Dette skiller de to presidentkandidatene i Frankrike

Den ene vil løsne de tette båndene til EU, mens den andre vil knytte Frankrike nærmere Europa. Emmanuel Macron vil kutte 120.000 offentlige stillinger, mens Marine Le Pen vil øke velferdsgoder. Her er synspunktene til de to:

Emmanuel Macron og Marine Le Pen

Før Emmanuel Macron og Marine Le Pen møtes til debatt ble det forhandlet om hvem som skulle lede den og det ble trukket lodd om hvem som skulle sitte hvor.

Foto: JOEL SAGET / AFP

IMMIGRASJON:

Macron: Vil kreve franskkunnskaper før man får fransk statsborgerskap. Vil ikke ha kvoter med maksimalt antall innvandrere. Vil ha et strengt ikke-religiøst samfunn der religion er en privatsak.

Le Pen: Vil redusere innvandring med om lag 80 prosent og vil ha maksimalt 10.000 innvandrere i året inn i landet. Mener det bør bli vanskeligere å bli fransk statsborger.

Le Pen/Macron om innvandring
Foto: Jon Dalsnes Storsæter / NRK

SIKKERHET:

Macron: Vil ha 10.000 ekstra politifolk i landet og bygge nye fengsler.

Le Pen: Vil ha 15.000 ekstra politifolk i landet og vil bygge nye fengsler.

Le Pen/Macron om sikkerhet
Foto: Jon Dalsnes Storsæter / NRK

EU:

Macron: Vil ha en sterkere union med et tettere forsvarssamarbeid, vil beholde Schengensamarbeidet som gir et passfritt Europa, men styrke EUs yttergrenser.

Le Pen: Vil reforhandle Frankrikes forhold til EU. Hvis ikke det lykkes, vil hun ha folkeavstemning om hvorvidt Frankrike skal ta en «Frexit» og forlate unionen.

Le Pen/Macron om EU
Foto: Jon Dalsnes Storsæter / NRK

UTENRIKSPOLITIKK:

Macron: Støtter opposisjonen i Syria og har kritisert angrepene med kjemiske våpen. Er kritisk til Russland. Har kalt Frankrikes fremferd i Algerie for en forbrytelse mot menneskeheten.

Le Pen: Er kritisk til andre lands inngripen i Syria. Vil styrke båndene til Moskva og er kritisk til Frankrikes medlemskap i Nato.

OFFENTLIG SEKTOR:

Macron: Vil kutte i offentlige utgifter med mer enn 560 milliarder kroner, eller 120.000 offentlige arbeidsplasser, i løpet av fem år. Vil investere penger og skape nye arbeidsplasser i fornybar energi.

Le Pen: Vil øke skattleggingen av utenlandsk arbeidskraft og import til Frankrike. Vil øke velferdsgoder for arbeiderklassen.

Le Pen/Macron om arbeidsliv
Foto: Jon Dalsnes Storsæter / NRK

ARBEIDSLIV:

Macron: Han vil reforhandle 35-timersuken og pensjonsalderen som i dag er på 60 år. Et nytt lærlingprogram skal få arbeidsledig ungdom ut i jobb.

Le Pen: Har lovet å beholde 35-timersuken og pensjonsalderen på 60 år.

SISTE NYTT

Siste nytt

Flere personer skal være såret etter at en person begynte å skyte på et universitet i byen Perm i Russland mandag.

Skyting på Universitet i Russland

Åtte personer skal være drept og 24 skadd etter at en person begynte å skyte på et universitet i byen Perm i Russland mandag morgen.