Australia vant retten til logofrie røykpakker, etter fem års kamp

Fem år etter at Australia vedtok å innføre anonyme tobakkspakker med skremmebilder, kan reklameforbudet utvides til alkohol og usunn mat.

Australske tobakkpakker vist fram av en kjøpmann i Stdney

SKREMMEBILDER: Australske røykpakker er uten logoer, men «prydes» med bilder som skal fjerne ethvert glamorøst tilsnitt som tidligere tiders sigarettrøyking må ha hatt.

Foto: WILLIAM WEST / AFP

Australia vedtok i 2011 å forby all reklame på tobakkspakkene, inkludert logoer. Det eneste som ble tillatt på de standardiserte pakkene var produktnavnet, satt i liten, anonym skrift. I stedet fikk pakkene iøynefallende advarsler med groteske nærbilder av hva røyking kan føre til av helseplager.

Dette falt tobakksindustrien tungt for brystet. Men etter en fem år lang juridisk kamp og trusler om enorme erstatninger, ser tobakksindustrien ut til å ha tapt.

Nyhetsbyrået Bloomberg melder i dag at Verdens handelsorganisasjon, WTO, har gitt Australia medhold i at forbudet er lovlig. Noen offisiell kjennelse er ikke klar, men nyhetsbyrået siterer to kilder som kjenner saken godt.

Helseadvarsel på australske tobakkspakker

MOTSATT REKLAME: Australske røykpakker «reklamerer» med en rekke helseskader, som munnkreft, karsykdommer, pustevansker og øyeskader i uappetittelige nærbilder.

Foto: JAY DIRECTO / AFP

Usunn mat kan få samme påbud

Mange land har avventet beslutningen fra WTO, og det er ventet at flere land nå kan følge Australia og utstede lignende forbud.

Et påbud om reklamefri emballasje kan også bli aktuelt for andre produkter, som alkohol og usunn mat.

Det australske forbudet går mye lenger enn reklameforbud og iøynefallende helseadvarsler som finnes i mange land. Det forbyr også farger, logoer, lokkende bilder og annet grafisk uttrykk. Pakkene skal være grågrønne av farge, av ens størrelse, og navnet skal kun trykkes en gang med små bokstaver i en standardisert skrifttype.

Resten av plassen fylles av et helt bibliotek av skremmebilder.

Hylle med australske reklamefrie tobakkspakker

TOBAKKSHYLLE: Hensikten med den anonyme emballasjen og nærbildene av ulekre helseskader, er å skremme ungdom fra å begynne å røyke, og fjerne glamouren fra røyking.

Foto: WILLIAM WEST / AFP

– Krenkende

Tobakksindustrien har anført at forbudet krenker deres varemerker, og at det hindrer fri handel.

Land som Cuba, Honduras, Den dominikanske republikk og Indonesia har klaget og sagt at forbudet innebærer en ulovlig handelsbarriere.

Den endelige avgjørelsen fra WTO er ventet i juli, men ifølge et konfidensielt utkast som Bloomberg har fått tilgang til, er det australske reklameforbudet et legitimt tiltak for å sikre folkehelsen.

En talskvinne for British American Tobacco avviste å kommentere avgjørelsen før den er offisiell. Hun antydet likevel at tobakksselskapene fortsatt vil kjempe mot slike reklameforbud, og varsler at en eller flere tobakksselskaper sannsynligvis vil anke en avgjørelse i deres disfavør.

Helseadvarsel på australsk tobakkseske

HELSEADVARSEL: Du kan bli blind av å røyke, advarer australske helsemyndigheter på denne røykepakken.

Foto: Australian government / AFP

Flere land kan følge opp

Etter at Australia innførte anonyme tobakkspakker, har flere land fulgt dette delvis opp, men mange har avventet en avgjørelse fra WTO. Australia har klaget på at behandlingen ble veldig langdryg, noe landets myndigheter mener har kjølt ned interessen for tilsvarende forbud i andre land.

I Norge ha all reklame for tobakksvarer vært forbudt siden 1975. Det er også forbudt å vise dem frem i butikkhyller og alle pakninger skal være utstyrt med helseadvarsler. WHO har anbefalt at alle verdens land gjør det samme.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt