Hopp til innhold

Dømt for overgrep: Knytter seg til barn i utlandet

Overgrepsdømte nordmenn bygger skoler, får barn og jobber som lærere i land der mange barn blir utsatt for seksuelle overgrep.

Sju av de overgrepsdømte har flyttet til Filippinene, Thailand, Afganhistan og Kenya. Grafikk.

KNYTTER SEG TIL BARN: Flere av de 125 overgrepsdømte har enten flyttet eller oppholdt seg over lengre tid i Filippinene, Thailand, Afghanistan og Kenya.

Hvert år reiser flere overgrepsdømte nordmenn til fattige land i såkalte risikofylte regioner. NRK har undersøkt 125 av de alvorligste norske overgrepssakene de siste årene, og har funnet igjen domfelte i flere disse landene.

Ved hjelp av sosial medier og funn på nett fant NRK flere av de domfelte i land som Filippinene, Thailand, Kenya og Afghanistan. I flere tilfeller har den overgrepsdømte jobbet tett på barn i utlandet, på skoler eller i frivillige hjelpeprosjekter.

Felles for dem alle er at de er seksualforbrytere som allerede har sonet minst en gang i Norge, og at de har flyttet til eller oppholdt seg i regioner hvor det er kjent at barn selges og misbrukes seksuelt.

Skjult agenda

Den 66 år gamle mannen fra Hordaland, som er siktet for å ha bestilt nettovergrep fra Filippinene, er også tidligere straffedømt.

I 2013 ble han dømt for oppbevaring av flere tusen overgrepsbilder og videoer. Over en årrekke hadde han kontakt med ulike aktører i landet, og skal ifølge Kripos ha etablert et omfattende nettverk i landet.

Hos National Bureau of Investigation (NBI) på Filippinene omtaler de nordmannen som en typisk transnasjonal seksualforbryter. En person som forgriper seg på barn over grensene – via internett i hjemlandet, på reiser eller ved å flytte til et nytt land.

Leder for NBIs internasjonale avdeling sier overgriperen prøver å fremstå som en velgjører – en som vil barna godt, men at deres egentlige agenda er langt fra god.

– Jeg liker det ikke fordi de utnytter familier med dårlig råd. Det er bare en dekkoperasjon. Deres egentlige motiv er ikke å hjelpe, men å utnytte barna, sier Daniel Deganzo.

Stort problem

Ifølge en helt fersk rapport fra organisasjonen End Child Prostitution and Trafficking, Ecpat, står flere barn enn noen gang i fare for seksuell utnyttelse – særlig i reise- og turistindustrien.

Rapporten avdekker at veksten av internasjonal turisme til nye reisemål, i tillegg til bredere tilgang på teknologiske løsninger, øker trusselen for seksuell utnyttelse av barn i hvert eneste land i hele verden.

Kripos trekker frem Øst-Europa, Sørøst-Asia, Afrika og Sør-Amerika som risikofylte regioner. Kart.

RISIKOOMRÅDER: Kripos trekker frem Øst-Europa, Sørøst-Asia, Afrika og Sør-Amerika som risikofylte regioner.

Fare for nye overgrep

Selv om mange tidligere overgrepsdømte reiser til land i risikofylte regioner, er det ingen automatikk i at de begår nye overgrep, men faren for at de begår nye overgrep, kan i enkelte tilfeller være stor.

Spesialist i sexologisk rådgivning ved Institutt for klinisk sexologi og terapi, Margrete Wiede Aasland, tror gjentakelsesfaren er spesielt stor blant dem som ikke har fått behandling.

Margrete Wiede Aasland

BEHANDLING: Margrete Wiede Aasland ved Institutt for klinisk sexologi og terapi mener det er viktig at straffedømte overgripere behandles for å hindre nye overgrep.

Foto: NRK

– Særlig hvis de reiser til land hvor små barn er lett tilgjengelige å kjøpe, vil jeg tro at tilbakefallsprosenten blant disse er veldig høy.

Hun sier videre at det ikke finnes mye forskning på området.

– De som blir idømt fengselsstraff trenger ikke å gå til behandling hvis de ikke vil det selv. Vi vet at blant dem som blir dømt, tar på seg skyld og går i behandling er det mer sannsynlig at de slutter å forgripe seg, enn blant dem som benekter hva de har gjort.

SISTE NYTT

Siste nytt