Hopp til innhold

Slik vil David Cameron bremse innvandringen

Den britiske regjeringen vil at folk fra fattige EU-land ikke lenger skal ha lov til å flytte til Storbritannia. Cameron vil sette tak på antall innvandrere, reservere visse yrker for briter og nekte fattige adgang til landet.

David Cameron

«Inntil du er like velstående som oss, får du ikke komme hit.» Det sa den britiske statsministeren David Cameron da han fikk spørsmål om hva han ville si til folk fra nye EU-land under et bedriftsbesøk på en tefabrikk i Nordøst-England fredag.

Foto: STEFAN ROUSSEAU / Afp

Den britiske regjeringen ønsker å gjøre svært store innskrenkninger i retten til fri personbevegelse over landegrensene innen EU.

Blant tiltakene er et nytt krav om at bare mennesker fra land med en velstand tilsvarende minimum 75 prosent av britisk brutto nasjonalprodukt (BNP), kan få bosette seg permanent i Storbritannia. Dette vil utestenge mange fra fattige EU-land i sør- og Øst-Europa.

Et slikt krav er i direkte strid med EU-traktaten som sikrer borgerne retten til å flytte og ta arbeid hvor som helst innen unionens yttergrenser.

Setter tak på innvandringen

David Cameron

Her er David Cameron under spørretimen under bedriftsbesøket i Nordøst-England.

Foto: STEFAN ROUSSEAU / Afp

Den britiske storavisa The Sunday Times offentliggjør i dag et dokument fra innenriksdepartementet som avslører regjeringens planer om å bremse innvandringen.

Tidligere denne uken lettet Cameron litt på sløret da han talte til arbeiderne på en tefabrikk i Darlington i nordøst-England på fredag. Under en spørrerunde etter talen sa Cameron dette:

Vi skal si til nye EU-land, at inntil din økonomi, din velstand, ligner på vår, har dere ikke rett til fri bevegelse.

David Cameron, britisk statsminister, under et bedriftsbesøk på en tefabrikk 13. des. 2013

Cameron begrunnet dette med at det blir svært store bevegelser når arbeidskraften flyter mellom svært ulike økonomier.

Dette er noen av tiltakene som foreslås:

  • Det skal innføres et tak på hvor mange innvandrere som kan slippes inn i Storbritannia hvert år.
  • Ingen skal ha rett til noen form for trygdeytelse før etter fem år i landet
  • Det skal opprettes en liste over yrker som bare kan innehas av britiske statsborgere.
  • Ingen EU-land skal ha rett til fri bevegelse over grensene før landets brutto nasjonalprodukt per innbygger er minst 75 prosent av tilsvarende siffer i Storbritannia.

I dag er netto innvandring til Storbritannia fra EU i overkant av 106 000 mennesker i året. Dette vil regjeringen redusere med 30 000 – til 75 000 årlig.

Lister over tillatte yrker

Theresa May

Planene har lekket ut fra innenriksminister Theresa Mays kontor.

Foto: PAUL ELLIS / Afp

Innbyggere fra velstående EU-land som Tyskland, Nederland og Østerrike får kun komme dersom de har et konkret jobbtilbud i Storbritannia.

Ufaglærte skal bare få komme til landet dersom de har jobbtilbud innen bransjer med erklært underskudd på arbeidskraft. En slik liste skal utarbeides og godkjennes av innenriksdepartementet.

Dette er noen av forslagene i det hittil tøffeste angrepet på de grunnleggende rettighetene om fri flyt av arbeidskraft og varer innen EU.

Dokumentet som Sunday Times siterer kan sees på som en kravliste fra Storbritannia i de kommende forhandlingene med EU. Cameron har lovet sine velgere å reforhandle landets medlemskapsbetingelser med EU. Deretter skal det holdes en folkeavstemning i 2017 om landet skal forbli i EU.

Disse forslagene kommer bare uker før begrensningene oppheves på hvor innbyggere fra Romania og Bulgaria kan flytte. Fra 1. januar 2014 har disse fri adgang til EUs arbeidsmarked.

SISTE NYTT

Siste nytt