CO 2-utslippene i EU på vei ned

CO 2-utslippene i EU sank med 11 prosent i 2009. Det viser nye tall fra EU-kommisjonen.

EU flagg

EU har klart å kutte utslippene av CO 2.

Foto: Virginia Mayo / Scanpix/AP

Nedgangen betyr at utslippene i unionen nå er lavere enn klimamålene EU har satt seg med et utslipp på 62 millioner tonn CO 2.

Den største nedgangen har kommet i Estland, Romania, Belgia, Slovakia, Spania og Italia.

Luxemburg er det eneste landet der klimautslippene øker.

SISTE NYTT

Siste nytt