Dette gikk galt i reaktor fire

Før var forskerne sikre på at Tsjernobyl-katastrofen var en kjemisk ekplosjon. Nå tyder mer og mer på at det katastrofale utslippet av radioaktive stoffer kom etter en atomeksplosjon.

Video Bilder fra Tsjernobyl-ulykken

NETT-TV: Videobilder fra Tsjernobyl-ulykken i 1986

Tsjernobyl kan derfor være en av de få gangene i verdenshistorien slike eksplosjoner tok liv.

Ikke Hiroshima eller Nagasaki

Det var ikke en gjentagelse av bombene over Hiroshima og Nagasaki som skjedde i Tsjernobyl.

Eksplosjonen inne i reaktor nummer fire tilsvarte detonasjonen av omtrent 10.000 kilo TNT. Den svakeste av atombombene som ble brukt mot Japan i 1945 var over 1000 ganger kraftigere.

For mange av arbeiderne ved Tsjernobyl og redningsmannskapene som kom til, var eksplosjonen likevel mer enn kraftig nok til å koste dem livet.

Eksplosivt fingeravtrykk

Det var først etter grundige analyser i ettertid, at det var mulig å se hva som egentlig hadde skjedd inne reaktor fire.

Analysene dreide seg om energien som ble utløst i eksplosjonen,og gassene som ble slynget ut. Det ble utløst for mye energi, var en konklusjon.

En damp eller hydrogeneksplosjon kunne ikke føre til så store skader. Det måtte være en ingrediens til. Denne ingrediensen var selve uranbrennstoffet.

Avslørt av gass

Tilhengerne av atombombeteorien støtter seg også til analysen av gass som kom fra Tsjernobyl.

Det er snakk om edelgassen Xenon. To forskjellige versjoner av Xenon. Isomerene Xenon 133 og Xenon 133m.

Video Kiev : Etter Tsjernobyl-ulykken

Helikopter over atomkraftverket i Tsjernobyl.

Foto: Nyhetsspiller

Disse to veldig like gassene dannes inne kjernen av slike atomreaktorer når de er i aktivitet. Under normal drift dannes det mye mer av den ene enn den andre. Under en atomeksplosjon endrer dette forholdet seg.

Det er var en slik endring luftprøvene viste.

Bare en liten del

Det var mange tusen kilo atombrensel inne i reaktor fire den fatale dagen for 25 år siden. Hadde alt dette eksplodert, så ville eksplosjonen ha vært den kraftigste i historisk tid på jordens overfalte.

Langt kraftigere enn de puslete femti megatonn TNT-ekvialenter som ble utløst da sovjeterene fyrte opp Tsarbomben i oktober 1961.

I Tsjernobyl var mellom en titusendel og en tusendel av brennstoffet involvert i eksplosjonen.

Resten ble slynget vekk før det kunne være med på detonasjonen, eller var så langt unna området med maksimum trykk at det aldri kunne bidra.

Skulle ikke kunne skje

Atomreaktorer er ikke atombomber, har industrien gjentatte ganger slått fast. Det er ikke mulig at den kan komme en atomsopp over et kjernekraftverk, uansett hvor mange skremselsplakater som er trykket opp med akkurat det motivet.

Det var i hvertfall det de aller fleste trodde. Denne teorien for hva som skjedde i Tsjernoby,l har møtt mye motstand både fra industrien og fra forskere.

Det ser likvel ut til at dataene peker i den retning. Så er det alltid mulig å så tvil om dataene.

Teoretisk mulig

Hva som kan gå galt med et atomkraftverk er ikke lite.

Rent teoretisk kan nesten hva som helst skje. Det er akkurat det som gjør formidling av risiko vanskelig for folkene i industrien.

De kan ikke med hånden på hjertet si at anleggene deres er trygge, men de sier igjen og igjen at de er trygge nok.

Det kan hende at det var ekstremt lite sannsynlig at de lokale forholdene rundt brennstoffet i Tsjernobyl-reaktoren vill bli så dårlige at det kom en atomeksplosjon, men denne gangen ser det ut til at det utenkelige skjedde.

Trykket og temperaturen ble faktisk så høyt. Brenselsstavene ble faktisk så ødelagt i sekundene før eksplosjonen kom. Teknikerne som styrte reaktoren var faktisk så ut på jordet uforsiktige.

Det var faktisk mulig at reaktorkonstruksjonen kunne være så dårlig gjennomtenkt.

Spiller det noen rolle?

Reaktor nummer fire ved Tsjernobyl-anlegget ble sprengt i stykker under eksplosjonen.

Det to tusen tonn tunge lokket over reaktoren ble slynget opp i luften. Det sprutet rødglødende, høyradioaktive biter av reaktorkjernen ut over et stort område. Enorme mengder hissige radioaktive stoffer ble spredd med vinden til mange land.

Ikke noe av dette hadde skjedd dersom reaktorbygningen hadde motstått kreftene som ble utløst inne i reaktorkjernen.

Mye tyder på at bygningene ville ha holdt, dersom ikke deler av selve brenselet var med på en eksplosjon.

For tre sekunder før atomeksplosjonen kom en annen eksplosjon, en kjemisk eksplosjon, som var den mest alvorlige hendelsen konstruktørene kunne tenke seg. Bygningen tålte den eksplosjonen, men ikke den neste - den utenkelige.

SISTE NYTT

Siste nytt