Det ukjente russiske Syria-bidraget: Øker nærværet til havs

SYRIA (NRK): Russland bygger opp sin militære innsats i Syria – nå også til sjøs.

Anti-ubåtkrysseren "Viseadmiral Kularov".

Den russiske anti-ubåtkrysseren «Viseadmiral Kularov» er en brikke i Russlands styrkede militære innsats til sjøs i Syria.

Foto: Morten Jentoft / NRK

Den russiske kapteinen Stanislav Varik tar vennlig imot NRK og andre utenlandske og russiske journalister, som denne milde januardagen er med på skipet hans på tokt fra havnebyen Tartus i Syria.

«Viseadmiral Kulakov» har til vanlig hjemmebase i den russiske nordflåtens hovedbase Severomorsk, et par hundre kilometer øst for grensen mellom Norge og Russland.

– Det er klart det er helt andre forhold her nede i Middelhavet enn det er i Barentshavet, sier Stanislav Varik til NRK.

Kommandør Varik skryter av samarbeid

Kommandør Stanislav Varik på Viseadmiral Kulakov har vært med på Pomorøvelsene med Norge både i 2011 og 2012 og 2013. Han snakker varmt om de fine erfaringene med å koordinere både redningsarbeid og å møte mulige miljøkatastrofer.

Foto: NRK

Det vakte oppsikt da Russland i fjor høst overraskende for fullt gikk inn militært i konflikten i Syria ved å opprette en flybase i Lattakkia. Men det er mer ukjent at Russland også har økt sitt militære nærvær til havs utenfor Syria de siste månedene

– Selv om vi er vant til andre forhold så hemmer ikke det den jobben vi gjør her nede, sier kaptein Varik. Hans skip er en del av den russiske militæroppbyggingen i Syria.

Kampen mot terrorisme

Den russiske flåten har også kryssraketter fra både ubåter og overflatefartøy mot det de mener er islamske terrorister i Syria.

– Vi har helt klare oppgaver her som et skip som mitt er i stand til å utføre, sier kommandør Stanislav Varik.

Minneplater fra Norge

Om bord på «Viseadmiral Kulakov» er det minneplater fra besøk i Norge, blant annet på marinebasen Haakonsvern ved Bergen.

Foto: Morten Jentoft / NRK

Selv om den russiske antiubåtkrysseren begynner å dra litt på årene så gir den inntrykk av å være velholdt, og er utstyrt med kanoner og antiluftskyts. Dessuten er det to helikoptre om bord som både kan brukes til å spore opp og angripe ubåter, men også i forbindelse med redning. Og det siste er en viktig støttefunksjon i forbindelse med den militære russiske flyinnsatsen i området.

Kjemper med Assad

Det russiske forsvaret har den siste uken invitert tretti russiske og utenlandske journalister til Syria, for å vise hva de gjør og begrunne hvorfor Russland har gått inn så tungt militært som de har for å støtte det hardt pressede regimet til den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Russiske myndigheter mener det er nødvendig å støtte Assad, fordi han er den eneste som fører en militær kamp på bakken mot ekstreme islamistiske grupper som Den islamske stat IS.

Russisk base

Dette er den russiske basen i den syriske havnebyen Tartus.

Foto: Morten Jentoft / NRK

Den russiske innsatsen har i alle fall inntil et visst punkt stoppet frammarsjen til IS, og også gitt noen militære framganger for regjeringsstyrkene. Blant annet ble byen Salma nord i Latakkiaprovinsen gjenerobret nå i begynnelsen av januar.

SISTE NYTT

Siste nytt