Hopp til innhold

BBC: Storbritannia vil kopiere Norges panteordning

En delegasjon har vært i Norge på vegne av britiske myndigheter for å se nærmere på hvordan vi returnerer plastflasker.

Pant

SUKSESS: Den norske pantemodellen beskrives som en suksess av BBC, som melder at britiske myndigheter har lyst til å lage sin egen variant.

Foto: Petter Strøm / NRK

BBC skriver på sine nettsider at Storbritannia trolig kommer til å innføre den norske pantemodellen.

Den britiske regjeringens klimarådgivere skryter av den skandinaviske og norske pantemodellen, og sier den har redusert plastutslipp i naturen kraftig. BBC skriver at 97 prosent av alle plastflasker gjenvinnes i Norge i dag.

Infinitum, som driver panteordningen i Norge, opplyser til NRK at 87 prosent av dette er flasker som går direkte til høyverdig materialgjenvinnning, altså via panteautomaten. 10 prosent går til energigjenvinning, og inkluderer flasker som er kastet sammen med annet avfall.

«Industridrevet»

Dette har imponert britene så mye at en delegasjon allerede har vært i Norge på vegne av den konservative regjeringen til Theresa May for å undersøke muligheten for å kopiere den norske modellen, som ble innført i 1992.

Videre beskrives modellen de fleste nordmenn allerede kjenner godt: Forbrukeren betaler et lite depositum på hver flaske. Når flasken returneres i en automat, får forbrukeren tilbake pantesummen.

Den samme ordningen finnes allerede i de andre nordiske landene, Tyskland, samt noen delstater i USA og Canada, skriver BBC.

– Lett å overføre

Kjell Olav Maldum er administrerende direktør i Infinitum, selskapet som driver panteordningen for gjenvinnbar drikkevareemballasje i aluminium, stål og plast i Norge. Maldum sier til BBC at det norske systemet lett kan overføres til Storbritannia.

– De finnes andre resirkuleringsmodeller, men vi mener at vårt er det mest kostnadseffektive. Vi mener det kan gjenskapes i Storbritannia – og alle andre steder.

– Vårt prinsipp er at hvis selskapene som selger drikke kan sørge for å få flaskene til butikkene, for å selge produktet sitt, så kan de også samle sammen de samme flaskene.

Ifølge BBC har den britiske regjeringen vegret seg for å ta avgjøreslen om hvilken pantemodell man skal gå for, blant annet av frykt for å la seg overkjøre av drikkevarebransjens egne lobbyister.

I tillegg er mange mindre butikkeiere i Storbritannia redde for de administrative kostnadene knyttet til returordninger. Sajana Pariyar, som jobber på en Joker-butikk i Oslo sentrum, mener imidlertid ordningen er god, fordi den sørger for at kunder kommer til butikken for å pante og handle.

– Ordningen bidrar til at flere folk kommer til butikken. Den er bra for omsetningen, sier Pariyar til BBC.

Hever pantesatsene i Norge

Her hjemme har regjeringen vedtatt å doble panten på småflasker og bokser. Pantesatsen på bokser og flasker på en halv liter eller mindre heves til 2 kroner, mens pantesatsene på større bokser og flasker heves til 3 kroner, opplyste Klima- og miljødepartementet i november i fjor.

– Disse satsene har vært uendret siden 1993. Vi har et svært godt retursystem, og skal vi ha det i framtiden også må vi justere satsene opp av og til. Nå gjør vi det etter 24 år, sa daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NRK.

Vedtaket trådte i kraft ved nyttår, men de gamle satsene kan brukes i en overgangsperiode frem til 1. september 2018, slik at bransjen får tid til å merke ny emballasje og oppdatere sine systemer.

SISTE NYTT

Siste nytt