Danske politibetjenter i uvisse over håndhevelsen av tildekkingsforbudet

Det omstridte forbudet mot å bære heldekkende ansiktsplagg i Danmark skaper tankebry for dansk politi, som fortviler over manglende retningslinjer.

En politikvinne snakker med en nikabkledd kvinne under demonstrasjon i København

Tirsdag 1. august, datoen da forbudet trådte i kraft, var både tilhengere og motstandere samlet i København for å vise sin mening. I midten står politiet, som politikerne har gitt oppgaven med å tolke og håndheve forbudet.

Foto: Andrew Kelly / Reuters

Det ble politisk enighet om den nye loven i vår, da Sosialdemokratene stilte seg bak forslaget fra regjeringen og Dansk Folkeparti. 1. august trådte forbudet i kraft.

I utgangspunktet vil det koste 1000 kroner hvis du blir tatt for overtredelse av tildekkingsforbudet. Blir du tatt for fjerde gang, blir boten 10.000 kr, og stiger drastisk videre ved ytterligere overtredelser.

Dansk folkeparti ønsket opprinnelig at det også skulle være mulighet for fengselsstraff, men fikk ikke støtte for dette.

Hensikten med tildekkingsforbudet er å sette en stopper for bruken av burka og nikab i Danmark, som med dette følger etter Frankrike, Belgia og Østerrike, som har vedtatt lignende forbud.

Forbudt med ridderhjelm, lov med nissemaske

Justisminister Søren Pape Poulsen fra Det konservative folkepartiet har forsikret om at forbudet ikke handler om at politiet skal rive av burka'en og niqab'en på kvinner de ser på gaten, men at de skal stanse kvinnene, ilegge dem bøter og oppfordre dem til å gå hjem.

Justisministeren lovet også utfyllende retningslinjer om hvordan den omstridte loven skulle håndheves. I går sendte Rikspolitiet ut en veiledning om hvordan polititjenestemenn skal opptre for å håndheve det nye forbudet.

For den nye loven rammer også bruken av løsskjegg, finlandshetter, munnbind og ridderhjelm. Unntak kan gis, som maske til julenissedrakter, ifølge Danmarks Radio.

Det skal også fortsatt være lov med en viss tildekking i kaldt vær. Men ellers er det opp til den enkelte politibetjents skjønn å avgjøre hvor mye tildekking som skal til for at det rammes av forbudet.

Motstandere av tildekkingsforbudet i Danmark protesterer 1. august 2018

Motstandere av tildekkingsforbudet hadde iført seg en maske laget av det danske flagget under demonstrasjonen mot forbudet i København

Foto: Andrew Kelly / Reuters

Ønsker seg konkrete eksempler

– Jeg legger ikke skjul på at jeg skulle ønske en mer detaljert veiledning, sier Claus Oxfeldt, som er leder i Politiforbundet.

Fagforeningslederen hadde ønsket seg retningslinjer knyttet til konkrete eksempler.

– Hva med japanske turister på besøk i Danmark, som har på seg munnbind som dekker munn og nese. Jeg vil tro det ikke rammes av loven, men det går ikke klart frem av retningslinjene, sier Oxfeldt.

En visepolitiinspektør i Rikspolitiet avfeier kritikken og sier det er helt bevisst at de ikke har gitt konkrete eksempler.

Rikspolitiet tror håndhevelsen av den nye loven vil gå bra og har understreket at det er viktig at den enkelte politibetjent som henvender seg til personer med tildekket ansikt gjør det med respekt.

Politiforbundet er likevel bekymret. De frykter at for mye av ansvaret legges på den enkelte politimann eller politikvinne, ikke minst i tilfeller hvor det kan være ulike tolkninger av om tildekkingsforbudet er brutt eller ikke.

– Hvis en betjents handling ender med å gå verden rundt, kan resultatet bli katastrofalt, ikke bare for den enkelte, men også for dansk politi og det danske samfunnet, sier Claus Oxfeldt i Politiforbundet.

Han forteller at det går rykter om at motstanderne av loven vil forsøke å legge feller for politiet, for å få dem urettmessig til å bøtelegge tildekkede kvinner eller menn.

– Jeg håper virkelig at noe slikt ikke kommer til å hende. Det er ikke vi som laget loven, det er politikerne, sier Oxfeldt, som altså ønsker seg noen flere verktøy i håndhevelsen av den.

En politimann ser på demonstranter av tildekkingsforbudet under en demonstrasjon i København

Politiet frykter at det blir deres hodepine hvordan tildekkingsforbudet skal håndheves i Danmark, og vil gjerne ha konkrete eksempler på hvor grensene går.

Foto: Andrew Kelly / Reuters

Motstanderne protesterte

Muslimske kvinner i Danmark har protestert mot tildekkingsforbudet. De mener det både er kvinnediskriminerende og trosdiskriminerende, og får støtte i ulike miljøer som mener den nye loven er å gå for langt.

Motstanderne demonstrerte i den danske hovedstaden tirsdag, da forbudet trådte i kraft.

Les: Rik algerier lover å betale burka-bøter i Danmark

Andre som er for forbudet mener plagg som nikab og burka er kvinneundertrykkende og uttrykk for en sosial kontroll av kvinner som ikke hører hjemme i Danmark.

SISTE NYTT

Siste nytt