Hopp til innhold

Botswana vil tillate skyting av elefanter

Mens dyrevernere slår alarm om at elefanter står i fare for å dø ut, vil myndighetene i Botswana tillate jakt på dyret. Beslutningen er populær blant bøndene i landet.

elefanter i Chobe i Botswana

Elefanter som aner fred og ingen fare i Chobe nasjonalpark nord i Botswana. Nå kan det bli tillatt å skyte elefanter i landet.

Foto: Charmaine Noronha / AP

I Botswana i det sørlige Afrika har det pågått en strid som minner om bråket omkring ulven i Norge.

Bøndene i Botswana har i lengre tid klaget til myndighetene fordi elefanter angriper husdyr og ødelegger avlingene. Av og til blir også mennesker angrepet.

Det er valgår i Botswana, og den sittende regjeringen har gjort et vedtak som er svært populært på landsbygda: Det skal bli tillatt å skyte elefanter.

Småfly over elefanter på grensen mellom Namibia og Botswana

Et fly fra organisasjonen Elephants without border flyr over en flokk med elefanter nær Ngoma på grensen mellom Botswana og Namibia. Nå kan det bli tillatt å skyte elefanter i Botswana.

Foto: AFP/NTB Scanpix

Dyrevernere slår alarm fordi tallet på elefanter i Afrika har gått dramatisk ned de siste årene. WWF mener elefanten som rase står i fare for å dø ut.

Fra 20 millioner til 350.000

Før europeerne koloniserte de fleste landene i Afrika, kan det ha vært 20 millioner elefanter på kontinentet, skriver CNN.

I 1979 var antallet elefanter i Afrika redusert til 1,3 millioner.

En omfattende panafrikansk undersøkelse i regi av Great Elefant Census, viste at fra 2007 til 2016 ble tallet på elefanter redusert med 30 prosent, eller 144.000 dyr.

I dag skal det være om lag 350.000 elefanter igjen i Afrika.

1 av 3 elefanter er i Botswana

Botswana i det sørlige Afrika huser i dag 130.000 elefanter, det utgjør om lag en tredel av alle elefanter i Afrika.

Regjeringen i hovedstaden Gaborone satte ned en komité i 2018 som skulle granske muligheten for å oppheve forbudet mot å jakte på elefanter.

Komiteen har drøftet ideen og mottatt råd fra dyrevernere, frivillige organisasjoner, turistnæringen, lokalsamfunn og bondeorganisasjoner.

Komiteen foreslår at bønder som lider tap på grunn av elefanter, skal få lov til å skyte dyrene og at elefantkjøttet skal selges som dyrefôr.

Dyrevernere frykter at beslutningen vil føre til masseskyting av elefanter og at dyret kan bli truet.

Krypskyting

Verdens naturfond (WWF) bekrefter at det er krypskyting som er den desidert største trusselen mot elefantene.

Krypskyttere dreper elefantene, hugger av støttennene og lar resten av dyret ligge igjen. Støttennene har stor verdi, spesielt i en del land i Asia. Elfenbenet blir brukt som ingrediens i medisin og potensmiddel i enkelte land.

krypskyting elefanter botswana

Oberst George Bogatsu i forsvaret i Botswana viser fram en elefantkropp uten hode og støttenner etter at det ble oppdaget at krypskyttere hadde skutt 87 elefanter. Det skjedde nær nasjonalparken Chobe i september 2018.

Foto: Monirul Bhuiyan / AFP

Støttennene blir også solgt til mennesker som lager smykker og pyntegjenstander, eller andre former for suvenirer.

Det er også andre grunner til at elefanter trues.

I 2016 lanserte WWF en rapport som viser at klimaendringen truer elefantene. De tåler ekstreme temperatursvingninger dårlig.

En tredje viktig faktor er tap av leveområder, og konflikten med mennesker som det utløser.

Konflikt mellom mennesker og elefanter

I dag blir det som før var elefantenes leveområder, brukt av mennesker i større grad enn før. Dyrene konkurrerer med menneskene om det samme geografiske området.

Bønder som lever av dyrehold og avlinger i Botswana, Namibia og Zimbabwe, opplever på kroppen at næringen deres er truet.

Elefanter som kan veie 5 til 6 tonn, kan gjøre enorme ødeleggelser på kort tid. Organisasjonen IUCN som har sett på det problematiske forholdet mellom mennesker og elefanter, viser at alt som kommer i elefantenes vei kan bli ødelagt.

IUCN nevner raserte bolighus, knuste uthus, ramponerte vannforsyningsanlegg, drepte husdyr og ødelagte avlinger.

I visse tilfeller blir også mennesker drept. 26. april i år ble en ung mann drept av en elefant. Merafhe Capple Shamukuni var på vei til jobb da angrepet skjedde nær byen Kasane nord i Botswana.

mor til mann drept av elefant i Botswana

En mor viser fram bilde av sønnen som nylig ble drept av en elefant. Merafhe Capple Shamukuni gikk til fots da han ble angrepet 26 april på vei til jobben.

Foto: Monirul Bhuiyan / AFP

Sårbar eller truet dyreart?

Det er en dramatisk nedgang i antallet elefanter i Afrika de siste årene. Det pågår en diskusjon om elefanten er en truet dyreart eller en sårbar dyreart.

Konklusjonen til Illustrert Vitenskap er at status er endret fra truet dyreart til sårbar dyreart i landene i det sørlige Afrika, som Botswana, Namibia og Zimbabwe. Flere kilder hevder at bestanden stiger i den delen av Afrika, mens bestanden allerede er utryddet i andre land sentralt på kontinentet.

WWF skriver at bestanden er sårbar og at arten har høy risiko for å dø ut.

SISTE NYTT

Siste nytt