Urix forklarer

Dette betyr mellomvalget for Trump

Det demokratiske flertallet i Representantenes hus vil gjøre alt de kan for å bremse Trump de neste to årene. Men han får ikke noe problem med å utnevne konservative dommere.

Election 2018 Trump

President Donald Trump forhandle oftere med Demokratene når han skal ha noe gjennomført heretter. 3. januar tas den nye Kongressen i ed.

Foto: Carolyn Kaster / AP

Republikanerne har kontroll over Senatet, Demokratene over «huset». Med en splittet Kongress får ingen av partiene gjennomført hjertesaker det er stor politisk uenighet om.

Men Demokratene kan likevel utrette en del med den makten velgerne har gitt dem i Representantenes hus. Her er fem ting de kan gjøre.

1: Sette dagsorden

De neste to årene blir det demokratisk «speaker» i Representantenes hus. Stillingen minner om stortingspresidenten, men vedkommende har enda mer makt. Det er sannsynlig at det blir Nancy Pelosi, som er minoritetsleder for Demokratene i dag.

Dessuten får Demokratene formannskapet i alle underkomiteene. Komitelederne og speakeren kan sammen kontrollere hvilke saker som settes opp på dagsorden. I praksis kan de la være å ta opp saker som republikanerne ønsker behandlet.

2: Kreve innsyn

Dette gjelder alt fra president Trumps selvangivelser til forarbeider til utspill fra Trumpadministrasjonen. For eksempel kan de kreve detaljert innsyn i saker som har med miljø å gjøre.

US-POLITICS-VOTE-ELECTIONS

Alexandria Ocasio-Cortez ble i går valgt inn fra New York. Hun kaller seg demokratisk sosialist og tilhører venstresiden i Det demokratiske paritet. Hun har lovet å bruke makten til å kikke Trump i kortene. Her fra valgvaken i bydelen Queens i New York i natt.

Foto: DON EMMERT / AFP

Trump har reversert flere av president Obamas reguleringer. Mange demokrater hevder at det har skjedd på sviktende grunnlag. Nå kan de skaffe seg dokumentasjon.

Men det mest truende for Trump vil nok være kravet om å få se selvangivelsene hans. Flere demokrater har offentlig sagt at de mistenker de kan romme informasjon som kan kaste lys over hans svært positive holdning til Russland.

3: Kalle inn til høringer

De ulike underkomiteene kan kalle sentrale medlemmer av Trumpadministrasjonen inn på teppe for å redegjøre i omstridte saker. Høringsordningen er blitt flittig brukt også med det nåværende republikanske flertallet i Representantenes hus. Men det blir trolig enda flere av dem nå.

Innenrikspolitisk er det særlig én komite som er viktig, nemlig The Committee on Ways and Means. Den har hovedansvaret for alle sosiale velferdsprogrammer som innebærer utgifter for staten.

Trumpadministrasjonen fikk ikke flertall i Kongressen for å reversere Obamas helseforsikringsprogram, men forsøker nå å gjøre det bit for bit gjennom presidentordre. Det kan denne komiteen forsøke å bremse.

USA-ELECTION/MINNESOTA

Somaliske Ilhan Omar fra Minneapolis er en av to muslimske kvinner som vil ta sete i Representantens hus nå. Hun har lovet fokus på blant annet innvandringspolitikk. Her under valgvaken i natt.

Foto: Eric Miller / Reuters

4: La være å bevilge penger til Trumps prosjekter

Representantenes hus kommer ikke til å vedta et budsjett som inneholder penger til å bygge muren mot Mexico. Muren sentral i Trumps presidentvalgkamp. Heller ikke den nåværende Kongressen ga penger til annet en opprusting av eksisterende grensegjerder.

Det er også Representantenes hus som utarbeider forslag om endringer i skatte- og avgiftspolitikken for Kongressen. Nå er Trumps skattereform allerede vedtatt, og det er tvilsomt om Demokratene vil forsøke å endre den.

US-POLITICS-WALL-MIGRANTS-immigration-illegal-immigrants

Trump har ikke fått penger til å bygge en mur, men noen grensegjerder har blitt forsterket. I Calexio, California har gjerdet blitt både høyere og kraftigere. Her et bilde fra 26. oktober.

Foto: MARK RALSTON / AFP

5: Ta initiativ til riksrett mot president Trump

En gruppe demokrater i det nåværende Representantenes hus ønsker å innlede riksrettssak mot Donald Trump for i forbindelse med kontaktene mellom hans valgkampstab og Russland.

