Urix forklarer

Derfor handler Kinas Folkekongress om Xi Jinping

BEIJING (NRK): Kommunistpartiet satser på at Xi Jinping er nøkkelpersonen når landet skal gjenvinne sin storhet. Mer makt til ham gjennomsyrer derfor det meste av denne Folkekongressens agenda.

Beijing forberedes til Folkekongressen

ÅRETS MØTE: Folkekongressen skal bruke to uker på å stake ut kursen for Kinas fremtid, men mye er for lengst avgjort.

Foto: THOMAS PETER / Reuters

Kinas Folkekongress er med sine nesten 3000 medlemmer verdens største parlament, men møtes kun en gang i året. Fra og med mandag skal den lovgivende forsamlingen bruke to uker på å stake ut kursen for landets fremtid.

Kommunistpartiet mener et sterkt og stabilt lederskap er avgjørende for å nå målet om å gjøre Kina til en moderne og velstående stat innen 2035:

1. «Evig makt» til Xi Jinping

Kommunistpartiet ønsker å endre grunnloven slik at landets president ikke må gå av etter to femårsperioder.

Endringen vil bety at Xi Jinping vil kunne regjere så lenge han lever, og dermed bli den mektigste kinesiske lederen siden Mao Zedong.

Xi Jinping har allerede to andre mektige posisjoner, som leder av militæret, og som leder av Kommunistpartiet

Mange har derfor nå gitt ham kallenavnet «Keiser Xi.»

Folkekongressen skal sikre det institusjonelle rammeverket for grunnlovsendringen.

Syklist og plakat av Xi Jinping

HVERDAG: Xi Jinping er indirekte til stede i alle kineseres hverdag

Foto: Mark Schiefelbein / AP

Endringen markerer slutten på reformatoren Deng Xiaopings era. Deng mente det var avgjørende at presidentens makt ble begrenset til to perioder, nettopp for å unngå kaoset som oppsto i kjølvannet av Mao Zedongs sterke grep på makten.

Grunnloven ble sist endret i 2004, da det ble skrevet inn garantier som skulle beskytte privat eiendom og menneskerettigheter.

2. Xis tanker i grunnloven

Kommunistpartiet har foreslått å skrive inn «Xi Jinpings tanker om sosialisme med kinesiske karakteristikker for en ny tid» i landets grunnlov.

Under Partikongressen i fjor høst ble det tatt et enda viktigere steg, da ideologien hans ble skrevet inn i Kommunistpartiets grunnlov.

Xi blir med denne endringen den første lederen siden Mao Zedong som får sin ideologi inn i grunnloven mens han fremdeles lever. Deng Xiaopings navn ble først skrevet inn etter hans død i 1997.

Beijing forbereder seg på Folkekongressen

PYNTET: Beijing er pyntet til Folkekongressen

Foto: THOMAS PETER / Reuters

3. Ny visepresident

Folkekongressen vil trolig gi Xis nære allierte Wang Qishan (69) posisjonen som visepresident, med ansvar for forholdet til USA.

Wang var, frem til han gikk av med pensjon i fjor høst, Xis viktigste partner i kampen mot den omfattende korrupsjonen i landet.

Ifølge en uskreven regel kan man ikke innta en høytstående posisjon i partiet etter fylte 68 år. Unntaket er president og visepresident, som til nå har kunnet ha to femårsperioder.

Dersom loven om maksimalt to perioder oppheves, kan også Wang kunne få en livslang maktposisjon.

Wang Qishan foran Folkets Helter-monumentet

ALLIERT: Wang Qishan har stått side om side med Xi Jinping i kampen mot den omfattende korrupsjonen i landet. Han kan bli landets nye visepresident.

Foto: JASON LEE / Reuters

4. Viser muskler mot korrupsjon

Xi intensiverer kampen mot korrupsjon, også i partiets egne rekker.

Folkekongressen skal i denne sammenhengen diskutere en ny nasjonal lov om kontroll, og trolig vurdere etableringen av et utvalg som skal ivareta prosessen.

Nesten 1,4 millioner partimedlemmer er blitt fengslet eller straffet i kjølvannet av antikorrupsjonskampanjen Xi startet da han kom til makten i 2012.

Xi er derfor blitt svært populær, men muskler mot korrupsjon har gitt både ham og Wang Qishan mange fiender.

Folkekongressen skal trolig også behandle praksisen med hemmelige avhør, kalt «shuanggui», som Xi ønsker å vrake. Kadrer som er anklaget for korrupsjon og annen kriminalitet blir i denne ordningen utsatt for fengsling, isolat og avhør, helt uten lov og dom.

5. Nytter det å protestere?

Tidligere redaktør av avisen China Youth Daily, Li Datong, har skrevet et åpent brev til lovgiverne i Folkekongressen der han ber dem om å stemme imot forslaget om å endre grunnloven.

Det nytter neppe.

Vanligvis gjør Folkekongressen kun en formell godkjennelse av politikk som allerede er bestemt.

Li Datong

PROTESTERER: Tidligere redaktør i avisen Youth Daily, Li Datong, har bedt lovgiverne om å stemme imot forslaget om å endre grunnloven. Han mener at det kan lede til kaos om Kina gir én person livslang makt.

Foto: GREG BAKER / AFP

Ordet «emigrere» er ett av de hyppigst brukte ordene på sosiale medier etter at det ble kjent at Xi Jinping kan bli sittende som president så lenge han lever.

Mange intellektuelle er skuffet over at Kina styrker diktaturet. Slike stemmer tolereres ikke og blir raskt sensurert.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt