Dom ryster Sverige: Mann ble frikjent for mishandling fordi han er fra «en god familie»

En 37 år gammel mann som var tiltalt for å ha mishandlet sin kone, ble frikjent i Solna tingrett i Sverige. I frikjennelsen pekes det blant annet på at mannen «kommer fra en god familie», og at det «ikke er uvanlig at kvinner lyver om å ha blitt truet og mishandlet».

RASER: Den anerkjente svenske kriminologen og forfatteren Leif GW Persson er sjokkert over dommen. – Den er fullstendig horribel og har ingenting med rettergang å gjøre.

Retten mener ifølge svenske medier også at kvinnens troverdighet var svekket, fordi hun hadde gått til politiet med anklagene i stedet for til mannens slektninger.

Mannen og kvinnen skal ha giftet seg etter sharia for om lag sju år siden.

«Det normale i disse kretser er at en kvinne forteller slektningene at hun blir mishandlet, slik at saken kan løses innad i familien,» heter det i frikjennelsen, ifølge SVT, som har lest dommen.

Mannen var tiltalt for å ha mishandlet kona. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha dyttet henne inn i møbler, dratt henne etter håret og trykket en høyhælt sko i ansiktet hennes, skriver SVT.

Da dommen skulle avsies i Solna tingrett, like nord for Stockholm, i forrige måned, ble mannen frikjent.

«Ikke uvanlig at kvinner lyver om mishandling»

Retten besto av én fagdommer og tre lekdommere.

Mens fagdommeren og den ene lekdommeren mente kvinnen uten tvil var troverdig, og at mannen var skyldig, var de resterende to lekdommerne av en annen oppfatning: De mente mannen måtte frikjennes.

Med «uavgjort» to mot to, er det slik i Sverige at retten skal dømme til fordel for den tiltalte. Dermed ble mannen frikjent.

I dommen kommer det frem hvordan lekdommerne som mente mannen måtte frikjennes, har resonnert når de har ment at kvinnen ikke var troverdig.

Ifølge Aftonbladet argumenterte en av dem eller begge blant annet for at «mannen kommer tilsynelatende fra en god familie, i motsetning til kvinnen, noe som også har betydning for vurderingen av skyldspørsmålet», samt at «det er ikke uvanlig at kvinner feilaktig hevder at de er blitt utsatt for mishandling og trusler, og later som om de har behov for beskyttelse, bare for å skaffe seg en egen leilighet».

Kriminolog: – En fullstendig horribel dom

Dommen har vakt kraftige reaksjoner i Sverige.

– En så merkelig dom har jeg aldri sett, sier den anerkjente svenske kriminologen og forfatteren Leif GW Persson til SVT.

– Den slår alle forventninger om fordomsfullhet. De to lekdommerne sier at kvinnen ikke er pålitelig bare fordi hun er kvinne. Det er fullstendig horribelt og er ikke forenlig med svensk rett.

Dommen er anket, og Persson har ingen tro på at den kommer til å bli stående.

– Jeg kan love at jeg skal spise mitt eget hode dersom denne dommen står seg i hovrätten (andre instans i rettssaker, journ.anm.). For da er Sverige ikke det minste likt det landet jeg trodde vi levde i, sier Persson.

Lekdommerne er ekskludert fra partiet

Ifølge Aftonbladet var det Hasan Fransson og Ebtisam Aldebe som var de to lekdommerne som frikjente den tiltalte mannen.

Begge to har vært aktive lokalpolitikere for svenske Centerpartiet. Etter at dommen ble kjent, har partiet besluttet å ekskludere de to.

Hasan Fransson har selv valgt å trekke seg fra sine politiske verv.

– Det stemmer at jeg var en av de to lekdommerne som valgte å frifinne mannen. Men jeg baserte min vurdering på bevis og vitneutsagn under rettssaken. De tekniske bevisene var mangelfulle, og det var ord mot ord, sier han til Aftonbladet og legger til at han tar avstand fra de delene av dommen som er blitt gjengitt i media.

Laster Twitter-innhold

Den andre lekdommeren, Ebtisam Aldebe, har også tidligere vært i hardt vær. I et intervju med SVT for noen år siden, tok hun til orde for at enkelte svenske lover, som for eksempel gjelder skilsmisse, burde tilpasses muslimer som bor i Sverige, skriver Aftonbladet.

Til avisen sier Aldebe nå at hun har fulgt svensk lov i rettssaken mot den mishandlingstiltalte mannen, men vil ellers ikke diskutere dommen.

– Hvis jeg har dømt feil, får hovrätten endre dommen. Det er ikke noe rart med det, sier hun.

Centerpartiet har i etterkant av dommen gått ut og presisert at partiet ikke støtter sharia. Via en melding på Twitter har partiet også sagt at «den type sexistiske resonnementer Ebtisam Aldebe står bak, er helt uakseptable.»

Laster Twitter-innhold

SISTE NYTT

Siste nytt