Avsluttet med «Yes, we can! Yes, we did!»

Barack Obama ble møtt med av taktfaste rop om «Fire år til» da han i natt holdt sin siste store tale som president.

President Barack OBama avsluttet sin siste tale som president med en ny variant av ordene han brukte i valgkampen i 2008.

Se avsluttingen av talen her.

President Obama hadde vendt tilbake til hjembyen Chicago for å holde sin avskjedstale som president.

Talen ble holdt bare noen hundre meter fra stedet der han 4. november 2008 talte til sine tilhengere etter å ha vunnet presidentvalget.

I nattens tale sa president Obama talen var hans mulighet til å takke etter alle de hyggelige hilsenene han har mottatt i de siste ukene av sin presidentperiode.

Den avtroppende presidenten hadde så vidt begynt på talen i Chicago før publikum kom med taktfaste rop om «Fire år til».

Mantraet har blitt et slagord blant mange av presidentens tilhørere, som gjerne skulle sett at han ble sittende i Det hvite hus i en periode til. Men grunnloven sier at etter to perioder, åtte år, er det ubønnhørlig slutt.

– Jeg kan ikke det, var svaret på «kravet» om fire år til.

President Barack Obama holdt tirsdag 10. januar i Chicago sin siste store tale før han går av som president.

Se hele talen.

Takker for seg

Obama holdt sin takketale i hjembyen Chicago, dit han kom som ung mann og begynte med menighetsarbeid og våknet politisk. Til stormende jubel og tonene fra U2s «City of blinding lights» åpnet han med den klassiske frasen «my fellow Americans».

– Det er godt å være hjemme. Michelle og jeg har blitt rørt av alle lykkønskningene vi har fått de siste ukene, og i kveld er det min tur til å takke dere. Våre samtaler med det amerikanske folket over hele landet og i alle lag, er det som har holdt meg inspirert og har holdt meg gående, sa Obama til ytterligere jubel. I talen refererte han både til sitt eget valgkampslagord og den amerikanske grunnloven.

– Endring skjer bare når vanlige folk blir involvert og engasjert og krever endring. Etter åtte år tror jeg fortsatt på det. Det er det bankende hjertet bak ideen om Amerika. Troen på at vi alle er skapt like, med enkelte ukrenkelige rettigheter – retten til liv, frihet og til å søke lykken, sa den avtroppende presidenten og siterte dermed direkte fra den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776.

Overgang

Obama sa i talen at han har lovet Trump en smidig overgang, akkurat som George W. Bush gjorde for ham.

– Det er opp til oss alle å sørge for at myndighetene kan hjelpe oss å møte de mange utfordringene vi står overfor, fortsatte Obama i talen. Han sier videre at politikken må reflektere «det anstendige folket» amerikanerne er. I tillegg til å takke for de åtte årene som nasjonens president, ba han sine tilhengere gå i bresjen for å skape en ny samfunnskontrakt.

– Demokrati krever solidaritet. Til tross for alle våre forskjeller så står vi alle sammen i dette. Vi står og faller som ett, fortsatte Obama.

Ikke bra nok

USAs første svarte president påpeker at det aldri var realistisk å få et Amerika fritt for rasisme på åtte år. Han mener det har blitt bedre, men sier «vi er ikke der vi trenger å være». Med klar adresse til Trumps uttalelser om å nekte muslimske innvandrere til USA, understreket Obama at han selv er imot enhver diskriminering av muslimske amerikanere.

– De er like patriotiske som vi er.

Presidenten tok også opp global oppvarming, et hett tema som hans etterfølger nekter å erkjenne som et problem.

– Å simpelthen nekte for problemet er ikke bare å svikte fremtidige generasjoner, men det går imot ånden landet er bygget på, en ånd av innovasjon og praktisk problemløsning som styrte landets grunnleggere.

Både president Barack Obama og datteren Malia måtte tørke tårer da han takket kona Michelle for hjelpen under sin avskjedstale i Chicago.

Se der Barack Obama takker kone og datter.

Rørt til tårer

Obamas ord var det meste motiverende og oppløftende i hans siste tale som USAs president. Og han måtte tørke noen tårer da han takket både konen Michelle og barna for å ha latt ham bruke åtte år i denne jobben.

– Dere tok en jobb dere ikke ba om, og dere gjorde det med verdighet, mot, stil og godt humør, fortsatte en tydelig rørt Obama: Han sa at av alt han har gjort her i livet, så er han mest stolt av å være far til sine døtre.

Presidenten takket også sin visepresident, Joe Biden, og sa at å velge ham var det første og beste valget han tok.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt