Hopp til innhold

Dette er NRKs nye korrespondentar

Gry Blekastad Almås blir NRKs nye korrespondent i London. I tillegg blir Lars Os ny korrespondent i Washington D.C., Philip Lote ny Beijing-korrespondent, medan Heidi Taksdal Skjeseth tek over Istanbul-kontoret.

Gry Blekastad Almaas

Gry Blekastad Almås har leia programmet Urix dei siste åra. No blir ho NRKs korrespondent i London.

Foto: NRK

Utanrikskorrespondentane til NRK har vore viktige i dekninga av dei store hendingane i verda dei siste åra. Dei har blant anna bidrege til å opplyse og gi publikum innsikt i hendingar som koronapandemien, Brexit, uro i Hongkong og valet i USA.

I løpet av året skal fire av korrespondentane skiftast ut for dei neste tre åra. Gry Blekastad Almås blir London-korrespondent. Det var ho også i perioden 2010–2013.

Philip Lote vender tilbake til Beijing-kontoret, der han var korrespondent i perioden 2003–2007. Han har også vore NRKs korrespondent i Brussel.

I Istanbul blir Heidi Taksdal Skjeseth ny korrespondent. Ho har tidlegare vore USA-korrespondent for Dagsavisen, og jobba tett med USA-valet for NRK i fjor.

I Washington blir Lars Os ein av to korrespondentar. Han har jobba som fotograf og videojournalist for NRK i USA sidan 2017.

Viktig jobb

Utanrikssjef i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, er godt nøgd med det laget NRK kan sende ut til desse byane.

– Det var ei veldig sterk søkarliste, og vi sender ut drivande dyktige utanriksjournalistar i felt i ein krevjande periode.

Koronapandemien gjer at det er ekstra viktig at NRK har korrespondentar som kan rapportere om det som skjer ute i verda.

– I den situasjonen vi er i no, der det nesten er umogleg å reise, blir korrespondentane våre auge og øyrer. Med det kjem også eit stort ansvar, som eg kjenner meg trygg på at dei vi no sender ut, vil løyse på ein god måte, seier Mikkelsen.

SISTE NYTT

Siste nytt