Hopp til innhold
Urix forklarer

Comey og Trump i krig om sannheten

WASHINGTON (NRK): FBI-sjef James Comey skrev møtereferater fordi han fryktet at presidenten ville lyve. President Trumps advokat hevder at Comey snakker usant om hva som ble sagt i møtene mellom de to.

Comey om et tidlig møtet med Donald Trump

Se FBI-sjefen forklare seg om Trump.

– Presidenten sa aldri til Comey «let Flynn go», sa Trumps advokat Marc Kasowitz på en pressekonferanse i Washington DC i kveld.

I sin skriftlige redegjørelse til Senatets etterretningskomité skriver nemlig Comey at presidenten i et møte 14. februar ba ham om å droppe etterforskningen av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Flynn ble blant annet etterforsket for samtaler han hadde med Russlands USA-ambassadør 29. desember, samme dag som daværende president Obama utviste 35 russiske diplomater.

– Comey aldri avkrevd lojalitet

Trumps advokat sa også at presidenten aldri har sagt «jeg trenger lojalitet», slik Comey hevder at skjedde under en middag i Det hvite hus 27. januar.

Under den samme middagen skal presidenten ha spurt Comey om han ønsket å fortsette som FBI-direktør.

Comey oppfattet det som et forsøk på å skape et patron-klient forhold fra Trumps side, hvilket ville innebære en trussel mot FBIs uavhengighet. Advokat Kasowitz sa også at Comey aldri ble satt under noe press fra Det hvite hus.

James Comey

Tidligere FBI-direktør James Comey avla ed før utspørringen begynte.

Foto: Doug Mills / AP

Hvem vil folk tro på?

61 prosent av de spurte i en meningsmåling foretatt av Washington Post/ABC tror at president Trump sparklet James Comey for å beskytte seg selv. Målingen ble offentliggjort i går, og 56 prosent tror også at presidenten har forsøkt å påvirke etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget i fjor.

Samtidig var det ingen av senatorene som stilte spørsmål ved Comeys konkrete sitater fra i alt ni møter og telefonsamtaler med president Trump i tiden fram til han fikk sparken i mai.

Spørsmålene avslørte at det var noe uenighet om hvordan presidentens utspill bør tolkes, men det synes å være tverrpolitisk enighet i Senatet om at Comeys troverdighet er ekstremt høy.

De 35-40 prosent av velgerne som ser ut til å utgjøre Trumps kjernegruppe vil ganske sikkert fortsette å stole på ham. For resten vil dagens kamp om sannheten trolig bidra til at tilliten svekkes ytterligere.

– Presidenten løy

James Comey fikk beskjeden om at han hadde fått sparken som FBI-direktør fra en nyhetsoppleser på fjernsyn 9. mai. I den opprinnelige begrunnelsen for avskjeden viste Det hvite hus til hans håndtering av granskingen av Clintons epostserver.

Det ble også vist til at det rådet full kaos i FBI, og at Comey ikke lenger hadde tillit blant sine ansatte.

– Det var løgn, enkelt og greit, sa Comey under høringen. Presidenten ga da også en helt annen begrunnelse dagen etter.

NRK fulgte dagens høring:

Comeys vitnemål og mulig riksrett

Et av de store spørsmålene før dagens høring, var hvorvidt Comey ville komme med flere detaljer som kan gi grunnlag for å si at presidenten forsøkte å hindre pågående etterforskning. I sin ytterste konsekvens kan det åpne for riksrett.

Comey selv ville ikke konkludere, men utelukket ikke at spesialetterforskeren i Russlands-saken, Robert Mueller, kan komme til å se på saken. Men den tidligere FBI-sjefen leverte flere sitater og inntrykk fra kontakten med presidenten som kan peke i retning av ønske om å hindre etterforskning, mener flere juridiske eksperter her i USA.

Han ba alle, også justisministeren, om å forlate et møte i Det hvite hus før han under fire øyne ba FBI-direktøren om «å la Flynn gå» (ifølge Comey, bestrides av Trump). Comey sa under høringen at han oppfattet dette som en ordre, selv om det ikke direkte var formulert slik.

Kravet om lojalitet, fremmet midt under en etterforskning av kretsen rundt Trump, ble i seg selv opplevd som forsøk på press.

Comey mente det var blitt bekreftet av presidenten selv at han fikk sparken som følge av Russlands-granskingen. Dagen etter at det skjedde sa Trump til Russlands utenriksminister at han nettopp hadde fjernet «tullingen Comey» og at dermed forsvant en tung byrde knyttet til Russland.

Men Trump ba aldri FBI-direktøren direkte om å stanse Russlands-etterforskningen. I en telefonsamtale i mars var han mer opptatt av at Comey skulle bekrefte offentlig at presidenten selv ikke var under etterforskning. Det ønsket ikke Comey, fordi det kunne skape problemer dersom det viste seg i fremtiden at det ble nødvendig å granske Trump.

Usannsynlig med riksrett

Det kreves et flertall av de folkevalgte i Representantenes hus og 2/3 i Senatet for å innlede en riksrettsprosess mot presidenten.

Det var ingenting i dagens høring som tyder på at de republikanske senatorene er sultne på å gå etter president Trump på den måten nå.

Derimot er det tverrpolitisk enighet i Senatets etterretningskomité om at russisk innblanding i valget i fjor utgjør en trussel mot det amerikanske demokratiet og må granskes, både av Kongressen og av den nyutnevnte spesialetterforskeren.

Justisministeren ikke informert

Comey fikk flere kritiske spørsmål om hvorfor han ikke hadde informert justisminister Jeff Sessions om at Trump ønsket å droppe etterforskingen av Michael Flynn.

Comey svarte at han var informert om at Sessions selv om kort tid ville tre til side i alle spørsmål som hadde med Russland å gjøre, som følge av hans egne møter med Russlands USA-ambassadør under valgkampen.

Det betyr at Comey i virkeligheten ikke rapporterte til noen med overordnet politisk ansvar om sine bekymringer. Flere kommentatorer mener at han dermed inntok en rolle en FBI-direktør egentlig ikke er tiltenkt i det amerikanske politiske systemet.

Men i det politiske miljøet i Washington er presidenten og hans nærmeste så å si alene om å påstå at det er James Comey som lyver.

Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt

Pence: – En som setter seg over grunnloven bør ikke bli president

USAs tidligere visepresident Mike Pence starter valgkampen med kraftig kritikk av sin tidligere sjef Donald Trump.

NRKs team i Ukraina er med på redningsaksjoner i Kherson, etter at byen ble rammet av flom grunnet en ødelagt demning.

NRK i Kherson: Folk må søke tilflukt på hustak