Dramatisk økning av dødsstraff etter den arabiske våren

Den arabiske våren og kampen for demokrati har paradoksalt ført til doblet bruk av dødsstraff i Midtøsten.

Hosni Mubarak i galgen

Mange egyptere vil se tidligere president Hosni Mubarak dingle i galgen. Han risikerer da også dødsdom, selv om det trolig blir kun på papiret.

Foto: KHALED DESOUKI / Afp

Det viser menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty Internationals årlige opptelling av gjennomførte og avsagte dødsstraffer.

Opptelling viser tre ting; bruken av dødsstraff går nedover i store deler av verden, bruken av dødsstraff øker sterkt i Midtøsten og ingen kjenner omfanget i Kina.

Til sammen 1923 personer ble idømt dødsstraff i fjor. Minst 676 av dem fikk straffen fullbyrdet.

Iran, Irak, Saudi-Arabia og USA er å finne på toppen av det mange vil betegne som den lite ærefulle listen. Kina er ikke inkludert men antas å ha like mange dødsdømte og henrettede som alle andre land i verden til sammen.

Iran og Saudi-Arabia verst

Iran, Irak, Saudia-Arabia og Jemen står for 99 prosent av alle registrerte dødsstraffer i Midtøsten. Økningen fra 2010 er på hele 50 prosent.

– Den arabiske våren har både vært en seier og en utfordring for menneskerettighetene, sier Jon Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty i Norge.

– Dessverre viser det seg at i redsel for at våren skulle spre seg, har flere regimer strammet nettet for å kneble og skremme sine motstandere. Den økte bruken av dødsstraff i regionen er trolig en del av dette bildet, mener han.

Iran tar livet av suverent flest i Midtøsten. Ifølge de offisielle tallene måtte156 mennesker bøte med livet i fjor. Det reelle antallet er trolig langt høyere.

Offentlig henging i Iran

Dette bildet som AFP fikk tak i 2007, er fra byen Shiraz. En japansk kranprodusent nekter nå å selge kraner til Iran fordi de brukes som galger.

Foto: - / AFP

For Amnesty Internationals Iran-kontakter har rapportert inn langt flere «uoffisielle» og «hemmelige» henrettelser som har funnet sted i iranske fengsler.

Summerer man de uoffisielle og offisielle tallene, mener organisasjonen at minst 360 personer er idømt dødsstraff og henrettet i løpet av 2011.

Iran har flere ganger gjennomført offentlige massehengninger, og den japanske kranprodusenten Tadano tok i fjor sommer beslutningen om å nekte å selge til det iranske regimet fordi kranene ble brukt som galger.

I Saudi-Arabia er det offisielle antallet dømte og henrettede 82 mennesker, noe som er en tredobling fra 2010.

28 av de 82 var utenlandske statsborgere, i all hovedsak fremmedarbeidere fra Afrika og Asia dømt for narkotikaforbrytelser. Fem var kvinner, som blant annet var anklaget for å drive med trolldom og hekseri.

I både Saudi-Arabia og Iran er flere personer dømt til døden for å ha fornærmet profeten Muhammed.

Saudi-Arabia er også det eneste landet på Amnestys liste som fremdeles bruker halshugging som metode, og som ved siden av Iran, Somalia og Nord-Korea foretar henrettelsene i full offentlighet.

Henrettelsesstedet i hovedstaden Riyadh, Dirah-plassen, går da også under navnet «Chop Chop Square» på folkemunne.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Dirah-plassen, Riyadh, Saudi-Arabia

Den steinlagte Dirah-plassen i Riyadh er offentlig henrettelsessted, hvor de dødsdømte får hodet hugget av med sverd eller sabel.

Nesten 300 dødsdommer

Irak skulle bli et demokratifyrtårn i Midtøsten hevdet president George W. Bush da USAs soldater invaderte landet og det fryktede regimet til Saddam Hussein falt.

Fyrtårndrømmen er det vel knapt noen som holder fast på, og Amnesty er bekymret for retningen man nå ser.

291 personer mottok en dødsdom i fjor, og 68 av dem ble henrettet. Forbrytelsene de var anklaget for spenner fra deltakelse i terrorangrep, kidnappinger, drap og voldtekter.

Også i Jemen, hvor aktivister inkludert nobelprisvinner Tawakkul Karman fortsatt kjemper for en demokratisk utvikling, er tilstanden bekymringsfull, ifølge menneskerettsforkjempere.

Der er 41 personer henrettet det siste året, mange etter en mangelfull rettssak.

I Syria og Libya er situasjonen så kaotisk at ingen våger å si noe om situasjonen eller komme opp med et tall.

Derimot trekker Amnesty International frem Tunisia, Jordan, Libanon, Kuwait, Marokko, Oman og Qatar; land som nå idømmer færre dødsstraffer enn tidligere og som ikke minst lar være å fullbyrde dødsdommen.

I Egypt har det ordinære rettsvesenet og militærdomstoler dømt 123 personer til døden.

