Vil pumpe radioaktivt vann fra Fukushima rett i havet

Ved det katastroferammede kjernekraftverket i Fukushima slipper de nå opp for plass til å lagre radioaktivt vann.

Luftfoto av Fukushima

Luftfoto av Fukushima tatt 20. august i år. De forurensede vanntankene sees i forgrunnen på bildet.

Foto: Kyodo/Files / Reuters

Myndighetene planlegger å pumpe lavradioaktivt vann rett på sjøen så det blir plass til det mer farlige materialet.

Det er omtrent 1000 tanker ved det ødelagte kjernekraftverket som inneholder vann med varierende konsentrasjon av radioaktive stoffer.

Dette er vann som er pumpet opp fra nederste etasjene i reaktorrommene og fra andre reservoarer inne på anlegget.

Mesteparten av det lagrede vannet har gått gjennom en eller to renseprosesser, så mye av radioaktiviteten er fjernet.

Selv det fullrensede vannet har noe radioaktivitet igjen, men det skal ikke være over grenseverdien for vann som kan slippes ut i havet.

Lekkasjer

I løpet av de siste månedene har det vært en rekke lekkasjer fra tankene som holder det radioaktive vannet. Den mest alvorlige ble oppdaget 19. august.

300 tonn radioaktivt vann som bare hadde gått gjennom det første rensesteget rant ut fra en ødelagt forsegling i tanken og kom ut på bakken gjennom en ventil som ikke var forsvarlig stengt.

Radioaktiviteten skal fortsatt ligge i bakken ved tanken og skal ikke ha nådd sjøen.

Denne lekkasjen ble kategorisert som en nivå tre hendelse på en skala fra null til sju.

Lekkasjen 19. august er blant de ti farligste kjernefysiske hendelsene i verden siden Tsjernobyl i 1986.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fukushima

Skadene på Fukushima-kraftverket er tydelig på dette bildet fra 12. juni 2013.

Foto: /Noboru Hashimoto/Pool/Files / Reuters

Dårlig konstruksjon

De store vanntankene ved anlegget har svakheter. Japanske ingeniører har ved flere anledninger før lekkasjene ble oppdaget varslet om at noe galt kan skje.

Tankene er stålkonstruksjoner som består av boltede segmenter. I de boltede skjøtene er det lagt inn forseglingsmateriale som kan svikte.

Tokyo elektrisk som eier anlegget innrømmer at de ikke overvåket tankene godt nok. Bare to ansatte hadde som oppgave å foreta inspeksjoner, og flere tanker manglet sensorer som varslet om endring i vannstanden.

Flere tiltak

Nå er inspektørstaben oppjustert til 50 ansatte, og alle tanker skal ha fått alarm. Nye tanker med sveisede skjøter skal erstatte de gamle, men dette arbeidet tar tid.

Tanker som lekker, eller som står i fare for å lekke blir tømt.

Det er blant annet dette som gjør at myndighetene planlegger å pumpe lavradioaktivt vann ut på sjøen for å frigjøre plass.

Kan ikke stoppe lekkasjene

Tankene som lekker er bare en liten del av problemet Tokyo elektrisk har i forbindelse med Fukushima-anlegget.

Det er nå klart at anlegget lekker radioaktivitet ut i sjøen kontinuerlig.

Hver dag passerer 400 tonn grunnvann under anlegget. 300 tonn av dette blir forurenset med radioaktivitet som ligger i grunnen.

Alt dette vannet renner så ut i sjøen. Å stoppe denne kilden til radioaktiv forurensing av verdens hav, er på kort sikt nærmest umulig.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Shunichi Tanaka

Lederen for den japanske kjernekraft-reguleringsmyndighetene viser frem plansjer som illustrerer dagens situasjon ved Fukushima på en pressekonferanse i Tokyo i dag, 2. september.

Foto: Issei Kato / Reuters

Desperate tiltak

Nå graves det flere hundre brønner som skal brukes til å pumpe opp det radioaktive grunnvannet før det når sjøen, men dette kan ikke stoppe alt.

Brønnene som allerede er gravd, produserer vann som gjør den knappe lagringsplassen enda knappere.

Det graves også brønner som skal fange opp grunnvannet før det når anlegget, men heller ikke de kan løse hele problemet.

Fryse bakken

Fukushima

Bilde fra Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) som viser den japanske industriministeren Toshimitsu Motegi (i rød hjelm) på besøk i Fukushima 26. august i år.

Foto: TEPCO / AFP

Det finnes to planer for å forsegle anlegget fra grunnvannet. En av dem er å grave ned store kjølerør i bakken for å fryse jordsmonnet under kjernekraftverket. Dyp tele vil være en ugjennomtrengelig barriere for grunnvannet.

Plan nummer to er en variasjon av nummer en, men inkluderer ikke frysing. Målet med plan to er å bygge en vegg dypt i grunnen.

Utfordringen for ingeniørene som planlegger disse to tiltakene, er at det vil ta minst ett år å gjennomføre.

Likevel ikke nok

Den største utfordringen i forbindelse med det ødelagte kjernekraftverket er sannsynligvis ikke grunnvannet.

Professor Jota Kanda ved Tokyo universitetet for marin forskning og teknologi sier i et intervju med den japanske kringkasteren NHK at grunnvannet ikke kan forklare nivået av radioaktivitet i havet ved Fukushima.

Målingene viser at tre milliarder becquerel med Cesium-137 havner i sjøen hver dag. Dersom denne radioaktiviteten skulle bli transportert med 300 tonn vann, så måtte det være 10.000 becquerel i hver liter. Målingene viser bare 650.

– Det må være en annen kilde. En mye større kilde som vi ennå ikke har funnet, sier professor Jota Kanda til NHK.

For mye for eierne

Lekkasjene fra tankene, det kontinuerlige problemet med grunnvannet og radioaktiviteten som havner i havet, har ført til krav om at Tokyo Elektrisk ikke kan ha ansvaret for opprydningen etter katastrofen.

Ønsket har vært at staten må ta over. Nå signaliserer myndighetene at det er akkurat dette som er i ferd med å skje.

'Kabinettssekretær Yoshihide Suga sier i dag at regjeringen nå vil håndtere problemet, og bruke budsjettet slik at nye lekkasjer ikke vil skje.

SISTE NYTT

Siste nytt