California erklærer unntakstilstand

Californias guvernør Arnold Schwarzenegger erklærer unntakstilstand for delstaten i et forsøk på å håndtere svineinfluensa-utbruddet.

Californias guvernør Arnold Schwarzenegger

Californias guvernør Arnold Schwarzenegger holdt i går presskonferanse om situasjonen med utbruddet av svineinfluensa.

Foto: ROBYN BECK / AFP

Så langt har myndigheter bekreftet 13 tilfeller av svineinfluense i California. I hele USA er antall påviste med influensaen nå 65. De fleste tilfellene, minst 45, er påvist i New York.

Lemper på regler

- Som en del av delstaten aggressive tilnærming til å bekjempe svineinfluensaen, har guvernør Arnold Schwarzenegger innført unntakstilstand for å lette arbeidet for helsemyndighetene, heter det i en kunngjøring fra guvernørens administrasjon.

Schwarzeneggers erklæring tillater helsemyndigheter å sette inn ekstra tiltak, tiltak som ledsages av ekstra pengebevilgninger.

Medisinsk utstyr og materiell skal kunne skaffes raskere og lettere. Blant annet vil lover rundt anbudsregler ikke behøve å gjelde. Testekapasiteten hos laboratorier og helseinstanser skal økes.

To dødsfall etterforskes

Ingen er hittil døde. Men i Los Angeles har to dødsfall blitt etterforsket som mulig relaterte til influensaen. I kveld sier myndigheter i Los Angeles at det ene tilfellet viser seg å ikke føre tilbake til svineinfluensa, og at det andre mest sannsynlig heller ikke er det.

Andre ser likevel dystert på de mange innrapporte tilfellene.

- Med den farten utbruddet sprer seg, forventer jeg i høyeste grad å se ofre for svineinfluensa i USA, sier direktør Richard Besser i Centers for Disease Control and Prevention, noe tilsvarende Folkehelseinstituttet.

I Mexico er dødstallene nå oppe i 149. Av disse er kun syv bekreftet som dødsfall som følge av svineinfluensa. Resten betraktes som mulige dødsfall av H1N1-viruset, svineinfluensa.

Samtidig sier Schwarzenegger at det ikke er noen grunn til slå katastrofealarm.

Ber om 1,5 milliarder

I kveld ber president Barack Obama Kongressen om en ekstrabevilgning på 1,5 milliarder dollar til bekjempelse av svineinfluensaen.

Ecuador slutter seg i kveld til rekken av land som innfører forbud mot svineimport fra Mexico. Fra før har Kina og Russland innført forbud. Russland har også lagt ned forbud om import av svin fra New York, California og Texas i USA.

Sør-Korea og Ukraina har innført et midlertidig forbud mot import av alle svineprodukter og levende gris fra Nord-Amerika, ifølge en talsperson fra Canadas handelsminister, Stockwell Dell.

Kart over spredningen av svineinfluensa

Kart over spredningen av svineinfluensa

Foto: NRK

SISTE NYTT

Siste nytt