Hopp til innhold

Flengende kritikk av Norge

NAY PYI THAW, MYANMAR (NRK): Nobel Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi mener den norske politikken er overoptimistisk. – De har glemt at dette er en regjering som i et halvt århundre var militærdiktatorer.

Aung San Suu Kyi i intervju med NRK 25.august 2015

Aung San Suu Kyi refser i et eksklusivt intervju Norges politikk i Myanmar.

Foto: Ko Thar Byaw / NRK/frilans

– Jeg tror fremdeles meget sterkt at det norske folk støtter demokrati i Burma, men noen ganger er det en kløft mellom hva det norske folk vil og den politikk norske myndigheter legger til grunn i Burma, sier Aung San Suu Kyi til NRK.

Det nye Myanmar

Intervjuet finner sted i Myanmars nye hovedstad Nay Pyi Thaw. Et nær folketomt sted unnfanget på militærregimets tegnebrett i løpet av 1990 tallet.

Inne i store kvadrater og rektangler bundet sammen av et omfattende veinett er det mest skog. Det er meget god plass til å bygge mer by.

Noen kilometer unna det palasslignende parlamentet ligger kontoret til militærets parti, USDP (Union Solidarity and Development Party).

Blåøyd tro på menn i grønn uniform

For tre år siden lot Aung San Suu Kyi seg velge inn i parlamentet og tok rollen som leder av opposisjonen. I det klokken ringer inn til møte i underhuset tar Aung San Suu Kyi plass i en sal hvor 25 prosent av setene er forbeholdt de militære.

Dette er de samme mennene som holdt Aung San Suu Kyi i husarrest. I intervjuet med NRK uttrykker fredsprisvinneren at hun mener norsk politikk har preg av for stor tro på regjeringen i landet.

– Hva er feilen med Norges politikk?

– Overoptimistisk. De tenker at denne regjeringen kan levere varene. Det virker som om de har glemt at dette er en regjering som i et halvt århundre var militærdiktatorer, sier Aung San Suu Kyi.

– Har du uttrykt dine bekymringer for representanter for den norske regjeringen?

– Ja. Gjentatte ganger.

– Og enda har de sagt at de de ikke opplever at det er noen avgjørende forskjell på deres syn og ditt syn?

– Vel, nå sier jeg det selv. Jeg tror den norske regjeringen er altfor optimistisk når det gjelder utviklingen her og har alltid vært altfor optimistiske siden valget siden 2010.

Aung San Suu Kyi i intervju med NRK i Nay Pyi Thaw

NRK møter Aung San Suu Kyi i den nye hovedstaden Nay Pyi Thaw. Intervjuene er et av de meget få eksklusive intervjuene hun har gitt i år.

Foto: Ko Thar Byaw

Mye kan ødelegge

Aung San Suu Kyi og hennes parti, NLD (National League for Democracy) boikottet valget i 2010. I 2012 stilte de i suppleringsvalg og vant 43 av 44 ledige seter.

Hun uttrykker bekymring for at valget den 8. november ikke vil blir fritt og rettferdig.

Alt mulig kan stoppe et valg ifra å være åpent, fritt og rettferdig. Juks, trusler, å ignorere at regler blir brutt og at uregelmessigheter forekommer.
Mye kan skje som vil skake genuin rettferdighet.

Kjente ikke igjen kritikk

Bård Glad Pedersen er den siste fra regjeringen som har besøkt Myanmar Kyi. I juni hadde statssekretæren i UD møter med både representanter ifra regjeringen, militæret og Aung San Suu Kyi.

– Ho tok opp helt på slutten av samtalen at hun ønsket en tydeligere stillingtagen mot det regjerende partiet, men vårt ansvar er ikke å ta stilling mellom partiene, men å ta stilling for reform og demokrati sånn at innbyggerne i Myanmar kan velge mellom partiene, sier Glad Pedersen,

Glad Pedersen avviser at UD har tiet eller skjøvet til side at Aung San Suu har et annet syn på utviklingen i Myanmar en den norske regjeringen.

Bård Glad Pedersen, statselretær i UD (H)

Bård Glad Pedersen drøftet det kommende valget med både regionale og nasjonale ledere da han besøkte flere steder i Myanmar i juni

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Jeg mener det ikke er grunnlag for den kritikken. Vi er veldig tydelige i vårt budskap til myndighetene i Myanmar om behovet for reform, om det uakseptable i at militæret har 25 prosent av setene i parlamentet, om det uakseptable at ikke alle innbyggere kan stille i alle typer valg. Om behovet for frie og rettferdige valg og at dette valgresultatet må respekteres og lede til ny regjering, sier han.

Aung San Suu Kyi ser på veggen med portrett av hennes far

Aung San Suu Kyi har sitt kontor i bygget til justiskomiteen. På veggen i komiteens møterom henger portretter av hennes far, uavhengighetsforkjemperen General Aung San. Han ble drept i et attentat 32 år gammel og fikk aldri oppleve Burmas frihet.

Foto: Ko Thar Byaw

Til tross for Aung San Suu Kyi sier at hun gjentatt ganger har luftet sin uro overfor norske diplomater og ministere de siste årene gav Børge Brende i Bistandsaktuelt i desember 2014 uttrykk for at han ikke kjente igjen kritikken.

–Jeg kjenner meg heller ikke igjen i det referatet som gis av hvordan Aung San Suu Kyi vurderer Norges innsats. Jeg fikk et annet bilde da jeg møtte henne. Børge Brende i Bistandsaktuelt i mars 2014.

Børge Brende i Biststandsaktutelt desember 2014.

Maktkamp i militæret uroer

Det er kun noen få uker siden en maktkamp fikk sin foreløpig avslutning inne i USDPs partikontor.

Da partiet var samlet til nominasjonsmøtet før valget ble bygget omringet av sikkerhetsstyrker og partileder Shwee Mann ble avsatt. Da Myanmars innbyggere våknet neste morgen var viktigst partiposter og valgkretser tildelt støttespillere av den sittende president Thein Sein.

Shwee Mann og Thein Sein har utkjempet en flere måneder lang kamp om makten i USDP og Shwee Mann hadde også hatt flere samtaler med Aung San Suu Kyi om mulig samarbeid etter valget.

De militære har 25 prosent av plassene i parlamentet

Offiserer registrerer seg før møtet i parlamentet. De militære har 25 prosent av plassene i både underhuset og overhuset. Maktkampen i militæret har fått mange til å frykte for den demokratiske utviklingen i landet.

Foto: Philip Lote / NRK

Det interne partikuppet har fått mange som følger politikken i Myanmar til å tro at det valget vil bli rigget akkurat nok til at militærets støttespillere vinner valget. Fordi militæret er forbeholdt 25 prosent av plassene trenger ikke USDPs mer enn 25 prosent av stemmene for å beholde makten.

Aung San Suu Kyi ber nå særlig EU og Norge om å legge presse på det sittende regimet i forkant av valget.

I øyeblikket er det aller viktigste å prøve gjøre alt de kan for å sikre at dette valget er fritt og rettferdig. Det vil si at hele prosessen er fri og rettferdig, og at resultatene blir respektert av alle parter.

SISTE NYTT

Siste nytt