Dødsstraff på vikende front

Dødsstraffen er i ferd med å forsvinne som straffemetode over det aller meste av USA.

Dødsstraff er mord, fastslår motstanderne.
Foto: SHAWN THEW / AFP

Dødsstraffen holder faktisk på å bli et isolert sørstatsfenomen, med Texas som tyngdepunkt.

Sørstatfenomen 

Av 59 henrettelser i hele USA i 2004, fant hele 50 sted i sørstatene, derav 23 i Texas.

Flere stater som legaliserer dødstraff, overveier nå å fjerne den fra lovboken, og langt flere har innført moratorium for fanger på dødscelle.

 Utviklingen er oppsiktsvekkende, fordi 1980- og 1990-årene var preget av et voldsomt oppsving i bruken av dødsstraff.

USAs høyesterett innførte i 1972 et forbud mot henrettelser, et forbud som ble opphevet bare fire år senere. Dette utløste et skred av lovgivning i delstatene der dødsstraffen påny ble tatt i bruk. Men siden 1999, i løpet av åtte år – er tallet på henrettelser halvert.

Lagt død

12 av USAs 50 stater lot være å gjeninnføre dødsstraff etter 1976, mens mange stater med dødsstraff har latt denne type avstraffelse ligge død – bokstavelig talt.

I delstaten New York har ingen blitt henrettet siden dødstraffen ble gjeninnført. Og i nabostaten New Jersey har ingen mistet livet i dødskammeret siden 1963, til tross for at dødstraff ble gjeninnført i 1982.

I New Jersey har en stor kommisjon anbefalt at dødsstraffen formelt oppheves. Kommisjonen har gjennomført omfattende studier og høringer, og konkluderer med at det finnes ”ingen overbevisende bevis” som tilsier at dødsstraff tjener noe legitimt formål, og at det tvert om er mer og mer som tilsier at dødsstraffen er ”uforenlig med” nye normer for samfunnsmoral.

Bare ett av kommisjonsmedlemmene sa seg uenig, men ennå gjenstår å se om et flertall i delstatsparlamentet våger å følge kommisjonen, selv om bare 36 prosent av befolkningen i New Jersey vil ha dødsstraff fremfor alternativet: Fengsel på livstid, uten permisjoner.

 

Protest mot dødsstraff.
Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

Benådet ingen

Selv i Florida der Jeb Bush, presidentens bror, er guvernør er det gjennomført stans i henrettelser etter en mislykket henrettelse med giftsprøyte.

Men Texas gjennomfører et par eksekusjoner i måneden, og ingen guvernør i USA de siste tiårene har tillatt så mange henrettelser som George W. Bush.

Over ett hundre dødsdømte forlot denne verden mens Bush var guvernør. Han innvilget ikke en eneste benådningssøknad.

Ohio er den eneste stat i Midtvesten som fortsatt praktiserer dødsstraff på linje med en del sørstater. Andre stater har gjennomført moratorium, eller domstolene lar straffebestemmelsen ligge ubrukt. I det vestlige USA, med California som landets største delstat, forekommer praktisk talt ikke henrettelser.

Justismord

Motstanderne av dødsstraff opplever en folkelig støtte som var utenkelig for få år siden. Ved siden av de moralske innvendinger har også et vitenskapelig argument vunnet gjenklang hos amerikanerne: Bruken av DNA-tester har avdekket et omfattende antall justismord.

Det har fått både eksperter og legfolk til å tenke gjennom grunnlaget for den ugjenkallelige avstraffelse.

SISTE NYTT

Siste nytt