Bare kvinner får utdelt mat i Haiti

- Da er vi 100 prosent sikre på at hele familien får mat, mener FNs matvareprogram (WFP).

Matutdeling i Haiti

Kvinner kan hente sekker med 25 kilo ris hos WFP.

Foto: Eduardo Munoz / Scanpix/Reuters

Ved distribusjonsområdene til WFP i Haiti er det kun kvinner som får rasjoneringskort for å få utdelt mat. Unntaket er dersom mannen er enkemann.

- Sikre på at familien får mat

- Deler vi ut maten til kvinner er vi 100 prosent sikre på at familien får mat. Unntaket er hvis kvinnen i familien er omkommet og mannen er eneste forsørger, sier direktør for WFPs nordiske kontor Erika Jørgensen til NRK.no.

WFP startet å dele ut mat til sykehus og barnehjem 24 timer etter det første jordskjelvet. Søndag åpnet de 16 distribusjonssteder i Port-au-Prince.

- Vi deler kun ut ris. Et rasjoneringskort gir 25 kilo tørr ris som skal vare i to uker. Rasjonene er ment å mette to millioner mennesker, sier Jørgensen.

Jørgensen legger til at det er WFP sin policy å dele ut mat til kvinner i katastroferammede områder.

WFP har i dag 130 hjelpearbeidere i Haiti. Hjelpeorganisasjonen ble selv hardt rammet da jordskjelvet inntraff, og mistet mange av hjelpearbeiderne som bodde i landet.

Forebygger seksuell vold

Hjelpeorganisasjonen Care er ansvarlige for et av distribusjonsområdene til WFP i Haiti.

Kommunikasjonssjef i Care, Gørill Husby Moore, bekrefter overfor NRK at bare kvinner får utdelt mat gjennom FNs matvareprogram.

- Care deler ut mat til cirka 120.000 mennesker i Delmas i Haiti. Det er kun kvinner som får utdelt mat og som skal dele den videre med sin familie, sier Moore.

Hjelpeorganisasjonen jobber blant annet med forbygging av seksuell vold mot kvinner i Haiti.

Moore mener retningslinjene for utdeling av mat kan hindre overgrep.

- Vi har tidligere erfart at menn kan bruke mat som et betalingsmiddel for sex i kriserammede situasjoner i Haiti. Det er en lav terskel for slike typer overgrep i landet, sier Moore.

Forebyggende tiltak

Care har iverksatt flere forebyggende tiltak for å forhindre seksuelle overgrep.

- Vi sørger blant annet for at toalett- og dusjområder er godt opplyste og at de anlegges i nærheten av der folk samler seg, sier Moore.

En FN-rapport fra 2008 fastslår at denne typen overgrep forekom i flyktningleire etter at flere orkaner hadde rammet Haiti.

- Kvinner og jenter kan bli tvunget til prostitusjon i bytte mot mat, penger eller husly, og står i stor fare for å bli utsatt for vold, advarer Cares direktør i Haiti, Sophie Perez til care.no.

SISTE NYTT

Siste nytt

NRKs korrespondenter i Cape Town, Berlin, Beijing og i New York orienterer om den nye koronavarianten.

Dette er koronareglene hvis du skal reise til utlandet

Med nye smittebølger på vei en rekke steder gjelder det å holde seg oppdatert på de ulike lands regler. Nye reiserestriksjoner kan innføres på meget kort varsel.