Barn risikerer liv og helse i illegale gullgruver på Filippinene

Tusenvis av barn, noen så unge som 9 år, arbeider i ulovlige gruver på Filippinene. Myndighetene sier de ikke makter å kontrollere alt.

11 år gammel gutt på jobb i gullgruve i Camarines Norte på Filippinene
Foto: Mark Z. Saludes/Human Rights Watch

Forholdene for ungene i hundrevis av små, illegale gruver er livsfarlige og helt skrekkelige, sier menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

Ifølge en ny rapport som den New York-baserte organisasjonen har laget, arbeider barn nesten uten beskyttelse i 25 meter dype og ustabile gruver som ikke er sikret mot sammenrasing.

Filippinske barn arbeider under skrekkelige forhold i små gullgruver. Myndighetene gjør veldig lite for å stoppe det."

Juliane Kippenberg, direktør, Human Rights Watch

Noen av gruvene er også under vann, slik at barna må dykke for å hente opp slam som kan inneholde det edle metallet.

De som dykker i det gråbrune, grumsete vannet, gjør det uten dykkerutstyr, masker eller oksygentanker.

Dykker med luftslange i gullgruve i Santa Milagrosa på Filippinene

ENKELT UTSTYR: Med luftslange i munnviken og uten dykkermaske eller annet utstyr, oppholder dykkerne seg i de vannfylte gruvegangene i opptil tre timer av gangen. Denne dykkeren arbeider i Santa Milagrosa.

Foto: Mark Z. Saludes/Human Rights Watch

Dykkerne oppholder seg under vann i flere timer, mens sekk på sekk med slam heises opp. Barna får luft gjennom et tynt plastrør som de holder i munnviken. Røret er koblet til en kompressor på overflaten som pumper ned luft til dem i de dype undervannssjaktene.

Livredde barnedykkere

Emerita Pernicita med bildet av hennes sønn Nel (17) som døde i gruven på Filippinene

MISTET TO SØNNER: Emerita Pernicita med bildet av hennes sønn Nel (17) som døde i gruven på Filippinene sammen med sin voksne bror.

Foto: Mark Z. Saludes/HUman Rights Watch

14 år gamle Dennis forteller at han var 13 første gang han dykket ned i de mørke, 10 meter dype undervannsgruvene.

– Jeg var under vann i to timer. Det føltes som om trommehinnene skulle eksplodere, har han fortalt til dem som har laget rapporten.

Dykkingen fører til at barna blir svimle, de kan få dykkersyke, hudproblemer, og noen drukner. I rapporten forteller barna og deres foreldre om dødsulykker og nestenulykker på grunn av svikt i lufttilførselen og ras i gruvesjaktene.

Kvikksølv

Under utvinningen av gull brukes også kvikksølv, et stoff som er livsfarlig og kan føre til uopprettelige helseskader. Kvikksølvet brukes uten verneutstyr og det avfallssorteres ikke ifølge rapporten.

Slike små gruver finnes i 30 av Filippinenes 81 provinser. Til sammen arbeider mellom 200 000 og 300 000 mennesker i disse gruvene. I 2014 ble det produsert 18 tonn gull i Filippinene.

Unge gullgravere i Camarines Norte på Filippinene

Det tunge arbeidet med å vaske ut gullet, gjøres av barn. Her får den 11 år gamle gutten et nytt lass.

Foto: Mark Z.Saludes/Human Ringhts Watch

Human Rights Watch har snakket med 135 mennesker om de ulovlige gullgruvene. Tallet inkluderer 65 barnearbeidere i alderen 9 til 17 år i provinsene Camarine Norte og Masbate i år og i fjor.

Svikter barna

Human Rights Watch sier at filippinske myndigheter svikter sin oppgave med å hindre at barna blir utnyttet.

Arbeider på vei opp fra gullgruve i Camarines Norte på Filippinene.

FARLIG ARBEID: Arbeider på vei opp fra en illegal gruve i Malaya på Filippinene.

Foto: Mark Z. Saludes/Human Rights watch.

Juliane Kippenberg som er direktør i Human Rights Watch sier at filippinsk lov forbyr farlig barnearbeid, men at myndighetene gjør lite for å få en slutt på barnearbeidet.

Landets arbeidsminister Rosalinda Baldoz sier til nyhetsbyrået Ap at regjeringen er opptatt av problemet, og at de som tvinger barn til å arbeide vil bli rettslig forfulgt. Barna skal sikres helsestell og utdanning, lover hun.

Ifølge offisiell statistikk hadde Filippinene 5,5 millioner barn i arbeid i 2011. 3,2 millioner av dem ble ansett som «barnearbeidere »fordi de arbeidet lange dager eller i farlige omgivelser.

Under kan du se filmen som Human Rights Watch har laget om de unge gullgraverne på Filippinene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt