NRK Meny
Normal

Avviser uavhengig gransking av Serena-angrepet

Justisministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren vil ikke gå inn for en ekstern gransking av angrepet på Serena Hotel i Kabul.

Thommassen fraktes vekk etter Serena-angrep / brev om gransking (montasje)

Kontrollkomiteen ba statsrådene vurdere ei ekstern gransking. Det ser ikke regjeringa noe behov for er svaret.

Foto: Solum, Stian Lysberg, faksimile fra kontrollkomiteens brev / SCANPIX

Det var Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som valgte å ta opp NRKs avsløringer rundt angrepet mot Serena Hotel i Afghanistans hovedstad Kabul.

Les: Åpner for ny ekstern gransking av angrepet på Serena Hotel

NRK kunne i slutten av septemeber avsløre at det kom en detaljert beskrevet trussel mot Serena Hotel bare tre måneder før angrepet som tok livet av den norske journalisten Carsten Thommassen.

Les: Detaljerte planer om Serena-angrep avslørt tre måneder i forveien
Les alle NRKs saker om de nye avsløringene rundt Serena Hotel.
Les også: NRK fikk eksklusiv tilgang til etterretningsdokumenter

Kontrollkomiteen valgte med bakgrunn i dette å sende brev til tre av regjeringas statsråder der de ba om mer informasjon, og ba statsrådene vurdere ei ny uavhengig gransking.

– Ser ikke behov for gransking

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre var selv i Kabul da det smalt, men ser ikke behov for noen uavhengig gransking.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

I dag svarte statsrådene på kontrollkomiteens spørsmål, og svaret rundt granskning er klart.

Regjeringa ser ikke behov for en ny uavhengig gransking av angrepet på Serena Hotel.

– Jeg ser ikke behov for en slik granskning. Det ble foretatt en meget grundig vurdering av hele sakskomplekset knyttet til anslaget mot hotell Serena, og de opplysninger som vi hadde kjennskap til er blitt vurdert og belyst, er det helt eksakt samme svaret fra både Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Knut Storberget til kontrollkomiteen.

Les de skriftlige svarene fra statsrådene (pdf-filer):

Brev fra utenriksminister Jonas Gahr Støre
Brev fra forsvarsminister Grete Faremo
Brev fra justisminister Knut Storberget

De viser alle til den omfattende runden med gransking og høring i Stortinget i ukene etter det alvorlige angrepet i Afghanistan.

– Jeg har derfor liten tro på at en fornyet gjennomgang vil frembringe nye opplysninger eller andre vurderinger, skriver de alle tre i sine brev til Stortinget.

– Hadde håpet på litt selvkritikk

Per-Kristian Foss

Per-Kristian Foss (H) skulle gjerne sett at svaret fra statsrådene var annerledes.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Per-Kristian Foss fra Høyre er en av dem som har engasjert seg rundt de nye opplysningene om angrepet på Serena Hotel, og han skulle ønske at det kanskje hadde vært en litt annen tone i svarene fra Støre, Faremo og Storberget.

– Jeg hadde håpet at det skulle være et lite element av selvkritikk, sier Foss til NRK nå i ettermiddag.

Han ønsket seg aller helst en ekstern gjennomgang av saken fordi det slik han ser det er en tendens til at det offentlige som regel helst vil granske seg selv, og at det er slik at gransking satt i gang av Stortinget er for store prosesser i mange saker.

– Forvaltningen gransker bare seg selv, men i ettertid nå er det vanskelig å dra opp igjen hele saken nå med en ny gransking. Mitt råd ville være at man også brukte litt konsulenthjelp for å se på egen opptreden og lære litt, sier Foss. Han viser til at offentlige organer bruker konsulenter til mye forskjellig, men sjelden til å ettergå sitt eget arbeid.

Svaret fra statsrådene har i dag blitt behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og lederen for komiteen er heller ikke helt fornøyd med svaret de har fått.

