Hopp til innhold

Ble varslet om angrep - avverget ikke blodbad

Til tross for etterretningsrapporter om konkrete angrepsplaner, klarte ikke de norske styrkene i Maimana å forhindre at 20 politimenn ble drept og skadd i rakettangrep fra Taliban.

Valget i Afghanistan sommeren 2009

Presidentvalget i Afghanistan i august i fjor ble preget av trusler og vold.

Foto: PEDRO UGARTE / AFP

Kristian Berg Harpviken

Direktør ved Fredsforskningsinstituttet Kristian Berg Harpviken

Foto: NRK

Lekkede etterretningsrapporter viser at den norske leiren i Maimana i ukene og dagene opp mot det afghanske valget i fjor fikk flere rapporter om hvordan ulike opprørsgrupper planla å sabotere valget.

Rapportene beskrev hvordan opprørsledere hadde møter for å på ulike måter angripe valgavviklingen med selvmordsbombere, veibomber og raketter.

Bare dager før valget ble avviklet den 20. august 2009 skulle det vise seg at noen av planene faktisk ble virkelighet uten at noen fikk stoppet det. Resultat: 20 drepte og skadde politimenn etter rakettangrep fra Taliban.

Dette viser en gjennomgang NRK har gjort av etterretningsrapporter fra Afghanistan, som har kommet oss i hende via varslernettstedet Wikileaks.
(les rapportene i bunnen av saken)

Les alle NRKs artikler om lekkasjene

– Dette reiser spørsmål om hva slags kapasitet de internasjonale styrkene har til å gjøre det som er en kjerneoppgave. Det er problematisk når de i såpass stor grad mislykkes – til tross for et godt informasjonsgrunnlag, sier direktør ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, Kristian Berg Harpviken, til NRK.

Stor Taliban-aktivitet

Ifølge etterretningsrapportene skal både uoffisielle kilder, afghansk etterretning og andre offisielle kilder ha visst om den store Taliban-aktiviteten i Ghowrmach-området opp mot valget, og gitt informasjonen til nordmennene.

Området ligger under ansvarsområdet til den norske basen i Maimana, og de norske styrkene har en feltbase der.

Styrkene har også de siste årene vært i mange kamper med opprørere i det aktuelle området.

Rapportene som nå er lekket ut beskriver hvordan Taliban skal ha satt seg som mål å ødelegge valget i dette området. De lokale lederne skal ha fått støtte fra både de mer urolige områdene i Sør-Afghanistan og Taliban-kontrollerte områder i Pakistan med dette som målsetting.

Eksplosjon Afghanistan

Valget i Afghanistan i fjor ble en blodig affære. Britiske soldater undersøker her åstedet etter at en selvmordsbomber i Kabul tok livet av sju mennesker og såret over 50 kun to dager før valget.

Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Opp mot 20 drepte og skadde politifolk

Fra Ghowrmach-området kom det tre dager før valget detaljerte rapporter til den norske leiren. Navngitte Taliban-ledere hadde hatt møter, og raketter ble transportert til konkrete steder for å være klare til angrep.

Dagen før valget kom det meldinger om at Taliban-kommandanter hadde gjort klare raketter for avfyring. Så smalt det.

Opprørerne fyrte av ni kraftige raketter; fem av dem traff markedsplassen i Ghowrmach, og opp mot 20 afghanske politifolk ble drept eller skadd. Én av de drepte i angrepet var sjefen for den afghanske politistyrken i Ghowrmach.

Senere samme dag kom de afghanske styrkene i kamper med de samme opprørerne, og to soldater i den afghanske hæren ble skadd.

Taliban-opprørerne fortsatte også rakettangrepene sine på valgdagen. Ifølge rapportene skal de i morgentimene valgdagen ha avfyrt 19 raketter, uten at det beskrives hvilke skader disse forårsaket.

