Barn teiknar fengselsbilete frå interneringsleirane – tidlegare barneombod ber Noreg reagere

I amerikanske interneringsleirar for migrantar blir barn haldne i varetekt utan foreldre. Nye teikningar frå barn som har sete i leirane, viser korleis dei sjølv skildrar forholda.

Teikning frå interneringsleir i USA

I BUR: Slik ser ein av teikningane ut. Her er det tydeleg at dei fem strekmennene er låste inne i det som ser ut som eit bur eller ei fengselscelle.

Foto: Handout . / Reuters

Då migrantbarn blei spurde om å teikne kva dei hadde erfart i amerikansk varetekt på grensa til Mexico, laga dei teikningar som viser det som ser ut som fengselsceller.

Teikningane skildrar barna sine eigne tolkingar av korleis det er på innsida av interneringsleirane.

Det er den amerikanske foreininga for barnelegar (AAP) som onsdag publiserte teikningane, skriv Time.

Nå reagerer fleire på korleis forholda for barna er i leirane.

– Å bli haldne i slike interneringsleirar er høgst skadeleg. Mange av desse barna vil streve med etterverknader heile livet, seier Reidar Hjermann, psykologspesialist, leiar av Norsk psykologisk menneskerettsutval og tidlegare barneombod.

Hjermann, som er tidlegare barneombod, er heilt klar på at Noreg må gripe inn.

Reidar Hjermann, psykologspesialist

KRITISK: Reidar Hjermann, psykologspesialist og leiar av Norsk psykologisk menneskerettsutval er kritisk til korleis USA bruker interneringsleirar for barn.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Eg forventar at norske styresmakter gir klar og tydeleg beskjed til sine allierte i USA om at dette er ein heilt uakseptabel og skadeleg måte å behandle barn på.

Barn i bur

På eit av bilda kan ein sjå fem personar som ligg i eit bur eller ei celle. Dei har teppe over seg. Ei vakt kontrollerer utgangen.

Fem strekmenn står inne i eit bur på eit anna bilde, og på utsida av buret står det vakter med hattar og med det som kan tolkast som våpen på hofta.

På eit tredje bilde kan ein sjå det som liknar ei fengselscelle, med gitter og dør. Inne i cella er det teikna det som ser ut som to toalett og ein vask.

Teikning frå interneringsleir i USA

KALDT: Barna skal få delt ut pledd til å ha over seg. Men det er rapportert om at dette ikkje skal vere tilstrekkeleg, og at mange barn er kalde og blir sjuke.

Foto: Handout . / Reuters

Bjørn-Richard Monsen er regionsleiar for Asia og Sør-Amerika i Redd Barna. Han har sett teikningane. Slik beskriv han dei:

– Vi ser at barn har opplevd ein situasjon dei ikkje skal oppleve. På teikningane er det gitter, dårlege sanitærforhold og menneske bur tett. Vi har sett liknande teikningar i andre situasjonar der barn har gått gjennom tøffe opplevingar.

– Store avgrensingar fridom

– Dette er ønska vald mot barn. Amerikanske styresmakter går inn i med opne auge i ein situasjon der mange barn blir utsett for store avgrensingar i deira fridom og menneskelege rettar, seier det tidlegare barneombodet.

Teikning frå interneringsleir i USA

FENGSELSCELLE: På dette bildet ser ein at barnet har teikna noko som liknar på ei fengselscelle.

Foto: Handout . / Reuters

I Redd Barna er dei ikkje like tydelege på at USA nå gjer seg skuldig i brot på menneskerettar, men kritiserer likevel landet.

– Land som USA, som jobbar for menneskerettar, bør behandle barn på ein betre måte. Vi i Redd Barna meiner at barn ikkje skal bli behandla slik i 2019, seier Monsen.

Han fortset:

– Det eg reagerer på er at barn blir innelåst og har sete i fengselsliknande situasjonar. Slikt skal ikkje barn oppleve.

– Sårbar periode for barna

På spørsmål om kva slags leirar barna har sete i, seier Monsen:

Bjørn-Richard Monsen

REDD FOR FORHOLDA: – Barna har opplevd ein situasjon dei ikkje skal oppleve, seier Bjørn-Richard Monsen i Redd Barna.

Foto: Ingrid Lund / Redd Barna

– Det er dei første leiarane ein kjem til når ein kryssar grensa og blir stoppa i USA eller har registrert seg som flyktning i landet. Dette er ein sårbar periode for barna som kjem.

Det er ikkje bekrefta kva for ein leir barna blei haldne i eller kor lenge dei sat der.

Marsha Griffin er barnelege og talsperson for AAP. Førre veke besøkte ho Central Processing Center i McAllen i Texas, også kjent som Ursula.

Til Time seier ho at barna sine teikningar viser eksakt kva ho sjølv såg i interneringsleiren.

AAP skal ha fått teikningane av ein ikkje-identifisert psykisk helse- og sosialarbeidar som spesialiserer seg på traume for latinamerikanske barn.

Teikningane skal ha blitt laga av ein ti år gammal gut frå Guatemala, eit elleve år gammalt barn frå same land og eit tredje barn som berre er identifisert som ti år gammal.

SISTE NYTT

Siste nytt