Dette er Obamas helsereform

Barack Obamas helsereform er endelig vedtatt. Reformen er en omfattende plan, og skal innføres gradvis over de neste åtte årene.

Nancy Pelosi og Barack Obama

Nancy Pelosi og Barack Obama har stått i spissen for det politiske finhåndverket. Men det gjenstår mye arbeid før alle punktene helsereform trer i kraft.

Foto: Larry Downing / Scanpix/Reuters

- Største maktmisbruket og arrogansen Washington har sett

Protester mot Obamas helsereform

Ikke alle er like fornøyde med helsereformen.

Foto: Nicholas Kamm / Scanpix/AFP

32 millioner amerikanere skal etter planen inkluderes i de nåværende forsikringsordningene, som styres av de offentlige programmene Medicare og Medicaid, samt private forsikringsselskaper.

Det vil etter hvert bli obligatorisk for alle amerikanere å tegne forsikring, i motsetning til i dag. For øyeblikket faller flere titalls millioner mennesker utenfor forsikringsordningene, fordi de ikke har råd.

Helsereformen, som anslås å koste 940 milliarder dollar, skal innføres gradvis over de neste åtte årene, skriver Daily Telegraph.

Her er en oversikt over hva som vil skje, under forutsetning av at Senatet vedtar tilleggsforslagene fra Representantenes hus:

I løpet av 2010

 • Forsikringsselskap vil ikke lenger kunne utelukke personer fra forsikringsordninger dersom de blir syke. Selskapenes grenser for livstidsdekning (hvor mye en forsikringstaker kan få dekket av utgifter gjennom et livsløp) fjernes, og i tillegg legges det begrensninger på årlige grenser.
 • Forsikringsselskapene vil ikke lenger kunne nekte å forsikre barn, selv om det skulle foreligge diagnoser på sykdom eller tidligere sykdomshistorie.
 • Barn inkluderes i sine foreldres forsikringsordninger frem til de fyller 26 år. Mange nåværende ordninger kutter inkluderingen når ungdom fyller 19 år eller fullfører college.
 • Personer uten nåværende helseforsikring med en sykdomshistorie, skal nå få tegne forsikring under et nytt program, inntil den vedtatte reformen trer i kraft i 2014.
 • Et midlertidig program skal hjelpe bedrifter med å videreføre helseforsikringene for ansatte i alderen 55 til 64 år som er gått av med pensjon. Dette skal også avløses i 2014 av den nye loven.
 • Skattelettelser skal gis til småbedrifter som tegner helseforsikring for sine ansatte.
 • Det innføres en skatt på 10 prosent for solarium med utrafiolette stråler. Gjelder fra 1. juli i år.
 • Personer skal få bedre økonomisk støtte ved høye medisinske utgifter.

Fra 2011

 • Medicare-ordningen innfører en bonus på 10 prosent til leger i primærtjenesten, samt enkel kirurgi.
 • Personer som får støtte fra Medicare-progammet vil få tilbud om en gratis helseundersøkelse i året, samt en personlig helseplan som er ment å virke forebyggende. Nye personlige helseplaner må inneholde forebyggende tiltak.
 • Under et nytt Medicaid-program for fattige, kan delstatene tilby hjemme- og kommunebasert omsorg for funksjonshemmede personer som ellers vil trenge et institusjonstilbud.
 • Betaling for tilleggstjenester under Medicare, som forsikringsselskaper tilbyr, fryses på 2010-nivå, og skal gradvis reduseres mot prisnivået på vanlig Medicare-støtte.
 • Arbeidsgivere må oppgi verdien av de ansattes helseforsikringer.
 • Det innføres en årlig avgift for farmasøytiske selskaper basert på bedriftens markedsandel. Selskaper som har mindre enn 5 millioner dollar i omsetning, er unntatt.

Fra 2012

 • Det innføres en lønnsreform for leger som hører til Medicare-programmet for å øke kvaliteten på grunnleggende helsetilbud, og for å oppfordre legene til å øke effektiviteten.
 • Medicare skal også utarbeide et motivasjonsprogram for akuttsykehus, som skal øke kvaliteten på behandlingen.
 • Administrasjonen i Medicare og Medicaid skal overvåke myndighetenes programmer, loggføre innleggelser og få på plass økonomisk motivasjon for å redusere antall tilbakevendende pasienter.

Fra 2013

 • Medicare lanserer et landsdekkende forsøksprogram med en samlet betalingsordning. Dette skal oppfordre leger og sykehus til å koordinere pasientbehandlingen bedre.
 • Den øverste grensen for å trekke fra legeutgifter på skatten heves fra 7,5 til 10 prosent av inntekten. Den gamle grensen vil fortsatt gjelde for eldre fram til 2016.
 • Skattenivået på Medicare-lønningene skal heves fra 1,45 til 2,35 prosent for ansatte som tjener over 200.000 dollar i året.
 • Salg av medisinsk utstyr får en produksjonsavgift på 2,9 prosent. Utstyr som kjøpes i butikker av privatpersoner unntas denne skatten.

Fra 2014

 • Myndighetene åpner for statlig helseforsikring for små bedrifter og enkeltpersoner.
 • Majoriteten av den amerikanske befolkningen vil bli pålagt å skaffe seg helseforsikring, og kan bli bøtelagt dersom de ikke gjør det. Skattefradrag blir tilgjengelig for folk med inntekter på opptil fire ganger den aktuelle fattigdomsgrensen.
 • Forsikringsforetak kan ikke lenger nekte folk dekning på grunnlag av tidligere sykdomshistorie eller eksisterende diagnoser.

Fra 2015

 • Medicare skal innføre en ny betalingsplan for leger, som belønner kvaliteten på behandlingen i stedet for kvantiteten.

Fra 2018

 • Det innføres en produksjonsavgift på dyre helseforsikringer fra arbeidsgivere. Beløp under 27.500 dollar for familieforsikringer og 10.200 dollar for enkeltpersoner er fritatt. Pensjonsplaner og forsikringer for ansatte i risikofylte yrker vil ligge på et høyere nivå.

SISTE NYTT

Siste nytt