Men kun én henrettelse er gjennomført, nemlig mannen som drepte seks koptiske kristne samt en vaktmann i et angrep mot den koptiske menigheten i Kairo i januar i fjor.

Mannen ble hengt 10. oktober, symbolsk nok på den internasjonale dagen mot dødsstraff.

Kina – flere enn alle andre

Til sammen har 1923 mennesker i 63 ulike land i fjor mottatt en dødsdom, etter hva Amnesty kan summere opp. Det er vel 100 færre tilfeller enn i 2010.

Samtidig understreker menneskerettighetsorganisasjonen at tallet på dødsdømte og henrettede hadde vært langt høyere hvis Kina regnes med.

Men fordi tallene derfra er så usikre og sprikende, har Amnesty mer eller mindre gitt opp å presentere realistiske tall fra Kina.

Selv sier myndighetene at antallet dødsstraffer og iverksettelsen av dem er færre enn tidligere, og at det har gått kraftig nedover de fire siste årene blant annet som følge av endringer i lovverket og straffepraksisen.

Amnesty på sin side mener at Kina både dømmer til døden og henretter langt flere enn i resten av verden til sammen. Etter kinesisk lov kan du risikere dødsdom for 55 ulike forbrytelser og lovbrudd.

Og blir du først tiltalt, kan du regne med å bli dømt. For frifinnelser forekommer nær sagt aldri og domstolene er under tilsyn av det styrende kommunistpartiet.

Selve antallet på dømte regnes som en statshemmelighet, og mange fanger dømmes og henrettes i hemmelighet, ifølge de som har studert temaet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Fanger i Kina

Fanger i Kina blir jevnlig vist frem for omverdenen. Her fra Qidong i Huan-provinsen i april i fjor.

Foto: STR / Afp

Likevel, Amnesty roser Kina for å ha fjernet 13 ulike hvitsnippforbrytelser fra listen over forbrytelser som kan gi dødsstraff. Og de roser reformtiltak som – i hvert fall på papiret – skal gi den anklagede bedre rettigheter, inkludert tilgang til advokat og styrking av forsvarerrollen.

På den andre siden må kinesiske advokater sverge troskap til staten og kommunistpartiet før de får utøve sin advokatgjerning.

Hos naboen Japan var 2011 det første året på 19 år hvor ingen henrettelser ble gjennomført.

Dødsbom på papiret

De som ilegger aller flest dødsstraffer i verden, ved siden av Iran og med Kina unntatt, er Pakistan, hvor over 300 dødsdommer ble avsagt i fjor.

Men etter Amnesty Internationals opplysninger, er ingen av de dødsdømte henrettet. Til sammen skal det sitte rundt 8300 fanger i pakistanske fengsler med en dødsdom hengende over seg.

Vel halvparten av de «nye» 300 er dømt for mord. Tre har fått dødsdommer for blasfemi.

Shahbaz Bhatti

Den pakistanske ministren for minoriteter Shahbaz Bhatti, som selv var kristen, ble i mars i fjor skutt og drept fordi han ønsket å endre landets strenge blasfemilov som gir hjemmel for dødsstraff hvis noen kritiserer islam eller fornærmer profeten Muhammed.

Foto: K.M. Chaudary / Ap

Naboen India ila 110 nye dødsdommer, noe som bringer antall dødsdømte opp i mellom 400–500 personer. Men heller ikke her fullbyrdes straffen, slik praksisen har vært de siste sju årene.

Derimot gjennomfører Nord-Korea og Vietnam dødsdommene.

Blant de dødsdømte i Thailand, Singapore og Malaysia var utenlandske statsborgere, blant dem flere europeere, representert i flertall, ofte i forbindelse med narkotikatrafikk.

I Europa er det kun Hviterussland som nå praktiserer dødsstraff. Og det er det eneste landet som skyter dem som skal dø.

Tallet går også nedover i USA, selv om 43 personer møtte døden i amerikanske fengsler i løpet av fjoråret. Illinois ble den 16. delstaten som formelt har avskaffet dødsstraff.

I Afrika ble det notert henrettelser i kun tre land, Somalia, Sudan og Sør-Sudan, selv om langt flere land på papiret dømmer folk til døden.

Antall land minker

Til sammen er i underkant av 19.000 mennesker dømt til døden verden over, ifølge Amnestys beregninger.

96 land har nå forbud mot dødsstraff, 35 kan betraktes som avholdne gitt at straffen ikke fullbyrdes, 9 har avviklet dødsstraff for «vanlige» forbrytelser mens 58 er tilbakeholdne med å bruke straffemetoden for lovbrudd som ikke omfatter drap og grove forbrytelser.

Kun 20 land gjennomfører dødsstraff nå, mot 31 for 10 år siden.

– Det er svært gledelig å registrere at flesteparten av landene i verden har gått bort fra dødsstraffen, sier John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

– Vårt budskap til det mindretallet som fremdeles praktiserer dødsstraffen, er derfor at de er i fullstendig utakt med resten av verden.

SISTE NYTT

Siste nytt