Britene tirrer EU med å stanse trygd til utlendinger

LONDON (NRK.no): Innvandrere fra EU skal ikke få nyte like godt av Storbritannias velferdsgoder som britene selv. Iallfall ikke hvis statsminister David Cameron får viljen sin. Han frykter en strøm av såkalte «velferdsturister» fra Bulgaria og Romania på nyåret. EU er ikke begeistret over planene.

David Cameron

Storbritannias statsminister David Cameron ønsker å gjøre landet mindre attraktivt for det de kaller «velferdsturisme».

Foto: Francois Lenoir / Reuters

Om ikke forholdet mellom Storbritannia og EU var anstrengt fra før, blir det iallfall trøblete når den britiske regjeringen vil gjøre det vanskeligere for innvandrere fra EU å bosette seg i landet.

Statsminister David Cameron vil gjøre Storbritannia til et langt mindre attraktiv sted å reise for folk som vil søke trygd og stønader. Blant annet vil ledighetstrygd for ikke-britiske borgere bli begrenset til seks måneder, og kan tidligst søkes om tre måneder etter at de har kommet til landet.

Kaster ut de som kommer tomhendt

Dersom regjeringen får viljen sin, innføres det en minsteinntektstest for ikke-britiske EU-arbeidere som søker om arbeidspenger og andre støtteordninger for dem som jobber deltid. Nyankomne arbeidssøkere fra EU vil heller ikke ha rett til å søke om bostøtte.

Den britiske regjeringen har i lengre tid sett seg lei på det den mener er EU-borgere som flytter til Storbritannia uten å bidra til storsamfunnet, og beriker seg i stedet av trygdeordninger på bekostning av britiske skattebetalere.

Fra nyåret kan også folk fra Bulgaria og Romania reise fritt i EU, og den britiske statsministeren frykter at innvandringen og belastningen på trygdesystemet vil øke ytterligere.

I forslaget som nå ligger på bordet, vil innvandrere som tas i å tigge eller sove på gaten, blir kastet ut av landet, og nektes innreise i landet igjen for det neste året.

Bråk med EU

Allerede tidlig i høst annonserte David Cameron at han ønsket å utfordre EU på mye av dens regelverk. Både i hans eget parti, de konservative, og i befolkningen generelt er det en gryende skepsis til EU. Mange stiller spørsmål ved om Storbritannia er tjent med fortsatt å være medlem, og Cameron har lovet en egen folkeavstemning om saken etter neste parlamentsvalg i 2015.

EU-ministre ser ikke bare med blide øyne på at øyriket i vest skal trekke opp egne lover og regler, og forslagene vil mest sannsynlig bli utfordret av Europa-kommisjonen med henvisning til direktivet om fri flyt av arbeidskraft. Regjeringen mener på sin side at forslaget er innenfor regelverket.

Statsminister David Cameron sier det er på tide med et oppgjør med hva som skal kvalifisere til retten til å reise, bo og jobbe innenfor EU.

– Vi må innse at fri flyt har blitt en utløser for store forflytninger av mennesker, på grunn av store forskjeller i inntekt. Det tømmer ressurser fra land som trenger å holde på de beste folkene og setter press på lokalsamfunn.

Og la til:

– Fri flyt burde ikke handle om å eksportere barnetrygd, jeg ønsker å jobbe sammen med våre europeiske kolleger i dette spørsmålet.

EU-kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering, Laszlo Andor, oppfordret i BBC radio i morges regjeringen til ikke å skap hysteri i befolkningen, og mener britene ikke blir fortalt om alle fordelene med innvandring.

Andor hevdet at det allerede var et regelverk som ivaretar såkalt «velferdsturisme», og la til:

– Vi trenger en mer realistisk fremstilling, ikke en som gis under press eller hysteri, slik det noen ganger blir i Storbritannia. Det er sannheten som må presenteres, ikke falske antakelser, sa Andor.

EU-kommissæren mener Storbritannias økonomi har nytt godt av innvandrere fra Polen og andre land, og mener forslagene til David Cameron fremstiller landet som et «ekkelt» land i unionen.

Politisk støtte

Tradisjonelt sett har regjeringspartneren Liberaldemokratene hatt en annen holdning i innvandringsspørsmål, men denne gangen står regjeringspartiene samlet. Det gjør det også lettere for Cameron når han ønsker å reforhandle Storbritannias tilknytning til EU før en eventuell folkeavstemning om spørsmålet i 2017.

Lederen av Liberaldemokratene, Nick Clegg, som også er visestatsminister, sier til avisen The Times at innskrenkningene er fornuftige.

– Enhver som mener vi kommer best ut av det som en nasjon som ser utover, burde støtte disse endringene. Hvis ikke vi tar tak i problemene, vil Europa-tilhengere gi fra seg den debatten til verdens UKIP-partier, sa Clegg, med henvisning til det britiske anti-EU partiet UKIP, eller uavhengighetspartiet.

Ved å henvise til kostnadene ved å betale ut trygd og sosiale goder til øst Europeere har UKIP vokst til å bli landets tredje største parti, større en Liberaldemokratene, og stjeler mange EU-skeptiske velgere fra de konservative.

Dårlig tid

Det er bare litt over en måned til 1. januar, datoen hvor også rumenere og bulgarere kan benytte seg av «fri flyt» i Europa. Den viktigste delen av forslaget fra regjeringen, tre måneders forbud mot å søke om trygd, må hastevedtas dersom loven skal kunne tre i kraft fra årsskiftet.

De andre forslagene kan, ifølge The Times, innføres uten lovendringer, og vil kunne gjelde fra nyåret. Men helt fri for sosiale forpliktelser er ikke Storbritannia. Dersom innvandrere fra EU skaffer seg jobb, vil de ha krav på bostøtte.

Skeptikerne av forslaget peker på at myndighetene må kunne bevise at innvandrere ikke har realistiske sjanser til å få seg jobb, når de vil ta fra dem ledighetstrygd etter et halvt år.

Forslagene fra regjeringen er likevel strengere enn mange trodde, og viser noe av frykten i regjeringen for Uavhengighetspartiets (UKIP) popularitet før det skal velges nye medlemmer til EU-parlamentet neste år. De konservative frykter at de vil miste mange seter til UKIP.

I morgen legges det frem nye tall for innvandringen til Storbritannia. Ifølge flere aviser vil de vise at netto innvandring gjennom 2012 var på 176.000 personer, en oppgang fra 153.000 i perioden september 2011 til september 2012.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt