Britene frykter vannmangel

Britene forbereder seg på vannmangel til sommeren etter to nedbørfattige vintre på rad.

Tørke i England

Vannstanden er svært lav i dette vannreservoaret i Cropston i Midt-England.

Foto: DARREN STAPLES / Reuters

Grunnvannivået er mange steder det laveste på 35 år, mens vannstanden i mange elever, kanaler og reservoarer er faretruende lav på grunn av små nedbørmengder.

I kveld erklærte myndighetene tørke i de sørøstlige delene av landet og advarte om omfattende vannmangel også i mange andre deler av landet. Tidligere er det erklært tørke også i landsdelen Anglia nord og nordøst for London.

Vannmåler i tomt engelsk vannreservoar

Vannmåler i reservoaret i Cropston i England har havnet på land.

Foto: DARREN STAPLES / Reuters
Caroline Spelman

Storbritannias miljøvernminister Caroline Spelman ber britene spare på vannet fra og med nå.

Foto: SUZANNE PLUNKETT / Reuters
Bank of England

Vrengte paraplyer foran Bank of England i London har hittil vær et vanlig syn, men nå er det vannmangel og tørke britene frykter.

Foto: Matt Dunham / Ap

I sørøst har det bare kommet 73 prosent av normal nedbørmengde fra oktober til januar. Så lite nedbør har ikke falt i dette området siden 1992.

Elven Lee nord for London har en vannføring på 24 prosent av det normale.

Krisemøte

I dag har myndighetene holdt et krisemøte om vannmangelen. Med på møtet var representanter for regjeringen, vannverk, bondeorganisasjoner og dyreverngrupper.

Etter møtet sa miljøvernminister Caroline Spelman at flere områder blir rammet.

– Vi ber alle spare på vannet, og begynne nå, sa Spelman.

– I fjor gikk vannmangelen utover landbruket, men i år er det sannsynlig at også den offentlige forsyningen vil bli rammet dersom det ikke snart kommer betydelige nedbørsmengder, sa Spelman til BBC .

Offentlige organer opplyser at det er mindre grunnvann og mindre vann i mange elver enn under tørken i1976, da det også var en svært varm sommer, da myndighetene måtte kjøre ut vann til mange som ikke hadde vann i springen.

Så langt blir det neppe nødvendig å gå denne gangen, men det er allerede innført restriksjoner i de mest utsatte områdene av ikke nødvendig vannbruk, slik som hagevanning.

Klimaendringer

– Selv om Storbritannia har et rykte på seg for å være svært regnfullt, så kan vi få ei framtid med mindre nedbør og det kan bli vanskeligere å forutsi hvor regner vil komme, heter det i en melding fra miljøverndepartementet.

Departementet mener årsaken blant annet er klimaendringer, befolkningsøkning og endringer i levemåten.

En gjennomsnittlig britisk husholdning bruker 100.000 liter vann i året.

Situasjonen er imidlertid ikke lik i hele landet. Skottland har hatt mer regn enn på over 100 år, og det har også kommet rikelig nedbør i Wales og nordvest i England

SISTE NYTT

Siste nytt

Tornado i Tsjekkia har ført til store ødeleggelser.

Store ødeleggelser etter tornado i Tsjekkia

Flere døde etter at en tornado forårsaket store ødeleggelser sørøst i Tsjekkia torsdag. – En halv landsby er jevnet med jorden, opplyser en viseordfører.