Hopp til innhold

– Flere brannstiftere bak «Scandinavian Star»-ulykken

En ny uavhengig granskning av «Scandinavian Star»-ulykken fastslår at den danske passasjeren som fikk skylden for brannen, antakeligvis var uskyldig. Nå ber eksperter om hjelp fra FBI.

"Scandinavian Star"

Skipet i brann ved kaia i Lysekil.

Foto: Dalsnes, Tor Arne / SCANPIX

159 mennesker omkom i brannen på «Scandinavian Star» 7. april 1990. Den offisielle etterforskningen av ulykken konkluderte med at brannen var påsatt av en passasjer om bord i skipet.

ALT OM: Scandinavian Star-brannen

Den danske passasjeren som ble utpekt som brannstifter, var kjent i Danmark som pyroman. Saken mot ham ble imidlertid henlagt fordi han også omkom i brannen.

LES OGSÅ: Stevner dansk justisminister

LES OGSÅ: Avviste ny Scandinavian Star-granskning

LES OGSÅ: Vil granske "Scandinavian Star"

– Flere brannstiftere

To ledende eksperter innen brannsikkerhet berører nå i en fersk rapport forhold rundt hendelsesforløpet som tidligere ikke har blitt gransket.

Ingeniørene Pierre Palmberg og Henrik Georgsson, begge tilknyttet Universitetet i Lund i Sverige og konsulentselskapet Sweco, er uavhengige eksperter innen brannsikkerhet som på eget initiativ har involvert seg i «Scandinavian Star»-saken.

Scandinavian Star

Brann om bord i passasjerferjen 'Scandinavian Star' i Skagerrak mellom Oslo og Fredrikshavn.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

I den ferske rapporten, som er utgitt av Sweco, hevder ekspertene blant annet at det var i alt seks påsatte branner på «Scandinavian Star» 7. april 1990, og at flere brannstiftere må ha vært med på å starte brannene.

Ber FBI granske saken

Palmberg og Georgsson har sendt en kopi av den foreløpige rapporten til det føderale politiet i USA, FBI.

Siden det amerikanske selskapet SeaEscape sto oppført som eier av ”Scandinavian Star” da ulykken skjedde, håper Palmberg og Georgsson at FBI vil foreta en egen granskning av ulykken.

– Ifølge obduksjonen døde den påståtte brannstifteren under brann nummer to. Dette viser at den påståtte brannstifterens skyld er høyst tvilsom, skriver Palmberg og Georgsson i brevet til FBI.

I brevet til FBI informerer ingeniørene blant annet om at i alt seks branner ble påsatt, og at en ny og grundig etterforskning etter all sannsynlighet vil vise at det var to eller flere brannstiftere om bord i skipet.

LES OGSÅ: 15 år siden katastrofebrannen

LES OGSÅ: Gir ikke opp håpet om «Scandinavian Star»-svar

LES OGSÅ: Ikke ny "Scandinavian Star"-etterforskning

– Brannstifterne kjente skipet

De to ingeniørene mener også at deres granskning viser at brannene må ha vært planlagt og utført av folk med nær kjennskap til selve skipet og dets tekniske system, samt kunnskap om brannutvikling.

I tillegg må brannstifterne ha hatt tilgang til avlåste kontrollrom der man styrte det tekniske på skipet.

– Den påståtte brannstifteren hadde ingen kunnskaper om skipet og branndynamikk, og han hadde ikke adgang til områdene det er snakk om, sier de to ingeniørene om dansken som ble siktet for brannen.