Vil ikke kommentere

Hendelsen er ikke tidligere omtalt i norske medier. I en pressemelding fra Forsvaret i forbindelse med at presidentvalget var avsluttet, nevnes det i aller siste avsnitt at opprørere angrep en politistasjon med raketter og drepte og såret flere afghanske politimenn.

Ansvaret for sikkerheten under valget lå hos de afghanske sikkerhetsstyrkene, mens norske og andre internasjonale styrker bisto dem. Det ble satset hardt på sikkerhetsopplegget under valget.

John Inge Øglænd

Oberstløytnant John Inge Øglænd vil ikke svare på spørsmål fra NRK om hvorfor ikke angrepet ble stoppet.

Foto: Odd Iversen / NRK

Oberstløytnant John Inge Øglænd vil ikke svare på spørsmål fra NRK om hvorfor ikke angrepet ble stoppet eller hva de gjorde da de ble varslet. Forsvaret vil heller ikke se dokumentene NRK sitter på.

– Jeg kan ikke forholde meg til dokumenter som du sier kommer fra Wikileaks. Jeg må forholde meg til det som kommer ut, svarer Øglænd og signaliserer at Forsvaret vil vente med å kommentere til hele dokumentbasen fra Wikileaks er tilgjengelig for Forsvaret.

Drev sivile på flukt

Før Taliban startet sine rakettangrep hadde de allerede truet og trakassert lokalbefolkningen i området.

Målet var å hindre innbyggerne fra å delta i presidentvalget. Budskapet var at hvis lokalbefolkningen møtte opp for å stemme, ville de få hodene sine kuttet av.

Morgenen dagen før valget stengte opprørerne veier i Ghowrmach-området. De truet lokalbefolkningen og sa at ingen må møte opp på valgdagen.

Etterretningsrapportene beskriver hvordan sivile ifølge afghansk etterretning flyktet vekk fra markedsområdet i Ghowrmach.

Markedet var ett av stedene som var utpekt som valglokale for presidentvalget. Taliban truet med å bombe markedsområdet med raketter for å ødelegge for valget, og alle som ville berge livet måtte komme seg unna.

– Reiser spørsmål om internasjonalt nærvær

Direktør ved Fredforskningsinstituttet PRIO, Kristian Berg Harpviken, sier at rapportene NRK sitter på viser noe om kvaliteten på deler av etterretningsarbeidet som blir gjort, når ISAF-styrkene har hatt detaljert informasjon om planlagte angrep på valget.

– Det reiser samtidig noen spørsmål om hvordan man forholdt seg til trusler man kjente til. Ikke minst reiser det spørsmål rundt ansvaret til de internasjonale styrkene og hva de gjorde for å motvirke dette angrepet, sier han.

– Hvor alvorlig er det at man ikke klarte å stoppe angrepet?

– Valget i Afghanistan var en katastrofe på veldig mange måter, men det har vært lite diskusjon i ettertid om sikkerhetstruslene mot de som skulle beskytte valget. Når vi ser at de internasjonale styrkene ikke har lyktes bedre i å beskytte de afghanske tjenestemennene, så reiser det noen spørsmål rundt hva man oppnår med det internasjonale militære nærværet, sier PRIO-direktøren, og understreker hvor viktig fjorårets valg var:

– Valgene er kritiske for gjenoppbyggingen av landet. Altfor mange mistet livet, og vi fikk et valgresultat som de aller færreste afghanere tror på.

– Kan man stoppe et slikt angrep som man får vite om?

– Det er vanskelig å vurdere, for vi vet ikke hva de satte inn av ressurser i denne situasjonen. Dette er vanskelige oppgaver, men man hadde likevel presis informasjon om hvem og hvor disse angriperne var, sier Harpviken.

Militær etterretning i Afghanistan fanget opp en rekke planer om å ødelegge valgavviklingen høsten 2009. Blant planene kom detlajerte beskrivelser av navngitte opprørere som hadde gjort klare raketter til angrep som faktisk inntraff like etter. (Klikk på titlene i listen under):

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

SISTE NYTT

Siste nytt