Danmarks regjering med 22 punkter mot parallellsamfunn

Den danske regjeringen vil rive gettoer, gi fengselsstraff til foreldre som sender barna utenlands og ta barnetrygden fra foreldre hvis barna skulker skolen.

Vollsmose, Odense

– I Vollsmose i Odense møter man beboere som ikke snakker dansk, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen, da planen ble lagt fram i dag. (arkivbilde)

Foto: Ernst Van Norde / NTB scanpix

Regjeringen møtte mannsterkt fram, med hele åtte statsråder, da de la fram sitt forslag «Ett Danmark uten parallellsamfunn – ingen gettoer i 2030» på en pressekonferanse i dag.

– Vi skal sette inn trykket for å endre de utsatte boligområdene til helt vanlig bydeler, sa økonomi- og innenriksminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Den danske regjeringen vil bruke mange milliarder kroner på prosjektet og har delt de 22 forslagene inn i fire hovedpunkter:

  • Rive ned og forandre utsatte boligområder.
  • Mer styring av hvem som for lov til å bo i utsatte boligområder.
  • Styrke politiets innsats og høyne straffene for kriminell aktivitet.
  • Gi barn og unge en god start på livet.

– De tre siste tiårene har alle forsøk på integrering gått feil. Disse fire punktene er regjeringen tiltak mot et parallellsamfunn, sa Ammitzbøll-Bille. Han viste til at man i flere av områdene de kaller utsatt, kan møte beboere som ikke kan snakke dansk.

På begynnelsen av 1980-tallet var én prosent av Danmarks befolkning ikke-vestlige innvandrere, i dag er andelen på åtte prosent, skriver Berlingske.

Det var i 2010 at danske myndigheter laget den første listen over såkalte gettoområder. En oppdatert liste med 22 «gettoer» ble lansert i desember.

Vil fengsle foreldre som sender barn utenlands

Regjeringen vil gjøre obligatorisk for foreldre i disse boligområdene å sende barna i barnehage når de er ett år gamle. Tilbudet skal være gratis, melder Danmarks Radio. Det skal det innføres språkprøve for skoler som har mer enn 30 prosent av eleven fra et området som står på regjeringens «gettoliste».

Et annet forslag er å innføre opptil fire års ubetinget fengsel for foreldre som sender barna ut av Danmark, enten fordi de mener barna er blitt «for danske» eller fordi de frykter at de er på vei til å bli kriminelle. I slike saker kan foreldrene eventuelt utvises fra Danmark. Regjeringen vil også ha muligheten til å inndra barnets pass, hvis man mener det er en risiko for at barnet kan bli sendt ut av landet.

Vil bygge nye sosialboliger

På spørsmål om hvor folk skal bo når gettoene rives, svarte statsminister Lars Løkke Rasmussen:

– Man kan bygge andre, nye boliger. Vi kan ikke bare se på at det i år etter år ikke skjer noen ting.

12 av de mange milliardene skal brukes til å renovere boligene. I Danmark har man i dag 60.000 såkalte «allmenne boliger». Noen av dem er tildelt folk med særlig boligbehov og husleien er under markedspris.

– 20.000 av disse boligene ligger i belastede områder, sa Rasmussen.

Han har tidligere sagt at det bor for mange innvandrere i de aktuelle boligområdene, og at de har en atferd som skiller seg fra en gjennomsnittlig danske både når det gjelder «hvordan de dekker sine egne behov, utdanningsnivå, språkbeherskelse og verdier».

Danmarks regjering definerer i dag 25 områder som gettoer. Av disse defineres 16 som de «hardeste gettoområdene».

Åtte statsråder i Danmarks regjering

Åtte statsråder la fram 22 punkter for å bekjempe parallellsamfunn.

Foto: Liselotte Sabroe / AFP

Protesterer mot ulike regler

Regjeringens forslag innebærer at det vil bli ulike regler for ulike områder i Danmark. Ett sett med regler for såkalte utsatte boligområder. Ett for «gettoområder». Ett for «de hardeste gettoområdene». Og ett fjerde sett med regler for landets øvrige, alminnelige boligområder.

Forslaget ble lagt fram i Mjølnerparken der flere beboere hadde møtt fram for å protestere.

– Jeg tror ikke det hjelper å rive ned noen bygninger. Jeg tror det hjelper hvis man gjør noe positivt og ikke forfølger enkelte befolkningsgrupper, sa en av arrangørene til demonstrasjonen, Janni Milsted, til dansk TV2.

– Likhet for loven er nå en tom og innholdsløs talemåte. Vi anerkjenner ikke begrepet getto, som skal legitimere en forskjellsbehandling, sier formannen i Mjølnerparkens beboerforening, Mohammad Aslam.

Forslagene skal nå forhandles med de ulike partiene i Folketinget.

Den borgerlige regjeringen, som består av Venstre, De konservative og Liberal Alliance, trenger støtte fra Socialdemokratiet (tidligere Socialdemokraterne, journ.anm.) for å få vedtatt forslagene.

Dansk Folkeparti har så langt stilt seg positiv til forslagene.

SISTE NYTT

Siste nytt

NRKs korrespondenter i Cape Town, Berlin, Beijing og i New York orienterer om den nye koronavarianten.

Dette er koronareglene hvis du skal reise til utlandet

Med nye smittebølger på vei en rekke steder gjelder det å holde seg oppdatert på de ulike lands regler. Nye reiserestriksjoner kan innføres på meget kort varsel.