NRK Meny
Normal

Avtale om arrestordre

En avtale mellom Norge og  EU skal gjøre det enklere å overlevere lovbrytere og straffeforfølge over landegrensene.

Knut Storberget
Foto: NRK

Justisminister Knut Storberget (Ap) har undertegnet en parallellavtale til den europeiske arrestordren.

– Dette blir et viktig redskap i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet, sier han i en pressemelding fra departementet.

Avtalen gjør det enklere å straffeforfølge over landegrensene.

Utlevering er et internasjonalt samarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg strafforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til et annet land.

Dagens utleveringer med stater utenfor Norden er omstendelige og tidkrevende. En sak kan ta opp mot ett år, selv ved utleveringer fra Norge til stater i EU.

Forenkler

Den nye avtalen forenkler saksbehandlingen og gir et mer effektivt verktøy.

Avtalen er ikke like omfattende som om Norge skulle tatt del i den europeiske arrestordren. Parallellavtalen gir blant annet mulighet for at en stat kan erklære at den ikke vil overlevere egne borgere.

 Det er også åpnet for at de prosessuelle reglene ikke gjelder fullt ut for medlemsstatene. Dette kan for eksempel gjelde hvilke myndigheter som er involvert og tidsfrister for gjennomføring.

 De aller fleste medlemsstater har imidlertid signalisert at de vil benytte arrestordrens prosessuelle regler også i forhold til Norge og Island.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt