Hopp til innhold

Danmark granskes for brudd på Nord-Korea-sanksjoner

Nordkoreanske tvangsarbeidere har deltatt i byggingen av et dansk krigsskip. Nå granskes Danmark for brudd på FNs sanksjoner.

Bygging av skroget på Lauge Koch

Arbeidere fra Nord-Korea deltok i byggingen av skroget på det danske inspeksjonsskipet «Lauge Koch», viser en ny dokumentar fra Danmarks Radio. Skipet har kostet over en halv milliard danske kroner.

Foto: Danmarks Radio

Det er et klart brudd på de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea at nordkoreanske verftsarbeidere har vært med på å bygge det danske krigsskipet «Lauge Koch» på et verft i Polen.

Det sier Hugh Griffiths som leder FNs ekspertgruppe for sanksjonen mot Nord-Korea, til Danmarks Radio.

Danske skattepenger kan ha blitt brukt til å støtte utviklingen av Nord-Koreas atomprogram

Se saken fra Danmarks Radio.

Bånd til Nord-Korea

I programmet «DR2 Dokumentar» avsløres det Karstensens Skibsværft som fikk oppdraget av den danske staten, satte deler av arbeidet bort til Crist i Gdansk i Polen, hvor arbeidskraften er billigere. Crist leide i sin tur inn en polsk underleverandør som engasjerte arbeidere via et firma som heter Rungrado til å bygge skipets skrog.

Rungrado er et selskap med bånd til Nord-Korea som allerede er i søkelyset for å ha smuglet missiler til Egypt.

Til å bygge skroget engasjerte Rungrado nordkoreanske gjestearbeidere. Det har Danmarks Radio fått bekreftet via kontrakter, kvitteringer og øyenvitneskildringer.

Dette er ifølge Grifiths et klart brudd på FNs resolusjon 1874.

Griffiths understreker at ifølge sanksjonene er det uttrykkelig forbudt å la nordkoreanere bygge militære skip. Han er overrasket over at dette skjer i et EU-land.

Skipsdåp Lauge Koch

Krigsskipet «Lauge Koch», oppkalt etter en av Danmarks polarhelter, ble døpt på Karstensens Skisværft under stor festivitas i september 2016.

Foto: Karstensens Skibsværft / Danmarks Radio

Politisk oppvask varslet

Det danske forsvaret avviste først beskyldningene om nordkoreansk arbeidskraft, men sier nå til Danmarks Radio at saken skal undersøkes.

I Folketinget krever opposisjonen svar fra forsvarsministeren, og kaller det «grotesk».

Ekspertgruppen i FN, som også undersøker saker i land som Syria, Egypt, Eritrea og Angola der nordkoreanske arbeidere også har bygget militært utstyr, skal nå undersøke om danske myndigheter har brutt FN-sanksjonene. Saken går så eventuelt videre til FNs sikkerhetsråd.

Sanksjonene mot Nord-Korea er innført for å stanse landets atomprogram. Formålet er dobbelt: Å presse landet til forhandlingsbordet ved å strupe tilgangen til utenlandsk valuta for landet trenger for å utvikle sin militærkapasitet.

USAs finansdepartementet har også innført direkte sanksjoner mot det nordkoreanske selskapet.

Tvangearbeidere

Det er ikke klart hvor mange danske skattekroner som har endt opp i Nord-Korea.

Ifølge Human Rights without Borders er minst 50 000 nordkoreaner til enhver tid i arbeid i utlandet. Andre kilder oppgir 100 000. En studie fra Universitetet i Leiden viser at minst 800 jobber ved skipsverft i Polen som mottar EU-støtte.

Mange av verftsarbeiderne er lever under slavelignende forhold og er tvunget til å sende mesteparten av lønna hjem. Ifølge tall fra FN tjener Nord-Korea opptil 15 milliarder kroner i året på å sende arbeidskraft utenlands.

SISTE NYTT

Siste nytt