabia er et av de landene i verden som utfører flest henrettelser, ifølge Amnesty. De har nå en underskriftsaksjon gående for Raif Badawi, og saken engasjerer mange, også i Norge.

Saken har fått mye oppmerksomhet i Norge, over 30.000 har totalt underskrevet oppropet i Norge. Bare siden i går kveld er det kommet inn 2.500 underskrifter via Facebook.

Ina Tin

– Det er et rørende engasjement. Folk identifiserer seg med han, selv om Saudi-Arabia er langt unna. Alt han er gjort er å starte en blogg for fritt å kunne uttrykke seg, sier Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty.

Foto: Amnesty

– Alt han har gjort er å starte en blogg

Tin forteller at skolebarn har skrevet brev til han.

– Det er et rørende engasjement. Folk identifiserer seg med han, selv om Saudi-Arabia er langt unna. Alt han er gjort er å starte en blogg for fritt å kunne uttrykke seg, sier hun.

Hun forteller at de aldri vet om myndighetene bryr seg om aksjonene deres, og det Saudi-Arabiske regimet er vanskelig å vurdere handlingsmønsteret til.

– Men det har ofte en innflytelse at vi utøver et press, all oppmerksomhet fører som regel til øk grad av beskyttelse, men det er ingen automatikk, forteller Tin.

– Vi har en løpende vurdering av om trykket fra oss er produktivt eller kontraproduktivt, og vi ser at i denne saken har man fått mye oppmerksomhet fra USA blant annet, forteller hun.

70 kongressmedlemmer skrev et åpent brev til Obama før han skulle besøke Saudi-Arabia i våres. Obama tok ikke opp saken, men den type protester i nøkkelland har veldig mye å si, mener Tin.

– Vi mener at det er et slikt grasrotengasjement som presser våre myndigheter til å bli mer åpne og kritiske, og det er veien å gå, sier hun.

Badawi tema i spørretimen

Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) tok saken til Badawi opp med utenriksministeren i spørretimen 13. juni i år.

Hun spurte utenriksminister Børge Brende (H) om hvordan han bidrar til støtte for aktivisten Raif Badawi og andre saudiske menneskerettighetsforkjempere.

Brende svarer at Norge er svært opptatt av menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, og at de følger spesielt nøye med på spørsmål om ytrings- og organisasjonsfrihet, kvinners status i det saudiske samfunn, fremmedarbeideres status og behandling, samt den utstrakte bruk av dødsstraff som straffemetode.

– Det er mitt inntrykk at situasjonen for menneskerettigheter i Saudi-Arabia har blitt vanskeligere den senere tid, sa Brende.

Han forteller at de konsekvent oppfordrer saudiske myndigheter til å etterleve sine forpliktelser etter internasjonal rett og konvensjoner på menneskerettighetsområdet.

– Våre bekymringer ble senest tatt opp av statssekretær Høglund da han møtte Saudi-Arabias Human Rights Commission i Riyadh 6. mai i år, sier han.

– Norge har tatt klar avstand fra dommen mot den saudiske menneskerettighetsforsvarer og bloggeren Raif Badawi. Vi har nær kontakt med menneskerettighetsorganisasjoner og nærstående land om hvordan vi kan håndtere denne og andre saker på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte, svarte Brende i spørretimen.

Waleed Abu al-Khair

Også advokaten til Badawi, Waleed Abu al-Khair, er fengslet. Han ble arrestert fordi han startet en menneskerettighetsorganisasjon.

Foto: Privat/Amnesty

– Ikke vant til at Norske myndigheter kritiserer Saudi-Arabia

Tin forteller at de har tatt opp situasjonen i Saudi-Arabia med utenriksdepartementet mange ganger, og at de senest i dag har sendt Børge Brende et brev.

– Vi mener at Badawis sak er en symboltung sak. Han er en samvittighetsfange, og Norge bør følge opp dette. De bør bruke saken som et eksempel ovenfor saudiske myndigheter hvor vi ser en forverring av menneskerettighetene slik vi ser det nå, sier hun.

Badawis situasjon er ikke et enkeltstående eksempel. Han er en av mange som arresteres og dømmes til lange fengselsstraffer fordi folk prøver å benytte seg av forsamlingsrett og ytringsfrihet, ifølge Amnesty.

– Vi registrerer med tilfredshet at Børge Brende to ganger har uttalt seg offentlig kritisk om saken til Badawi, sier Tin.

Amnesty er ikke vant til at Norske myndigheter kritiserer Saudi-Arabia. Tin mener at nivået på kritikken rundt Badawis og andre svært alvorlige brudd på menneskerettigheter i Saudi-Arabia har vært så lav at man kan kalle det ikke-eksisterende.

– Dette har vi i mange år kritisert norske myndigheter for, og ser med glede på at de nå begynner å markere hvor Norge står, sier Tin.

