Hopp til innhold

EU-rapport avdekker omfattende overgrep mot kvinner

En tredel av alle kvinner i Europa har vært utsatt for fysiske eller seksuelle overgrep, og 5 prosent har blitt voldtatt, viser en større rapport som EU har laget.

Demonstrasjon mot vold mot kvinner i Pristina

Demonstrasjon mot vold mot kvinner i Pristina i februar i år.

Foto: ARMEND NIMANI / Afp

Rapporten avdekker også at en av ti europeiske kvinner var utsatt for en eller annen form for seksuell vold fra voksne før de var fylt 15 år.

Direktøren for EUs kontor for grunnleggende rettigheter (FRA), Morten Kjærum, sier at rapporten viser at fysisk, psykisk og seksuell vold mot kvinner er et omfattende menneskerettighetsproblem i alle EUs stater.

Rapporten er basert på intervjuer med 42.000 kvinner i alderen 18 til 74 i alle EUs 28 medlemsstater. FRA sier rapporten er den mest omfattende av sitt slag i verden.

Meldes ikke

– Det som framkommer i rapporten, er et bilde av omfattende mishandling som berører mange kvinners liv, men som er systematisk underrapportert til myndighetene, sier Kjærum.

– Kvinner er ikke trygge på gata, de er ikke trygge på arbeidsplassen, og de er ikke trygge i hjemmet, sier han videre.

Etter FRAs beregninger har 13 millioner kvinner blitt fysisk mishandlet i de tolv månedene før arbeidet med rapporten var ferdig i 2012. 3,7 millioner ble voldtatt eller seksuelt mishandlet.

Norden verst

Danmark, Finland og Sverige er landene der flest kvinner melder at de har vært utsatt for mishandling som å ha blitt slått, brent, forsøkt kvalt, voldtatt eller utsatt for andre former for seksuell mishandling etter at de ble 15 år gamle.

Andelen for de tre landene er henholdsvis 52 prosent, 47 prosent og 46 prosent.

Lavest andel kvinner som sier de har vært utsatt for slikt, er det i Polen, Østerrike og Kroatia, med 20 prosent. Søreuropeiske land som Spania, Italia og Hellas lå også under gjennomsnittet på 33 prosent.

Lederen for forskerteamet, Joanna Goodey, sier at dette ikke nødvendigvis betyr at menn er mer voldelige i Nord-Europa, eller at situasjonen er bedre i Sør-Europa.

Kvinner i Nord-Europa er mer åpne om å ha vært utsatt for ting som fortsatt er svært tabubelagt i andre land, og de er oftere i arbeid, noe som betyr at de er mer utsatt for overgrep også på arbeidsplassen, sier hun.

Fyll er farlig

Hun viser også til at lav kriminalitet i land som Østerrike er en faktor, og at det er større risiko i land der overdrevent alkoholkonsum er et problem.

Familien er heller ikke alltid et vern mot overgrep, siden intervjuene viser at en av fem kvinner sier at overgriperen var ektemann eller partner.

Likevel er det svært mange kvinner som aldri melder overgrep til politiet, ikke minst når overgrepet skjer i familien.

Mishandlingen fører til store konsekvenser for kvinnene. Over en femdel av ofrene for seksuell vold lider av panikkangst, over en tredel lider av depresjoner, og 43 prosent forteller om vansker i nye forhold som et resultat av volden.

SISTE NYTT

Siste nytt