Bekrefter funn av livsgassen metan på Mars for første gang

Det bekreftede funnet av gassen metan kan tyde på at det finnes noe levende på Mars. Både en robot på bakken og en satellitt i bane har oppdaget gassen, som her på jorden blir produsert av bakterier.

Gale krater på Mars i falske farger

BLE OPPDAGET HER: Krateret Gale på Mars i falske farger som viser høydeforskjeller. Her ble den samme konsentrasjonen av livsgassen metan oppdaget av to forskjellige instrumenter.

Foto: ESA

Forskerne har også tidligere meldt om funn av det de mener er metan på planeten Mars. Det har imidlertid vært flere utfordringer knyttet til funnene.

Det ene er at de har presset instrumentene til det ytterste. Det andre - og største - problemet, er at de mulige oppdagelsene aldri har blitt bekreftet av andre kilder.

Nå har det kommet en slik bekreftelse, melder forfatterne bak en artikkel i forskningspublikasjonen Nature.

Det er den amerikanske roboten Curiosity og den europeiske satellitten Mars Express som begge rapporterer at de oppdaget metan på samme sted.

Sammentreffet ble oppdaget da forskerne gjennomførte nye analyser av data fra Mars Express, melder den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

Satellitten Mars Express

SKARPE SENSORER: Mars Express fanget opp den kjemiske signaturen til gassen metan. Neste gang den kikket, var gassen borte.

Foto: ESA

Gale krater

Curiosity har helt siden landingen på Mars i 2012 arbeidet i krateret Gale nær ekvator på den røde planeten.

15. juni 2013 målte den en konsentrasjon av metan i atmosfæren rundt seg.

Dagen etter passerte Mars Express over området. Med det italienske instrumentet «Planetary Fourier Spectrometer» registrerte den også en konsentrasjon av metan. Gassen så ut til å komme fra et område omtrent 500 kilometer øst for Gale.

Der er det mest sannsynlig is rett under overflaten.

– Metanet kan ha sluppet ut av sprekker i isen som danner seg sporadisk når deler av permafrosten smelter, forklarer Mars Express-forskeren Marco Giuranna til New York Times.

Medusa Fossae på Mars

KAN VÆRE LIV HER: Dette er området Medusa Fossae på Mars. Gjennom sprekker i permafrosten kan det periodisk sive ut metan fra biologiske prosesser.

Foto: ESA

Hvorfor liv?

Metan blir raskt brutt ned når det slippes ut i den tynne atmosfæren på Mars. Gassen må derfor bli tilført atmosfæren for at den skal kunne oppdages. Det må finnes en kilde.

Konsentrasjonen av metan som både roboten og satellitten oppdaget i 2013, var borte innen kort tid.

På jorden dannes metan både i geologiske prosesser og i levende vesener. Bakterier som lever i områder der de ikke har tilgang til oksygen, skiller ut metan som avfallsstoff.

Det er slike som får kuer til å rape metan.

– Dette kan være et tegn på liv, skriver forskerne bak artikkelen i Nature.

Prosesser på Mars som kan produsere metan

VEIER TIL METAN: Denne grafikken viser hvordan metan kan oppstå på Mars. En av hoved-hypotesene er at det blir produsert av såkalte anaerobe bakterier.

Foto: ESA

Hvorfor ikke liv

Metan kan imidlertid bli produsert på Mars i en rekke forskjellige prosesser som ikke inkluderer at noe lever der nå:

  • Det kan bli lagd når noe som var levende for lenge siden blir brutt ned. Det kan bety at liv fortsatt er der, fordi eksempler fra jorden viser at liv overlever det aller meste.
  • Det kan bli skapt gjennom en prosess som på engelsk kalles «serpentinization». Mineraler blir omdannet i et miljø der det er både flytende vann og varme. Det igjen kan vise at forholdene for nåværende liv er gode.
  • Det kan bli produsert når ultrafiolett lys treffer overflaten og omdanner både organiske og uorganiske stoffer. En slik prosess kan neppe forklare den plutselige konsentrasjonen som er oppdaget.
Trace Gas Orbiter

KAN HA MANGE SVAR: Tegning av satellitten Trace Gas Orbiter. Det viser øyeblikket de den begynte å bremse ned ved Mars i 2017 for å komme nærmere overflaten.

Foto: ESA

Veien videre

Dersom liv finnes på Mars, og det viser seg at det har en annen opprinnelse enn livet på jorden, noe som ikke er selvsagt, så kan det fortelle oss mye om sannsynligheten for liv andre steder i universet.

Forskerne er derfor ivrige i å forfølge dette sporet.

Det kanskje viktigste bidraget i denne jakten, er den europeiske satellitten Trace Gas Orbiter som nå er i bane rundt Mars. Ett av hovedoppdragene er å lete etter metan.

– Den har med seg de mest følsomme instrumentene av sin type som noensinne er sendt til en annen planet, sa ledende forsker Håkan Svedheim til NRK under oppskytningen av satellitten i 2016.

ESA opplyser nå til NRK at de vil komme med informasjon om data fra satellitten 10. april.

SISTE NYTT

Siste nytt