Hopp til innhold
Urix forklarer

Eggeskandalen handler om tilliten til mat og EU

Det var Brexit og ikke egg som skulle røre til ferien i EU. De forgiftede eggene, som først var en sak mellom Nederland og Belgia, er blitt en matsikkerhetssak for hele Europa.

Egganalyse

Egg blir testet på et veterinær institutt i Tyskland. Nederland, Belgia, Danmark og Tyskland er landene hvor det er oppdaget flest forgiftede egg.

Foto: GUIDO KIRCHNER / AFP

Ofte står det ikke på kartongen, men kikker du på stemplet, finner du for eksempel bokstavene BE eller NL sammen med noen tall.

Det er viktig informasjon for EUs forbrukere om hvilket land høna la egget.

Verre blir det i ferdig- eller halvferdig mat, som inneholder større eller mindre mengder egg. Ettersyn og kontroll er vanskeligere jo høyere opp du kommer i næringskjeden.

Egg i kartong Belgia

Mange forbrukere i Europa sjekker nok i disse dager bokstavene stemplet på eggene i butikken.

Foto: Philip Lote / NRK

Millioner av egg

Millioner av egg er fjernet fra supermarkedshyller etter avsløringen første august. Et av de største funnene er gjort i Danmark hvor 22 tonn giftige egg er solgt til kafeer og cateringfirmaer.

Slovakia og Romania har fått giftige eggprodukter. I Storbritannia ble det først sagt at 21.000 importerte egg var giftige. Deretter økte tallet til 700.000. I alt 15 EU-land pluss Sveits og Hongkong berørt.

Varer flytter seg raskt innenfor EUs indremarked. Når kontrollen svikter, kan skadeomfanget blir svært omfattende på svært kort tid.

Derfor er EUs krisemekanismer nå nødt til å begynne å virke. Det handler om tilliten til maten EUs innbyggere spiser og til EU som system.

Klandrer hverandre

Medlemslandene legger skylden på hverandre, men det er nettopp dette som har skjedd.

Det begynte med avsløringen av at etterforskere i Belgia siden juni har etterforsket mulig bruk av insektmidler i produksjon av egg i Nederland – uten at belgiske myndigheter varslet EU-kommisjonen.

Deretter har Belgia hevdet at Nederland selv har vist om funn av insektmiddel i egg siden november. Uten å varsle andre land. Nederland nekter skyld.

For å få slutt på utvekslingen av anklager, har EUs toppbyråkrat for helse, kommisjonær, Vytenis Andriukaitis, sagt at han vil kalle inn til et krisemøte.

Mat -og landbruksministerne fra de tre mest berørte landene, Nederland, Belgia og Tyskland, vil bli bedt om å ta med seg sjefen for mattilsynet i hvert land.

BELGIUM-EU-POLITICS-HEALTH

Politisk giftige egg? Belgias statsminister Charles Michel tar imot noen egg fra Philippe Duvivier fra landbruksorganisasjonen Fugea. Statsminister Michel møtte representanter fra egg- og kyllingindustrien i Belgia i et forsøk på dempe skadeomfanget av skandalen.

Foto: ERIC LALMAND / AFP

«Hastemøte»

Opplevelsen av krise er nok ikke absolutt. Den foreløpige datoen for hastemøte er 26. september.

Målet for møtet, er å få situasjonen under kontroll, å få koordinert all informasjon, å lære hva som kan gjøres for å bedre EUs varslings- og kontrollsystemer, og å hindre matkriminalitet.

I mellomtiden jobber EU og medlemslandene med redskapene og systemene de allerede har.

Torsdag denne uken raidet belgisk og nederlandske etterforskere koordinerte razziaer. To personer knyttet til en nederlandsk bedrift er arrestert.

Bedriften kan være sentral i hele skandalen, hvor innsiktsmiddelet er blitt brukt til å holde høns frie for lus.

Kan skade nyrer og lever

Insektmiddelet Fipronil er et vanlig middel mot lopper og lus på dyr, men det er forbudt å bruke i matproduksjon i EU. Det er skadelig for mennesker i store mengder. Nyrer og lever kan bli skadet av insektmiddelet.

I Danmark understreker mattilsynet at mengden av insektmiddel de har funnet i kokte egg på spisesteder og hos cateringfirmaer, er for lav til å utgjøre noen for fare for mennesker.

Også franske myndigheter sier tror de giftige eggene innebærer minimal helserisiko for mennesker. 250.000 egg – med gift – skal ha funnet veien til franske forbrukere. De fleste av de disse skal allerede ha blitt spist.

Ifølge det belgiske mattilsynet så må en ikke veldig tung voksen person på 50 kg spise åtte egg for å bli alvorlig forgiftet. Den høyeste tillatte mengden i av Fipronil er 0.72 mg per kilo. Mengden funnet i egg i Belgia har vært på 0.92 mg per kilo.

Farlig eller ikke. Matkrisen er en av de største i EU siden hestekjøttskandalen i 2013. Da ble hestekjøtt merket og solgt som annen type kjøtt blant annet i ferdig produserte lasagner.

Eggene gjør EU sårbar

Det er potensial for storpolitikk i hver kartong med forgiftede egg. EU tåler dårlig skandaler, som får unionen til å virke for stor til å fungere.

I både det franske og nederlandske valgene i år rettet partier til ytterst til høyre og venstre både berettiget og uberettiget kritikk mot EU, og EUs tunge byråkrati.

Disse partiene vant ikke valgene, men denne type saker gir særlig politikere ytterst høyre nye argumenter.

De vil fremheve at dette er nok et eksempel på at det indre marked ikke tjener innbyggerne. De vil si at folk er tryggere om det er nasjonalstatens og ikke EUs grenser som gjelder.

Det er lenge til det «haste innkallende» møte den 26 september. Om eggeskandalen da ikke er gått over bør møte levere svært konkrete tiltak for å bedre EUs fremtidige matsikkerhet.

SISTE NYTT

Siste nytt