Det kommer noe fra et annet solsystem

Et objekt er på vei inn mot den indre delen av vårt solsystem. Astronomene har i de siste dagene fulgt det tett med sine teleskoper. Nå er de sikre på at det kommer fra en annen stjerne.

DET ER DETTE SOM KOMMER: Nå er objektet C/2019 Q4 (Borisov) bare en utydelig flekk i teleskopene, men det kommer inn mot den indre delen av solsystemet med en hastighet på 150.000 kilometer i timen.

Objektet har nå fått navnet C/2019 Q4 (Borisov). Det betyr at det er klassifisert som en komet, og at det var en ukrainer med navn Gennady Borisov som først meldte om funnet.

Det har vært usikkert, men i løpet av det siste døgnet har astronomene blitt sikre på at det er et fremmed objekt.

Det vil derfor få et nytt navn med 2I i begynnelsen for å vise at det er det andre interstellare objektet vi mennesker har oppdaget i vårt eget solsystem.

Astronomene tilknyttet det store teleskopet på Kanariøyene, Gran Telescopio Canarias melder nå at de har greid å ta et spektrum av det de kaller den første, bekreftede interstellare kometen.

C/2019 Q4 (Borisov)

FANGET OPP FREDAG KVELD: Dette er det beste bildet av C/2019 Q4 (Borisov) til nå. Det ble tatt med det mektige Gran Telescopio Canarias ved solnedgang.

Foto: Gran Telescopio Canarias/OSIRIS

C/2019 Q4 er vanskelig å observere. Det beveger seg i et område i solsystemet som gjør at solen delvis står i veien. Det bare i omtrent 20 minutter hvert døgn at astronomene kan fange det opp. I dagene som kommer vil observasjonsforholdene bedre seg.

Amatørastronom Gennady Borisov

OPPDAGEREN: Ukraineren Gennady Borisov gjennomførte den første observasjonen 30. august. De påfølgende observasjonene tyder meget klart på at objektet han så ikke tilhører vårt solsystem.

Foto: Privat/Borisov

I neste måned kan romteleskopet Hubble begynne å observere det.

Video fra JPL

KOMMER FRA NORD: Video fra JPL som viser banen til C/2019 Q4 (Borisov). Det er fortsatt usikkerhet knyttet til denne banen, men det er beregnet at den vil komme på det nærmeste til jorden 30. desember.

Banen slik den ble beregnet natt til lørdag var basert på 147 observasjoner. Den siste ble foretatt fredag kveld. Det melder JPL.

Kommer i høy hastighet

Observasjonen viser at objektet ikke hører til vårt eget solsystem. Det betyr at det kommer inn fra det dype verdensrommet.

For å kunne tilfredsstille de formelle kravene til slike oppdagelser, trenger likevel astronomene flere observasjoner

Laster Twitter-innhold

I forhold til solen beveger objektet seg nå i en hastighet av 150.000 kilometer i timen.

Hastigheten vil øke når det kommer dypere inn i solsystemet. På det nærmeste vil den passere solen en eller annen gang mellom 7. og 10. desember.

Banen til objektet C/2019 Q4 (Borisov)

VIL KOMME NÆRMERE MARS: Observasjonene til nå viser at C/2019 Q4 vil passere mars mye nærmere enn jorden.

Foto: JPL/Nasa

Er diffust

Bildene som er tatt av det svake objektet tyder på at det er omgitt av støv og gass. Det er ikke er klart, stjernelignende punkt. Det ligner derfor på en komet, og har derfor blitt klassifisert som det.

Denne skyen rundt objektet gjør at det framstår annerledes enn 1I ʻOumuamua som ble oppdaget for to år siden. Det var den første interstellare gjesten, og var ikke omhyllet av en slik sky.

1I ʻOumuamua

SER ANNERLEDES UT: Den lille prikken midt i bildet er objektet 1I ʻOumuamua. Det hadde ikke en synlig sky av gass og støv rundt seg.

Foto: William Herschel Telescope

Kan være veldig mange av dem

At det i løpet av to år er oppdaget to gjester fra det dype verdensrom tyder på at det finnes veldig mange av dem. Vårt solsystem er i astronomisk forstand et meget lite mål.

Har andre stjerner et solsystem som vårt, så er de omgitt av mange millioner kometer. Disse kan bli revet løs og sendt ut i det dype mørket dersom deres stjerne kommer i nærheten av en annen stjerne.

Det som disse ensomme vandrerne kan fortelle oss, er kanskje hvordan det er i solsystemet de kom fra. På den måten kan de gi oss unik innsikt.

Artist’s impression of the interstellar asteroid `Oumuamua

DENNE VAR MEGET SPESIELL: Dette er slik en kunstner forestiller seg at 1I ʻOumuamua ser ut. Hva dette objektet egentlig var, er forskerne fortsatt usikre på.

Illustrasjon: ESO/M. Kornmesser

SISTE NYTT

Siste nytt