Britiske forskere: Billig medisin kan være livreddende mot koronaviruset

Et rimelig og lett tilgjengelig legemiddel kan bidra til å redde livet til alvorlig syke koronapasienter, ifølge britiske forskere.

KAN VÆRE LIVREDDENDE: En lege holder opp et legemiddel, Dectancyl, som inneholder deksametason. Ifølge britiske forskere kan steroidet redusere dødeligheten for covid-19-pasienter på respirator med en tredjedel.

Foto: Bertrand Guay / AFP

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge eksperter i Storbritannia kan en lite dose av medikamentet være et gjennombrudd i behandlingen av alvorlig syke covid-19-pasienter, ifølge BBC.

– Det er det eneste stoffet som så langt har vist seg å redusere dødeligheten – og det reduserer dødeligheten betraktelig. Det er et stort gjennombrudd, sier professor Peter Horby ved Universitetet i Oxford, som har ledet forskningen, til BBC.

Steinar Madsen

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Foto: Legemiddelverket

Deksametason er et syntetisk glukokortikoid, en form for steroid. Legemiddelet har inngått i det som omtaltes som verdens største forskningsprosjekt på allerede eksisterende medisiner som kan fungere mot covid-19.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, beskriver de nye funnene som «veldig interessante».

– Deksametason er et rimelig legemiddel, og om dette holder stikk vil det være en nyttig behandling for noen av de mest alvorlig syke covid-19-pasientene.

– Koster 420 kroner å redde et liv

I den nye studien fikk 2000 covid-19-pasienter innlagt på sykehus deksametason. Resultatene ble sammenlignet med 4000 pasienter som ikke fikk medikamentet.

Oxford-studien konkluderer med at en dose deksametason kan redusere dødsrisikoen for pasienter som får respiratorbehandling med en tredjedel (fra 40 til 28 prosent). For pasienter som får tilført oksygen, reduseres dødeligheten med en femtedel (fra 25 prosent til 20 prosent), ifølge studien.

Forskerne anslår at behandlingen kan redde ett menneskeliv for hver åttende pasient som blir behandlet med respirator, og ett liv for om lag hver 25. pasient som behandles med oksygen.

Forskerne hevder at bruk av deksametason fra starten av koronautbruddet kunne reddet opp mot 5000 menneskeliv i Storbritannia alene.

– Det er en stor, stor fordel. Behandlingen innebærer å få deksametason i opp til ti dager, noe som bare koster om lag 5 pund (cirka 60 norske kroner). Man kan dermed si at det koster 35 pund (cirka 420 norske kroner) å redde et liv, sier professor Martin Landray, som har jobbet med studien.

– Må få tilgang til hele studien

Deksametason brukes allerede ved en lang rekke sykdommer der betennelsesdemping er viktig

– Hvis det virker, så er det nok fordi det demper den kraftige betennelsen noen pasienter får i lungene, forklarer Madsen.

Han understreker at det er viktig at norske fagfolk nå får tilgang til alle resultatene av studien, så man kan gjøre en egen vurdering, før legemiddelet eventuelt kan tas i bruk for covid-19-pasienter i Norge.

– Det vil være i første omgang bli vurdert av de ekspertene som behandler pasienter med covid-19-sykdom, altså leger som driver intensivbehandling, foreninger for leger som driver med dette, og myndighetene, sier Madsen.

Madsen viser til at det har vært flere eksempler på at nærmere undersøkelser av lignende studier har vist at resultatene ikke holder vann. Han påpeker at norske eksperter også må vurdere bivirkningene av det han beskriver som et kraftig legemiddel.

– Deksametason har en rekke bivirkninger, blant annet forstyrrelser i sukkerstoffskiftet og det kan gi tendens til magesår, i tillegg til flere andre ting.

Fagsykepleier Ingvil Sundelin inne på isolatet

Fagsykepleier Ingvil Sundelin på isolatet ved Diakonhjemmet sykehus, der de mest alvorlige koronapasientene behandles. I sengen ligger det en dukke som får behandling med respirator.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

Særlig viktig for fattige land

Ifølge BBC er det ventet at bruken av deksametason vil være til særlig stor hjelp i koronabehandling i fattige land som er hardt rammet av pandemien.

Om lag 19 av 20 pasienter med koronavirus blir friske uten å måtte bli innlagt på sykehus. I tillegg blir de fleste som legges inn sykehus friske, men noen trenger tilførsel av oksygen eller mekanisk pustehjelp.

Det er disse pasientene som er i målgruppen for deksametason-behandling, ifølge de britiske forskerne.

Ifølge de britiske forskerne ser det imidlertid ut til at legemiddelet forhindrer noe av skaden som kan oppstå når kroppens immunforsvar overreagerer på et stoff, en reaksjon som i verste fall kan være dødelig.

Status Norge

Sist oppdatert: 10.08.2020
326
Siste uke
16
Innlagt
256
Døde

SISTE NYTT

Siste nytt