Urix forklarer

Norge kan si ja til barnefamilier, men nei til enslige mindreårige

Debatten om barn på flukt er ladet med følelser. Hvem snakker vi om når vi snakker om de yngste i leirene i Hellas?

L76ugRXHa1w

En liten jente venter i havnen i Pireus etter å ha blitt flyttet fra Moria. Hun og andre ble overført til fastlandet etter et Covid-19 koronautbrudd i leiren.

Foto: GORAN TOMASEVIC

Skal eller skal ikke Norge ta imot barn fra leirene i Hellas? Og si så fall: hvem skal Norge ta imot?

Tre spørsmål er viktig:

 • Hvem er et barn?
 • Hva er en mindreårig enslig?
 • Hva har mindreårige krav på?

Ifølge FN er det om lag 13.000 barn i leirene som får sine grunnleggende rettigheter krenket i Hellas.

Skolegang, helse, fysisk utfoldelse, samvær meg egen familie og en trygg oppvekst er noen av rettighetene de ikke er sikret.

Hvem er et barn?

Ifølge FNs barnekonvensjon er et barn mellom 0 og 17 år. Den dagen du fyller 18 er du ikke lenger et barn.

FNs barnekonvensjon er den mest ratifiserte av alle internasjonale konvensjoner. Kun USA og Somalia har i dag ikke lovfestet konvensjonen.

Barn har krav på ekstra beskyttelse og har rettigheter som bortfaller den dagen de fyller 18.

Hva er en mindreårig enslig?

En mindreårig enslig asylsøker er en person under 18 år som har lagt ut på vandring alene eller kommet bort fra sine omsorgspersoner.

En enslige mindreårig asylsøker kan ha foreldre et annet sted.

En eldre og myndig bror eller søster vil normalt ikke regnes som omsorgsperson for en asylsøker under 18 år.

Hva har mindreårig krav på?

Mindreårige asylsøkere har krav på skolegang og særskilt omsorg frem til den dagen de fyller 18.

Enslige asylsøkere under 18 får utnevnt en verge av politiet. I Norge bor enslige mindreårige på egne asylmottak med tettere oppfølging. De under 15 blir overført til barnevernet.

Ved fylte 18 år får den nå voksne asylsøkeren utnevnt en advokat.

I Norge kan man ved fylte 18 år sendes ut om norske myndigheter mener retur til hjemlandet eller enkelte områder av i hjemlandet er trygt. Dette gjelder for eksempel Afghanistan.

En gutt i Morialeiren på Lesbos får en håndlaget ansiktsmaske av en hjelpeorganisasjon for beskytte seg mot koronaviruset

En gutt får et håndlaget munnbind av en hjelpearbeider fra Team Humanity, Denmark i Moria-leir på Lesvos. Bildet er tatt i mars i år.

Foto: MANOLIS LAGOUTARIS / AFP

Mindreårige i leirene i Hellas

Av de 13.000 barn som FN nå sier er i leire, er det 5463 som er enslige mindreårige.

Fordelt på alder, kjønn og land er sammensettingen som følger basert på tall fra Unicef fra februar i år:

 • Alder: 91 prosent mellom 14 og 18 år.
 • Kjønn: 93 prosent er gutter. 7 prosent er jenter.
 • 44 prosent er fra Afghanistan,
 • 21 prosent er fra Pakistan,
 • 11 prosent er fra Syria
 • 24 prosent fra andre land. I denne gruppen er det ofte asylsøkere fra Irak, Iran, Somalia, Eritrea, Kamerun, Nigeria, og Sudan.

Omlag en tredjedel av de 5463 enslige mindreårige bodde ved utgangen av februar i overfylte leire som Moria-leiren på Lesvos.

To spørsmål avgjør fremtiden til de yngste asylsøkerne i Hellas:

 • Hva er kriteriene for å ta imot noen mindreårige og ikke andre?
 • Kan Norge og andre land selv bestemme hvilke mindreårige de ønsker å ta imot?
krcex8qLdrY

Folk i kø utenfor Moria-leir. I mars flyttet greske myndigheter beboere til fastlandet for avlaste leiren. Leiren er bygd for under 3000 mennesker, men hadde i vinter mer enn 16 000 innbyggere.

Foto: MANOLIS LAGOUTARIS

Sårbarhetskriterier

I EU er det kun Luxembourg og Tyskland som har sagt ja til å ta imot mindreårige asylsøkere fra Hellas.

Det er ingen enighet i EU om hvordan Hellas skal få hjelp med de overfylte leirene på de greske øyene.

Det EU-kommisjonen har utarbeidet er en kriterieliste for dem som tilbyr seg å ta imot asylsøkere under 18 år.

De som skal prioriteres er:

 • Enslige
 • Mindreårige med omsorgspersoner, men med alvorlige medisinske behov

Dette er de viktigste medisinske kategoriene:

 • Alvorlige skuddskader
 • Amputerte kroppsdeler
 • Alvorlige genetiske og arvelige sykdommer
 • Leukemi og kreft
 • Hjertesykdommer
 • Alvorlig nyresvikt
 • Sterkt svekket immunforsvar
 • Smittsom og overførbare sykdommer som HIV.
 • Psykiske lidelser.

Ved overføring fra Hellas til et annet EU-land skal behandling av deres søknad om asyl starte i det ny landet.

Hva kan Norge bestemme selv?

Å ta imot mindreårige med eller uten familie fra Hellas vil gå utenpå FNs ordning for kvoteflyktninger. Det vil være et ekstraordinært tiltak for å hjelpe Hellas. Kapasiteten i det greske asylsystemet er sprengt.

Norge er som Schengen-land et fullverdig medlem av EU på asyl- og innvandringsområdet.

All avlasting vil bli sett på som positivt. Dette gir enkelt land ganske stor frihet til å velge:

Norge kan:

 • Si nei til alle mindreårig fra Moria og andre steder i Hellas.
 • Velge kun mindreårig med hele deres kjernefamilie for å unngå senere krav om familiegjenforening.
 • Utelukke mindreårige enslige fullstendig eller fra enkeltland som for eksempel Pakistan og Afghanistan.

Norske myndigheter kan også mer grundig kartlegge familie for å utelukke senere krav om gjenforening. Dette kan da skje før en mindreårig blir overført til Norge.

CemluD4MKJE

«Evakuer barna fra Moria nå» trender som emneknagg og kampanjen har gitt norske folkevalgte ganske mye å tenke på.

Foto: Vidar Ruud

Innvendinger

Alderen til unge asylsøkere er ofte vanskelig å slå fast. Noen vet ikke hvor gamle de er. Mange har ikke papirer som myndigheter i Norge eller andre land i Europa tror på.

Andre oppgir feil alder fordi de håper det øker sjansene for å få asyl og bedre behandling mens de venter på svar.

KrF åpner for Moria-løsning med opposisjonen

I Norge har det største regjeringspartiet Høyre uttrykt skepsis til å ta imot enslige mindreårige fra mottak i Hellas. Dette fordi flere av disse asylsøkerne om noen få år vil være voksne.

Etter norsk praksis kan da asylsøkerne da bli sendt ut av Norge og tilbake til landet de reiste fra.

De landene med fleste i leire i Hellas er nå Afghanistan og Pakistan. Asylsøkere fra Pakistan får som regel ikke asyl og Norge praktiserer utsendelse til Afghanistan etter fylte 18 år.

Det er mange både i og utenfor Stortinget som vil kvie seg for å lage et nytt kull med «oktoberbarn».

SISTE NYTT

Siste nytt