Advokaten også fengslet

Advokaten til Raif Badawi sitter også fengslet. Han har fått en dom på 15 års fengsel for å starte en menneskerettighetsorganisasjon.

Også advokaten er nylig dømt til 15 års fengsel for å ha opprettet en menneskerettighetsorganisasjon. Advokat Waleed Abu al-Khair er også dømt til et reiseforbud på ytterligere 15 år.

Amnesty anser ham for å være en samvittighetsfange og frykter at han blir torturert og mishandlet i fengselet.

Waleed Abu al-Khair ble funnet skyldig i å ha vært "illojal og ulydig mot statsoverhodet", «starte en uautorisert organisasjon (Monitor of Human Rights in Saudi-Arabia»), «forberede, lagre og sende informasjon som skader offentlig orden» og «svekke statens omdømme ved å kommunisere med internasjonale organisasjoner».

– Vi mener at det er på tide å øke kritikken. Det kan handle om å kalle inn den saudiske ambassadøren i Norge på teppet. En ny norsk ambassadør er på plass i Riyadh, Rolf Willy Hansen, og han bør følge opp saken. Fordi dette har skapt så mye engasjement i Norge så gir det han ryggdekning for å ta saken opp spesielt, mener Tin.

Ambassadøren og andre i UD hadde møte med Amnesty før han dro ned og organisasjonen oppfordret da ambassaden til å jobbe mer praktisk for menneskerettighetene i Saudi-Arabia gjennom fangebesøk og rettsaksobservasjoner.

– Det ser vi er veldig viktig at diplomater som arbeider i land som ikke følger menneskerettighetene følger opp med den type besøk fordi det gir en beskyttelse fordi myndighetene i landet vet at det de gjør synes for omverden rundt, sier hun.

– Svak kritikk av Saudi-Arabia

Årsaken til at Norge ikke har kritisert Saudi-Arabia sterkere tidligere antar Tin har med sikkerhetspolitiske og økonomiske grunner å gjøre.

– Saudi-Arabia er en nær alliert av USA og en viktig oljeprodusent. Det er påfallende at den vestlige verden er så taus ovenfor bruddene man ser der mens man kritiserer Iran for de samme brudene i mye større grad, sier hun.

– Saudi-Arabia er definitivt et av de verste landene når dert kommer til brudd på menneskerettigheter på samme linje som Iran, følger hun opp med.

Tin sier at det er ikke sterke norske næringsinteresser i landet, men at Kongsberggruppen i alle fall tidligere har solgt en del til Saudi-Arabia. Amnesty i Norge har ikke prioritert å jobbe opp mot disse nå, men heller opp mot den diplomatiske linjen.

23 henrettelser siden slutten av juli

Situasjonen i Saudi-Arabia er så ekstremt problematisk. De slår frenetisk ned på frie ytringer.

– Og er det noe vi hegner om her i Norge så er det ytringsfriheten. Det er en pilar i et fritt samfunn, sier Tin.

– Saudi-Arabia er et land som omverden må samarbeide med om andre utfordringer regionen har, og da må det være en åpen og kritisk debatt i det samfunnet for at man skal kunne komme frem til gode løsninger, sier hun.

Hun mener Norge bør ha en egeninteresse av at det går den riktige veien i Saudi-Arabia, og at den negative utviklingen man ser i dag bør bekymre Norge og andre vestlige land.

Man har sett en økning av henrettelser etter ramadan. Det har vært 23 henrettelser siden slutten av juli, mot 17 fra januar til juni.

Dette er en stor økning siden i 2013, og da var Saudi-Arabia på 4. plass i verden over antall henrettelser. Henrettelser brukes ofte i sammenheng med tortur og urettferdige rettssprosser. Det er i dag en mindreårig som er dømt til døden i landet.

Raif Badawi

Raif Badawi er dømt til 1000 piskeslag og 10 år i fengsel fordi han startet en nettside hvor han ønsket at folk kunne debattere fritt.

Foto: Privat/Amnesty

Familien

Kona og de tre barna til Raif Badawi har flyktet til Quebec i Canada. Fordi han ble anklaget for sine religiøse synspunkter så var det noen i presteskapet som mente han måtte regnes som en frafallen. Da truet familien til kona hans med å få henne tvangsskilt fra han på grunn av det. Da ville hun kunne miste omsorgen for barna fordi farens familie da tar over dem, forklarer Tin.

Kona og barna fikk flyktningstatus av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Libanon og har vært i Canada i snart et år.

–Så ikke får de besøkt Badawi i fengselet, og han har fått 10 års reiseforbud etter de ti årene i fengsel, så i verste fall får ikke sett mannen og pappaen sin på 20 år, sier Tin.

Brev til Raif Badawi
Brev til Raif Badawi
Brev til Raif Badawi
Brev til Raif Badawi
Brev til Raif Badawi
Foto: Privat/Amnesty

Saudi-Arabia

SISTE NYTT

Siste nytt