Urix forklarer

Avtalen bidro til å avslutte den kalde krigen – fra i dag gjelder den ikke lenger

Avtalen ble regnet som en viktig bidragsyter i å få avsluttet den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. En kald krig som truet hele verdens sikkerhet. I dag gikk INF-avtalen ut.

Mikail Gorbatsjovb og Ronald Reagan underskriver nedrustningsavtalen INF i 1987

VENDEPUNKTET: Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan undertegner INF-avtalen 8. desember 1987. For første gang skrotet de to supermaktene en hel våpenklasse som kunne bære atomvåpen.

Foto: Stringer . / Reuters

INF-avtalen er en forkortelse for «Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty». Det vil si avtalen om mellomdistanse kjernefysiske våpen. Kjernefysiske våpen er et annet ord for atomvåpen.

Navnet på avtalen dekker ikke alt det den handler om. Med mellomdistanse kjernefysiske våpen menes atomvåpen som kan bli sendt mellom 1000 og 5500 kilometer vekk fra utskytningsstedet. Avtalen dekker i tillegg også våpen som kan sendes mellom 500 og 1000 kilometer fra utskytningsstedet. Disse er klassifisert som kortdistanse og mellom-kortdistanse våpen.

Avtalen forbyr både raketter og krysser-missiler med disse rekkeviddene. Raketter får all sin fremdrift fra en rakettmotor. Kryssermissiler bruker ofte en rakettdel først, og så en jetmotor. Avtalen gjelder også for raketter og kryssermissiler som har konvensjonelle stridshoder.

Det var et sterkt ønske på 1970- og 1980-tallet om å forby disse våpnene. Grunnen var at den korte rekkevidden ga militære sjefer og politikere i den mottagende enden veldig kort tid til å gruble over hvordan de skulle reagere. Det ble sett på som farlig.

Parshing II utplassert i Vest-Tyskland

FARLIG RASKT: Et batteri med Phersing II raketter nær den Vest-Tyske byen Mutlangen 3. april 1987. Grensen til nærmeste Østblokkland lå bare 220 kilometer unna.

Foto: STR / Ap

Det er mange våpen som avtalen ikke forbyr. Først og fremst interkontinentale ballistiske missiler. Det er de tradisjonelle atomrakettene som kan sendes fra USA til Russland og den andre veien. De har rekkevidde over 5500 kilometer.

Avtalen dekker heller ikke våpen som kan slippes fra fly eller skytes opp fra skip og ubåter. Det er derfor mange mellomdistanse-våpen i omløp som ikke er forbudt. Gode eksempler er den amerikanske Tomahawk og den russiske Kh-55. Amerikanerne har nå ikke Tomahawk-missiler med atomstridshoder i sitt aktive arsenal.

Kh-55 kryssermissil

IKKE FORBUDT: Den russiske Kh-55 er et mellomdistansemissil som kan bære atomvåpen. Det slippes fra et fly, og har derfor vært tillatt.

Foto: Wikimedia

Kina har ikke undertegnet avtalen. Landet skal ha utviklet en rekke våpen som ville ha vært forbudt dersom de hadde forpliktet seg til avtalen.

USA og Nato har i flere å hevdet at Russland har brutt avtalen. Russerne har utviklet og utplassert det landbaserte kryssermissilet 9M729. Amerikanerne hevder det har rekkevidde over 500 kilometer. Russerne nekter for det. Det er dette som er hovedgrunnen til at INF-avtalen nå er lagt død.

Aegis Ashore blir testet ut av amerikanerne

DETTE KAN VÆRE ET BRUDD: Amerikanerne tester ut et landbasert system for rakettforsvar. Rakettene er nå utplassert i Europa. Russerne mener systemet kan brukes offensivt, og at de derfor er et brudd på INF-avtalen.

Foto: Handout . / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt