Åpner «Det hemmelige arkiv» i Danmark

I Norge har biskop Bernt Eidsvig kategorisk avvist åpning av arkivene.

Mindemesse for paven

Registeret over mulige overgrep i Den katolske kirke i Danmark har fram til nå kun vært tilgjengelig for landets biskop Czeslaw Kozon.

Foto: Scanpix / Scanpix

Fredag innrømmet biskop Bernt Eidsvig ved Den katolske kirke i Norge at han har et arkiv der blant annet overgrepssaker som ikke er anmeldt til politiet ligger. Han sa også at det var uaktuelt å åpne arkivene for innsyn.

Skal få se alt

Også i Danmark finnes et slikt registert. Hittil har det kun vært tilgjengelig for den katolske kirkes overhode i Danmark, biskop Czeslaw Kozon.

Nå har lederne i landets katolske kirke bestemt at en advokat skal granske seksuelle overgrep innen nevnte kirke.

– Advokaten kan få se alt. Han kan se om det ligger noe i de hemmelige arkiver, og han skal sjekke om vi har kontroll på det vi skal ha kontroll på, sier talsmann Niels Engelbrecht i Den katolske kirke i Danmark til Danmarks Radio .

Uhildet advokat

Ifølge Engelbrecht skal advokaten, som skal velges fra utenfor kirken, sjekke om man har håndtert blant annet overgrepssaker på en tilfredsstillende måte.

- Advokaten skal ta stilling til om kirken har behandlet innrapporterte overgrepssaker riktig, eller om framgangsmåten kan kritiseres. Advokaten skal også ta stilling til om kirkens rutiner bør endres, sier Niels Engelbrecht.

SISTE NYTT

Siste nytt