Men Demokratenes leder, Nancy Pelosi, har gjort det klart at hun ikke ønsker å bruke tid på en mulig riksrettssak. Den vil uansett ikke føre fram. Det kreves to tredels flertall i Senatet for å få noen dømt, og det har aldri skjedd.

Senatet er godt nytt for Trump

Republikanerne øker sitt flertall i Senatet. Det er godt nytt for Trump, for i dagens overhus var flertallet så knapt at tre stemmer veltet Trumpadministrasjonens forsøk på å få vedtatt en ny helseforsikringsordning.

USA-SENATE/MCCONNELL

Den republikanske seieren i senatsvalget betyr at Mitch McConnell beholder jobben som leder for flertallet. Her fra et intervju med Reuters 17. oktober.

Foto: Joshua Roberts / Reuters

Framfor alt betyr det at presidenten neppe vil få problemer med å få godkjent sine forslag til føderale dommere. Det måtte en lengre prosess og flere høringer til for å få godkjent Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer tidligere i høst.

Med et så solid republikansk flertall som det ligger an til nå, minsker sjansen for at noen få stemmer velter Trumps framtidige utnevnelser til høyesterett og andre føderale domstoler.

Allerede nå har presidenten utnevnt føderale dommere til 53 distriktsdomstoler og 29 appelldomstoler. En sjettedel av USAs føderale dommere er utnevnt av Trump, skriver Washington Examiner.

Guvernørvalget og manipulering av valgdistrikt

Guvernørene sto på valg i 36 av USAs 50 delstater i år. Opptellingen er ikke avsluttet, men det ser ut til at demokratene får minst sju nye guvernører, det vil si minst 22 totalt.

Guvernørvalget i år er spesielt viktig, fordi det skal trekkes nye grenser for valgdistriktene etter folketellingen i 2020, og guvernørene spiller de fleste steder en viktig rolle i det arbeidet. De kan både ta initiativ til å endre grensene og legge ned veto mot forslag til nye grenser.

I flere av USAs delstater er grensene bevisst trukket slik at det er stor sprik mellom antall seter i Kongressen og det antall stemmer et parti har fått, såkalt «gerrymandering». Stort sett har det favorisert republikanerne.

I 2012 vant for eksempel Barack Obama Michigan med en marking på 9,5 prosent, men Republikanerne fikk likevel 9 av 14 kongressplasser. Samme år tok vant Obama også Ohio, men bare 4 av 16 kongressrepresentanter var demokrater.

Demokratene ser nå ut til å få guvernørene i noen av de statene der manipulering av valgdistriktene grenser har spilt en stor rolle. Det gjelder Michigan og i Wisconsin. Den siste er en relativ liten stat, men begge spilte en viktig rolle for Trumps seier i 2016.

Derimot beholder Republikanerne guvernørene i de folkerike statene Florida, Ohio og Pennsylvania. Manipulering av valgdistrikt har vært et viktig tema for demokratene i disse statene.

Pelosi vil samarbeide

Demokratenes nyvunne makt øker også sjansen for at indre uenighet kommer til overflaten. Det demokratiske partiet har ennå ikke kommet seg helt etter nederlaget i presidentvalget, og det er ulike oppfatninger om hvor hardt bør utfordre president Trump.

USA-ELECTION/

Nancy Pelosi er 78 år og har representert California i Representantenes hus siden 1987. Her med barnebarna Paul (t.h.) og Thomas (t.v.) under nattens pressekonferanse.

Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Den politiske veteranen og sannsynligvis påtroppende speaker, Nancy Pelosi, slo an en forsonende tone på en pressekonferanse i natt.

– Vi har hatt nok splittelse. Det amerikanske folket vil ha fred, og de vil ha resultater, sa Pelosi.

Hun har nok allerede nå presidentvalget i 2020 i bakhodet. Da gjelder det også å ha noe positivt å vise til, ikke bare at de har bremset Trump.

Samarbeid om infrastruktur

Donald Trump lovet under valgkampen at han ville bruke 1 trillion dollar til å reparere og bygge ut veier, flyplasser, broer og jernbaner. Det er over 8000 milliarder kroner.

Så langt har det ikke blitt noe av. Men Demokratene vil også satse på infrastruktur. Spørsmålet er bare hvor mye staten skal betale og hvor mye en skal gjøre seg avhengig av private investorer.

Men akkurat det er noe det går an å forhandle om, og verken Pelosi eller Trump er dårlige forhandlere.

SISTE NYTT

Siste nytt