– Jeg er litt skuffet over at de avviser å ha en ekstern granskning. Jeg tror det ville vært fornuftig å få noen utenfra til å kikke inn i dette sakskomplekset. Dette særlig siden man nå har erkjent at ikke all informasjonen kom fram til PST. Jeg tror det ville vært bra med noen øyne utenfra, men det har altså alle tre statsrådene avvist, sier Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet til NRK.

I tillegg til å be statsrådene vurdere en ekstern gransking av saken ba komiteen om noen klargjørende svar rundt saken – hvem visste hva når, og hva er gjort i ettertid for å lære av feilene. Heller ikke her mener Anundsen at Støre, Faremo og Storberget svarer helt godt for seg.

– Fortsatt uenighet om rapporten var med i høringene

Anders Anundsen

Lederen av kontrollkomiteen Anders Anundsen (Frp) er skuffet over at statsrådene avviser en ekstern gransking.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Punktet Anundsen mener ikke er klart og tydelig nok gjelder om rapporten NRK kunne avsløre hadde blitt tatt opp da man etter angrepet hadde grundige gjennomganger med flere granskingsrapporter og en høring i Stortinget.

– Alle tre statsrådene viser til at det som er gjengitt i media for så vidt er riktig. Det har vært litt uengighet om den aktuelle rapporten har vært omtalt i høringene som kom som etterspill. Det er fortsatt litt uenighet knyttet til det punktet, men statsrådene hevder at dette ble omtalt i Stortingets høring, sier Anundsen som mener det er et definisjonsspørsmål og nødvendigvis skal tolkes akkurat slik.

De tre statsrådene viser i sine svar til kontrollkomiteen til at den konkrete og detaljerte trusselrapporten skal ha blitt omtalt i den åpne høringen i Stortinget.

– Den konkrete opplysningen som NRK brakte og som refererer seg til Wikileaks, [ble] omtalt for komiteen av daværende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste under den åpne høringen i Stortinget, skriver både Støre og Storberget i sine svar.

Anundsen mener det som ble sagt var veldig kort, og ikke gikk nærmere inn på det som faktisk stod i rapporten.

Les også: Terrorplaner ikke nevnt i rapport

Bakgrunnen for det tidligere PST-sjef Jørn Holme den gang sa var et spørsmål fra Per-Kristian Foss i forhold til en sak der VG hadde fått høre om en trussel høsten før angrepet. Svaret til Holme handlet da om trusselrapporten NRK har fått tilgang til i høst, men gikk aldri inn i detaljene:

Den trusselen kjente vi ikke til før i ettertid. Vi har da spurt Etterretningstjenesten om informasjon, og fått informasjon om denne hendelsen oversendt. Denne trusselen er formodentlig ikke fra november, men fra oktober. Av og til er hotell Serena nevnt i trusler, og ofte fordi det er der VIP-personer bor. Det er ofte snakk om trusler som ikke har ført til angrep. Jeg kan eventuelt komme nærmere tilbake til akkurat den trusselen i lukket del fordi trusselen i seg selv fortsatt er gradert hemmelig.Jørn

Jørn Holme, sjef for PST

– Holme gikk aldri inn i detaljene, og det står litt i motstrid til de første kommentarene til Utenriksdepartementet da NRK kom med nye opplysninger i saken, sier Anundsen.

Hva tenker du om det?

– Det var spesielt at Utenriksdepartementet valgte å kommentere innholdet i en lukket høring. Det synes jeg var uhørt, men det som er enda mer uhørt er jo at det viser seg at det ikke var omtalt i den lukkede delen likevel. Det var derimot veldig kort omtalt i den åpne, og da av PST og ikke UD, sier Anunsen som mener denne håndteringen har skapt mye debatt om hva man visste og ikke visste.

– Det som derimot er klart nå er et PST ikke var kjent med trusselrapporten når de skulle ha visst om den. De fikk først vite om den etter at besøket var gjennomført.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt