Domstoler gav grønt lys for Hydro i Brasil

Hydro har gått rettens vei for å kunne ta opp igjen produksjonen ved Alunorte-fabrikken i Brasil. Etter at selskapet har vunnet frem i to domstoler de fire siste dagene, kan de nå starte med full produksjon.

Hydros anlegg Alunorte i Brasil

Hydros anlegg Alunorte i Brasil har gått for halv maskin i over ett år, etter at et kraftig regnværet i februar i fjor førte til oversvømmelser og anklager om at ubehandlet regnvann slapp ut fra anlegget.

Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Alumina-raffineriet Alunorte har gått for halv maskin i mer enn ett år, etter at raffineriet først ble stengt da selskapet ble anklaget for å slippe ut ubehandlet regnvann.

Anlegget omdanner Bauxitt til alumina, som er en råvare i aluminiumsproduksjonen. Også bauxittgruven Paragominas og aluminiumsprodusenten Albras har gått for halv maskin i lang tid.

Hydro har tildligere anslått at selskapet har tapt fire milliarder kroner på problemene, som startet etter et kraftig regnvær i Pará-regionen i Brasil i februar i fjor.

Selskapet skriver i en melding til Oslo Børs at det venter å være tilbake i 75–85 prosent kapasitetsutnyttelse i løpet av to måneder.

To rettsløp i samme domstol

Dagens rettsavgjørelse kommer etter at en sivil sak i samme domstol i forrige uke opphevet produksjonsnekten mot anlegget.

Det er en rettsavgjørelse i samme domstol, i en strafferettslig prosess, som nå gjør at Hydro kan starte veien tilbake til full produksjon.

Domstolens avgjørelse betyr ikke at alle hindre er ryddet av veien for Hydro i Brasil.

Selskapet har ikke fått nødvendige tillatelser til å begynne å bruke det nye deponiet for bauxittrester ved anlegget. Det gamle avfallsdeponiet er snart fullt.

I forrige uke anslo selskapet at gjenværende levetid på deponiet var 8 til 18 måneder avhengig av nivået på produksjonen.

Har også preget Hydros virksomhet i Norge

– Dette er en situasjon som har preget våre anlegg ikke bare i Brasil, men også i Norge, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro sier til NRK.

– Det har hatt en kostnadsside å ha verket stengt ned til halv produksjon over så lang tid, men mange rapporter har nå bekreftet at anlegget er trygt å starte opp igjen, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro sier til NRK.

Han forteller at de norske metallverkene som produserer en million tonn aluminium årlig får sitt råstoff fra Alunorte-anlegget i Brasil.

Norsk Hydro eier 92,1 prosent av Alunorte, som er verdens største aluminaraffineri.

Hydros Alunorte i Brasil

Det Hydro-eide selskapet Hydro Alunorte er det største aluminaraffineriet i verden. Anlegget nord i delstaten Pará i Brasil utvinner bauksitt fra gruvene, og gjør det om til alumina, som igjen blir til aluminium.

Foto: Hydro / Paulo Santos/Interfoto

Bekymret for miljøfarlige lekkasjer

Det var 1. mars i fjor at domstolen krevde at Hydro halverte produksjonen ved Alunorte-anlegget, etter at brasilianske miljømyndigheter og lokalbefolkning var bekymret for miljøfarlige lekkasjer.

Retten påla også Alunorte å stanse all produksjon ved ett av de to deponiene ved bauksittgruven Paragominas (DRS2), frem til man var sikker på at det ikke lakk noe farlig ut.

Både brasilianske miljømyndigheter og helsemyndigheter har vært tungt inne i saken.

Klagde over illeluktende, misfarget vann

Eksperter ved Instituto Evandro Chagas fastslo i februar i fjor at den lokale elva var forurenset av ulike metaller etter at innbyggere i området hadde klaget over dårlig lukt og misfarget vann.

Ekspertene mente det forurensede vannet utgjorde en helserisiko, og mistanken ble rettet mot Alunorte-anlegget.

– Det er mulig at forurensningen stammer fra avfall på industriområdet som kan ha lekket ut av rør som følge av flommen i forrige uke, sa Fernanda Pirillo ved Instiuto Evandro Chagas.

Området i regionen Barcarena ble i løpet rammet av kraftig regn i løpet av en kort periode, noe som førte til store oversvømmelser.

SISTE NYTT

Siste nytt